Strategia rozwoju

Aktualnie jesteś w: Home / Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Opracowujemy lub modyfikujemy plany strategiczne rozwoju produktu, usługi lub firmy.

Nasz model strategii rozwoju uwzględnia:

 • określenie przedmiotu strategii
 • cel strategiczny do osiągnięcia w określonym czasie
 • rynki zbytu i grupę docelową
 • wielkość i potencjał rynku
 • przewagi konkurencyjne i korzyści dla klientów
 • zasoby i potencjał naszego Klienta
 • określenie głównych konkurentów
 • wybór partnerów strategicznych
 • proponowane, zintegrowane formy komunikacji
 • określenie skali działań, budżetu i harmonogramu
 • szacowane efekty w czasie
 • bieżący monitoring i analiza wyników

Wyróżniamy się dużym doświadczeniem. Łącząc to z wiedzę o wynikach z obecnych Projektów, łatwiej nam jest prognozować spodziewane efekty ilościowe i wartościowe.

Rozpoczęcie z nami współpracy jest stosunkowo łatwe i proste. Najpierw dokonujemy krótkiej, wstępnej analizy przedmiotu strategii. Po pozytywnej ocenie, przygotowujemy ofertę strategicznej współpracy.

Po podjęciu decyzji o współpracy dokonujemy głębszej analizy. Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu robimy to sprawnie i szybko. W zależności od wielkości Projektu, trwa ona od kilku godzin do kilku dni.

Planujemy strategię i najczęściej ją realizujemy lub zarządzamy działaniami. Wówczas bierzemy odpowiedzialność za jakość i efekty. Prognozujemy działania i efekty na minimum 12 miesięcy.
Wstępnie też szacujemy wyniki w drugimi i trzecim roku współpracy.

Po każdym tygodniu i miesiącu monitorujemy przebieg działań i osiągane wyniki.
Z wieloma Klientami pracujemy stale przez wiele lat.
Wyślij zapytanie

Projekty naszego Zespołu

 • Podwójny szok w wieloletniej współpracy z liderem w Polsce i Europie.

  Zobacz referencje
 • Dotarcie z ofertą do osób zamożnych.

  Zobacz referencje
 • Największe wyzwanie w integracji systemów informatycznych.

  Zobacz referencje
 • Umawianie spotkań handlowych w modelu 7/7 dni i 24/24 godz.

  Zobacz referencje
 • Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach i przy inwestycjach.

  Zobacz referencje
 • Zawansowane usługi druku i personalizacji materiałów informacyjno-reklamowych.

  Zobacz referencje
 • Zobacz referencje
 • Infolinia najważniejszym ogniwem w procesie sprzedaży. Jakie efekty sprzedaży można osiągnąć na Infolinii?

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2018 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.