Strategia rozwoju

Aktualnie jesteś w: Home / Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju firmy lub strategia rozwoju marki

Z liderami wielu branż nasz Zespół współpracuje już 25 lat w zakresie wsparcia sprzedaży, zawierania umów i obsługi Klientów. Coraz więcej wykonujemy działań związanych z budowaniem wartości firm (naszych Klientów).
Pomogliśmy zbudować ponad 130 marek. Zwykle współpraca trwała od 3 lat do kilkunastu lat.
Wprowadzona strategia  rozwoju marki, wspieranych przez nas marek wynosi od kilku milionów złotych do kilku miliardów złotych. Niektóre osiągały rentowność od 20% do 30%.

Na bieżąco pogłębiamy swoją wiedzę w zakresie najbardziej efektywnych rozwiązań marketingowych w tym,
w zakresie komunikacji bezpośredniej, działań w internecie, Social Media i na stronie Klienta.
Opracowujemy plany strategiczne rozwoju firm i Projektów. Projektujemy efekty, wyniki po stronie przychodów, kosztów i rentowności zwykle na 1 rok z podziałem na miesiące, a niekiedy nawet na 3 lata.

Korzystając z bogatego doświadczenia naszego Zespołu pod kierunkiem Jana Załęckiego, opracowujemy i dopracowujemy strategiczne plany rozwoju firmy lub marki. Nasze doradztwo strategiczne realizujemy zwykle w 3 poniższych etapach. W zależności od potrzeb firmy, wykazujemy elastyczność i realizujemy zakresy wybrane przez Klienta.

1. Audyt marketingu i Audyt sprzedaży.
Badamy:

 • przewagi konkurencyjne produktu / usługi i korzyści dla klientów
 • zasoby, kompetencje i potencjał naszego Klienta
 • grupę docelową
 • obecne rynki zbytu
 • identyfikację wizualną
 • rodzaje promocji
 • formy i systemy komunikacji
 • efekty w lejku sprzedażowym
 • działania w odwróconym lejku sprzedażowym
 • projekty komunikacji z klientami
 • doświadczenia klientów

Określimy kierunki zmian:

 • wielkość i potencjał rynku
 • niewykorzystany potencjał firmy
 • mocne strony i obszary do poprawy
 • głównych konkurentów i ich słabe strony
 • nowe formy promocji
 • nowe formy komunikacji
 • nowe systemy optymalizujące działania

2. Opracowanie strategii.

 • cele strategiczne do osiągnięcia w określonym czasie
 • doskonalenie obecnych form komunikacji
 • nowe, zintegrowane formy komunikacji
 • doskonalenie procesów pozyskiwania i obsługi klientów
 • procesy budowania relacji i wartości firmy
 • skala działań na etapie testu i stałych działań po teście
 • efekty i wyniki w poszczególnych miesiącach i latach
 • estymacja przychodów, kosztów, budżetu i harmonogramy
 • wzory raportów, system i częstotliwości raportowania

3. Realizacja strategii.

 • prezentacja i omówienie z Zarządem Strategicznego Planu
 • doradztwo w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klientów
 • opracowanie kreacji, komunikatów do wysyłek
 • opracowanie Skryptów Rozmów na każdym etapie procesu
 • dostosowanie systemów do potrzeb każdego etapu
 • szkolenia lub doszkolenia Managerów i Zespołów
 • wdrożenie i bieżący monitoring działań
 • analiza wyników kampanii marketingowych
 • analiza procesów w lejku sprzedażowym i odwróconym lejku
 • rekomendowanie i wdrażanie korekt procesów

Korzystając z naszych dużych doświadczeń, opracowujemy Audyty marketingowo – sprzedażowe. Doświadczenie i bieżące testy nowinek marketingowych pomagają nam w prognozowaniu spodziewanych efektów ilościowych i wartościowych oraz w zarządzaniu Projektami.
Dużo uwagi przywiązujemy do budowy dobrej atmosfery, dobrych relacji w Zespołach i z Klientami oraz motywowaniu i nagradzaniu Osób za zrealizowanie określonych celów.

 

Projekty naszego Zespołu

 • Podwójny szok w wieloletniej współpracy z liderem w Polsce i Europie.

  Zobacz referencje
 • Dotarcie z ofertą do osób zamożnych.

  Zobacz referencje
 • Największe wyzwanie w integracji systemów informatycznych.

  Zobacz referencje
 • Umawianie spotkań handlowych w modelu 7/7 dni i 24/24 godz.

  Zobacz referencje
 • Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach i przy inwestycjach.

  Zobacz referencje
 • Zawansowane usługi druku i personalizacji materiałów informacyjno-reklamowych.

  Zobacz referencje
 • Zobacz referencje
 • Infolinia najważniejszym ogniwem w procesie sprzedaży. Jakie efekty sprzedaży można osiągnąć na Infolinii?

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2021 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.