Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Tavex Sp. z o.o.

Branża: Finanse.
Klient: Tavex Sp. z o.o.
Projekt: kompleksowej usługi wysyłki pocztowej broszur.
Cel: wsparcie sprzedaży poprzez kompleksową usługę wysyłki pocztowej.

Zakres usług: Tavex jest uznaną międzynarodową firmą finansową, która dostarcza metale szlachetne oraz oferuje usługi wymiany walut oraz płatnicze dla szerokiego kręgu klientów. Tavex prowadzi obecnie w ośmiu europejskich krajach 30 ekskluzywnych kantorów wymiany, które obsługują średnio 1,3 miliona klientów rocznie.

W ramach współpracy w Projekcie zrealizowaliśmy: wygenerowanie bazy danych do osób indywidualnych oraz firm wg kryterium wysokiego dochodu w ilości kilkadziesiąt tysięcy rekordów.

Druk składanych broszur w oprawie zeszytowej z lakierowaną okładką. Pakowanie broszur w przezroczystą folię. Personalizacja etykiet ze względu na grupę docelową i naklejanie ich na folię. Wysyłka pocztowa materiałów w podziale na grupę firm i osób indywidualnych. Pełne zaraportowanie usługi. Kompleksowy nadzór całej usługi m.in. w postaci obsługi zwrotów i wypisywania się osób z bazy.

Efekty: Z uwagi na tajemnicę handlową efektów nam nie ujawniono.

Szczególne podziękowania należą się Panu Romanowi Lossman – Członkowi Zarządu za zaufanie i zaangażowanie.

Referencje: Współpraca rozpoczęta w 2016 roku.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.