Badania CATI

Nasz Zespół pierwsze badania CATI, czyli  badania w formie rozmów telefonicznych wykonał ponad 20 lat temu. Przez ten okres cały okres stale szukamy najnowszych trendów w Polsce i na międzynarodowych rynkach. Chcemy, aby badania realizowane dla naszych Klientów były na możliwie najwyższym, światowym poziomie. Do tej pory przeprowadziliśmy wiele badań CATI, które pomogły w rozwoju każdemu naszemu Klientowi, w tym wielu liderom rynku w różnych branżach.

Przewagi konkurencyjne Badania CATI

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w badaniach i we wsparciu sprzedaży. Dlatego nasze usługi są nie tylko rzetelnie i profesjonalnie, ale również przekładają się na szybki wzrost efektów i wyników naszych Klientów. Mamy unikalne know how. Doradzamy każdemu Klientowi w jaki sposób przeprowadzić badanie CATI, aby zrealizować jego cele strategiczne. Pomagamy też przygotować pytania i wariantowe odpowiedzi. Ważne jest dla nas, aby nasz Klient osiągnął możliwie jak najlepsze wyniki. Ważne jest również, aby przy badaniu nie zmęczyć klientów naszego Klienta. Jednocześnie, aby z badania pozyskać najważniejszą wiedzę dla naszego Klienta. Wówczas stosunkowo małym nakładem pracy nasi Klienci uzyskują duże wzrosty wyników.

Główne przewagi konkurencyjne Badania CATI zrealizowanego z naszym Zespołem:

 • Pełne bezpieczeństwo przekazania danych potwierdzonych zapisami w Umowie
 • Bezpłatne doradztwo
 • Ponad 20-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań CATI
 • Pomoc w przygotowaniu pytań, czyli ankiet do badania
 • Pomoc w przygotowaniu scenariusza do badań
 • Własna, biznesowa baza danych firm typu B2B – ponad 3 mln firm
 • Dostęp do ponad 80 proc. tj. ok 25 mln potencjalnych klientów indywidualnych typu B2C
 • Ponad 20 kryteriów doboru grupy docelowej w bazach do badań B2B i B2C
 • Doborem baz i próbek losowych zarządza Manager, ds. baz z 25-letnim doświadczeniem
 • Wielopoziomowe analizy wyników i rekomendowane działania przez doświadczonego Eksperta
 • Profesjonalne prezentacje wyników i analiz z badań

Etapy przygotowania i przeprowadzenia Badania CATI

Badanie CATI dzielimy na cztery etapy. Każdy etap wspólnie z Klientem przygotowujemy bardzo starannie.

Po przeprowadzeniu badania wykonujemy analizę wyników. Badanie kończymy Raportem oraz prezentacją i omówieniem wyników. Rekomendujemy działania, które warto rozwijać i doskonalić.

Klienci, którzy wdrożą nasze zalecenia i doszkolą zespół mają gwarancję dalszego rozwoju.

 1. Przygotowanie Badania CATI.
 • Określenie celu badania
 • Poznanie firmy, jej usług lub produktów
 • Poznanie grupy docelowej
 • Przeanalizowanie dotychczasowych wyników badań
 • Przygotowanie pytań i wariantów odpowiedzi
 • Stworzenie scenariusza ankiety
 • Napisanie skryptu rozmowy do badania CATI
 • Przygotowanie aplikacji do badania
 • Opracowanie kwestionariusza
 • Przygotowanie bazy według uzgodnień
 • Dobór odpowiednich Konsultantów telefonicznych według profilu
 • Szkolenie Zespołu Ankieterów
 • Określenie szczegółowych terminów realizacji badania
 1. Realizacja Badania CATI.
 • Przeprowadzanie wywiadów telefonicznych
 • Zapisywanie nowych terminów rozmów z osobami zajętymi
 • Weryfikacja jakości rozmów dzięki odsłuchom
 • Standaryzacja zapisów podczas prowadzenia wywiadu
 • Dodatkowe uzgodnienia z Klientem
 • Weryfikacja wyników badania
 • Analiza wyników badania CATI
 • Grupowanie wyników według centrali, oddziałów, działów itp.
 • Opracowanie wyników, czyli podsumowań
 • Analiza wyników na każdym poziomie w zakresie jakości i ilości
 1. Opracowanie raportu z badania CATI z rekomendacjami.
 • Opracowanie tabel z wynikami, grafik i wykresów
 • Opracowanie wytycznych i rekomendacji
 • Przygotowanie raportu w formie Excel i PowerPoint
 • Prezentacja raportu wraz z jego omówieniem
 • Na zakończenie podsumowanie badania z Klientem
 • Ewentualne doszkolenia zespołu w zakresie sprzedaży, obsługi klienta i budowania relacji
 1. Wdrożenie działań po badaniu.

Ważnym aspektem jest ustalenie dalszych działań po badaniu.
Część Klientów zaprasza nas do dalszej współpracy po badaniu CATI.
Wówczas w zależności od potrzeb realizujemy następujące działania:

 • Prezentacja raportu z omówieniem wyników dla Zarządu
 • Prezentacja i omówieniem wyników dla Zespołów firmy
 • Omówienie kluczowych kwestii wyników badania
 • Wspólne wypracowania koncepcji dalszego rozwoju
 • Doszkolenie zespołów sprzedaży i działu obsługi klientów
 • Warsztaty zwiększające kompetencje kadry kierowniczej i specjalistów
 • Cykliczne badania monitorujące postępy i wzrost wyników

Zalety badania CATII

Do zalet metody CATI należą:

 • Możliwość stosowania pytań wielopoziomowych
 • Przeprowadzanie badania na dowolnej grupie docelowej
 • Możliwość uzyskania stosunkowo dużej ilości informacji
 • Efektywna metoda przeprowadzania badań
 • Wysoka interaktywność badania
 • Uzyskiwanie wyników wysokiej jakości
 • Krótki okres wykonania dużej ilości badań
 • Możliwość integracji badania z formą online
 • W rezultacie ograniczenie błędów podczas analizy badania
 • Bez wątpienia nadzór nad przebiegiem wywiadów
 • Dostęp do wyników, czyli do tworzenia baz danych
 • Dostęp do nagrywania wywiadów telefonicznych
 • W rezultacie znacznie niższy koszt badania w porównaniu do badań w terenie

Wady i błędy badań CATI:

 • Obawa przed badaniami i wynikami badań
 • Rozmycie strategicznym celu
 • Czasochłonne przygotowaniu najważniejszych pytań
 • Zbyt duża ilość pytań w badaniu
 • Niekompletne lub nietrafne odpowiedzi
 • Mylenie badania przez respondentów z telefoniczną sprzedażą
 • Analizy wyników dokonywane przez mało doświadczone osoby
 • Słabe wnioski i często brak rekomendowanych zmian
 • Brak wdrożonych działań do organizacji po badaniu
 • Brak szkoleń lub doszkoleń organizacji po badaniu
 • Brak prowadzenia cyklicznych badań
 • Niedostateczna promocja wyników badań w sieci

Nasze badania koncentrujemy na wzroście biznesu klienta. W odróżnieniu od wielu agencji badania rynku, nasze badania często korelują z jednoczesnym wsparciem sprzedaży.

W ramach badań CATI często wykonujemy badanie satysfakcji klientów. Podczas takiego badania dla naszych Klientów uzyskujemy cenne informacje o doświadczeniach ich klientów. Ponadto identyfikujemy ambasadorów i promotorów firmy.

Dodatkową korzyścią dla naszych Klientów są zwiększone ilości pozytywnych ocen na jego witrynie oraz dodatkowe referencje.

Często wartością dodaną są pozyskane leady sprzedażowe. Leadami są często zapytania o nowe produkty lub usługi lub polecenia do innych osób w firmie lub do nowych klientów.

Wszystkie nasze badania realizujemy bezpiecznie, rzetelnie, zgodnie z prawem oraz z wysoką jakością i dużymi efektami.

Ile kosztuje badanie CATI?

Wartość badania CATI zależy od wielu czynników. Generalnie na koszty badania CATI składa się sześć składowych:

 1. Przygotowanie projektu.
 2. Zakup i dobór profilowanej bazy danych.
 3. Przeprowadzenie badania formą rozmów telefonicznych typu Call Center.
 4. Zebranie i podsumowanie wyników.
 5. Przeprowadzenie analizy i przygotowanie rekomendacji.
 6. Opracowanie badania z podziałem na segmenty i formy komunikacji.

Najczęściej Klienci zwracają uwagę na niską cenę przeprowadzenia badania. Na profesjonalne przygotowanie badania, ankiet i odpowiedzi potrzeba odpowiednią ilość czasu doświadczonego zespołu. Przemyślane pytania i wariantowe odpowiedzi mają dużą wartość dla Klienta. Analizę wyników badania i przygotowanie dobrych wniosków powinien wykonać analityk z dużym doświadczeniem.

Warto przeprowadzić analizę i wyciągnąć właściwe wnioski dla wszystkich form komunikacji z klientami z określeniem wyników dla: Spółki, oddziałów, działów i kluczowych segmentów.

To wszystko wiąże się z określonym czasem i wartością badania.

Badanie CATI

Zapraszamy do rozmów i przysyłania założeń do Badania. Podzielimy się naszym doświadczeniem i know how w zakresie rozwoju Waszej firmy. Bezpłatnie doradzimy w wielu, bardzo ważnych kwestiach biznesowych.
Dlatego prosimy o wypełnienie i odesłanie poniższego formularza.

[[[["field47","equal_to","2"]],[["show_fields","field48"]],"and"]]
1 Step 1
Nazwa firmy
Adres www
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Opis Usługi – założenia w punktach
0 /
Administratorem Twoich danych osobowych jest Marketing Relacji Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie tutaj dane będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder
Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.