Fuzje i przejęcia, pośrednictwo

Fuzje i przejęcia, którymi zajmujemy się  przez ponad 28 lat. Pomogliśmy wielu właścicielom firm w dynamicznym rozwoju. Część właścicieli firm, wspólników spółek sprzedało swoje biznesy lub część swoich udziałów. Zwykle osoby, którym pomogliśmy w biznesie, zostało inwestorami.

Dynamiczny rozwój firmy

Wiele firm, którym pomagamy w rozwoju, rozwija się organicznie. Część firm lub spółek szybko chce zdobyć dodatkowe know-how, lub szybko zwiększyć sieć dystrybucji i wejść na inne rynki. Dlatego niektóre firmy poszukują inwestorów, chcąc sprzedać udziały, sprzedać wydzielone produkty, czy połączyć spółki przez przejęcie.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia naszego Zespołu oraz bezpośrednie relacje Jana Załęckiego — naszego Wiceprezesa od 2022 roku rozszerzyliśmy zakres strategicznych usług.

Pośredniczymy w rozmowach w zakresie następujących strategicznych obszarów:

 • Zakup udziałów
 • Sprzedaż udziałów
 • Połączenie firm
 • Sprzedaż wydzielonych produktów, usług
 • Przejęcie przedsiębiorstwa
 • Połączenie spółki przez przejęcie
 • Fuzja firm
 • Restrukturyzacja

Dla każdej firmy powyższe obszary są strategiczne. Przekazane informacje są chronione i poufne.
Dlatego rozmowy w tym zakresie rozpoczynamy od określenia tematu i podpisania umowy.
W umowie zawieramy informacje o poufności i uzgodnionych warunkach współpracy.

Ważny dla naszych Klientów jest fakt, że w tym zakresie nie pobieramy żadnych zaliczek.
Po zawarciu umowy dla naszego Klienta wyszukujemy Partnerów indywidualnie dopasowanych do potrzeb.

Przez wiele lat wspieraliśmy w rozwoju bardzo dużą ilość firm, niemal z każdej branży. Na naszej podstronie Case Study – realizacje wymienione są branże i tylko niektóre realizowane przez nas projekty.
Ostatnio otrzymaliśmy zapytania o przejęcia od firm z branż: wydawnictwa, portale, OZE, w tym fotowoltaika i pompy ciepła.
Obecnie prowadzimy rozmowy dotyczące m.in. w zakresie: zakupu udziałów wydawnictw, zakupu udziałów portali, zakupu udziałów firm OZE, zakupu udziałów w firmach z branży IT (tworzenie oprogramowań) oraz zakupu udziałów firm działających w Internecie.
Jednak usługi pośrednictwa w zakresie zakupu lub sprzedaży udziałów, fuzji i przejęć, restrukturyzacji wykonujemy dla firm niemal z każdej branży.

Zalety i wady fuzji i przejęć

Fuzji i przejęcia to transakcje biznesowe, których celem jest osiągnięcie określonych celów strategicznych i finansowych. Ich konsekwencją może być połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jedną organizację. Wyniki fuzji i przejęć dotyczą głównie dwóch obszarów: działalności operacyjnej i wyników finansowych.

Cele fuzji mogą dotyczyć np.: wzrost organizacji, uzyskanie dodatkowych przewag konkurencyjnych, rozszerzenie asortymentu produktów lub usług, poszerzenie rynku, zwiększenie sieci dystrybucji, optymalizacja kosztów działalności, obniżenie ryzyka działalności firmy, pozyskanie know-how.

Kontrolowanie firmy daje możliwość kontroli nad całością nowego podmiotu, w tym firmy, która została przejęta.

Przy łączeniu firm i kontynuacji biznesu z udziałowcami obu spółek, bardzo ważne są trzy aspekty, które należy brać pod uwagę tj.:

 1. Strategiczne cele obu podmiotów powinny być zbieżne.
 2. Kultura organizacyjna obu podmiotów powinna być podobna.
 3. Warto określić i uzgodnić sposób wyjścia z biznesu oraz przybliżony termin przez jednego lub część wspólników.

Zawsze fuzje wiążą się z określonymi zmianami. Dlatego trzeba liczyć się z tym, że po fuzji nie będzie identycznie, jak przed połączeniem podmiotów. Czasami połączenie spółek wiąże się z redukcją zatrudnienia i obniżką kosztów bezpośrednich i pośrednich. Firma, która zostaje przejęta pozbawiona, jest decyzyjności w określonym lub niekiedy w całkowitym zakresie.

Sprzedaż 100 proc. udziałów w spółce z punktu widzenia sprzedającego ma z jednej strony zalety, a z drugiej strony wady.

Właściciel 100 proc. udziałów kapitalizuje zaangażowane środki i pracę swoją, jak i całego zespołu. Uzyskany kapitał może przeznaczyć na realizację osobistych celów lub też w inwestycje w inne spółki. Wadą jest, że nabywca często w umowie zastrzega sobie, że właściciel nabytej spółki nie może kontynuować działalności w tej branży. Zwykle jest to okres od 1 roku do 3 lat.
Ponadto najczęstszym czynnikiem, który hamuje przed sprzedażą spółki, jest myśl o rozstaniu się ze swoim „dzieckiem” tj. biznesem i pracownikami.

Doradztwo prawne

Będąc na rynku blisko 30 lat, mieliśmy przyjemność poznać i sprawdzić w działaniu wiele firm z branży prawnej. Z niektórymi kancelariami prawnymi współpracowaliśmy na potrzeby naszych spółek. Z innymi zaś współpracowaliśmy i poznaliśmy ich przy wspólnych projektach, a kancelarie te rzetelnie pracowały dla naszych Klientów.

Dla firm, które szukają sprawdzonych, bardzo dobrych kancelarii prawnych, zarekomendujemy sprawdzone, jedne z najlepszych w Polsce kancelarii prawnych w poniższym zakresie usług:

 • Restrukturyzacja
 • Ochrona: danych osobowych — RODO,  przedsiębiorcy, właściciela firmy
 • Konkurencja i ochrona konsumentów
 • Wycena spółek
 • Doradztwo podatkowe
 • Windykacja należności
 • Sądowa windykacja należności
 • Upadłość firmy, spółki, przedsiębiorstwa
 • Ochrona przed upadłością

Dla przykładu:

 1. Przy restrukturyzacji obszary działań w zakresie pozyskiwania i obsługi klientów i budowania wartości firm zajmuje się nasza Spółka. Natomiast polecane przez nas kancelarie prawne zajmują się pozostałymi aspektami.
 2. Przy temacie windykacji należności każda kancelaria adwokacka może złożyć pozew do sądu internetowego lub powszechnego. Jednak nie każda firma doskonale doradzi jaką sprawę warto skierować do określonego ww. rodzaju sądu. W niektórych przypadkach sprawy ciągną się latami, a polecane przez nas kancelarie działają sprawnie i w możliwie krótkim terminie.
 3. Często start upy poszukują inwestorów z dużymi środkami finansowymi na działania marketingowe i w obszarze akwizycji klientów. Natomiast po naszej analizie może okazać się, że wystarczy w ramach obecnego budżetu zmienić sposób działania lub też pomocny będzie inwestor branżowy z dużo mniejszym budżetem, który spowoduje jeszcze mniejszy wzrost firmy od założonych celów.
 4. Wielu właścicieli firm lub członkowie zarządu, którym „pali się grunt pod nogami”, tj. firmy straciły płynność finansową, nie widzą sposobu rozwiązania trudnej sytuacji. Czasami doświadczony partner i/lub firma prawnicza z dużym doświadczeniem może wskazać drogę, która jest dobrym rozwiązaniem, o którym nie myślał przedsiębiorca.

W powyższym zakresie zapytanie należy przesłać bezpośrednio na adres: jan.zalecki@marketingrelacji.com lub prosimy o kontakt telefoniczny do Wiceprezesa Zarządu, Jana Załęckiego +48 885 485 251.

Fuzje i przejęcia

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2023 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.