Bazy danych, leady

Aktualnie jesteś w: Home / Bazy danych, leady

Bazy danych, leady

Dysponujemy biznesową bazą firm Efekt. Jest to baza firm i przedsiębiorców. Współpracujemy z ok. 20 Właścicielami – Administratorami konsumenckich baz typu B2C. Łączna wielkość tych baz wynosi ok. 40 mln rekordów – przed deduplikacją i około 30 mln (po deduplikacji pomiędzy bazami).
Udzielamy licencji na wynikowe bazy danych B2B i B2C wg określonych przez Klienta kryteriów do każdej formy komunikacji.

Bazy danych firm oraz bazy B2C posiadają zgody, dotyczy to również bazy maili firm. Na każdą wynikową bazę udzielamy zwykle jednorazowych licencji dla określonego Klienta do określonej formy komunikacji, zgodnie z RODO.

Generujemy na wyłączność Leady Sprzedażowe (LS) i umawiamy Spotkania Handlowe (SH). Bazę LS tworzą potencjalni klienci wstępnie zainteresowani zakupem usługi lub produktu naszego Klienta.
Bazę LS na bieżąco generujemy przez: rozmowy telefoniczne, Internet, portale Socjal Media, z wysyłek SMS. MMS i email.

Specjalizujemy się w generowaniu LS i umawianiu SH dla branży fotowoltaika i pompy ciepła.

Biznesowa Baza Efekt typu B2B.

Baza firm i przedsiębiorców jest wysoce reprezentatywna.  Baza posiada kilkanaście kryteriów wyboru. Na tej podstawie można bardzo precyzyjnie określić i wybrać własną grupę docelową potencjalnych klientów.

Przewagi konkurencyjne biznesowej bazy do telemarketignu Efekt:

 • duży potencjał bazy wysokiej jakości
 • na bieżąco wykreślane są nieaktualne rekordy
 • kilkanaście kryteriów wyboru, np. 14 przedziałów zatrudnienia
 • wszystkie formy komunikacji: SMS, MMS, email, telemarketing, direct mail
 • okresy karencji nawet do 6 miesięcy
 • bieżąca aktualizacja bazy
 • weryfikacja aktywności każdego nr telefonu w dniu przekazania bazy
 • wysoka aktualność bazy na poziomie 90%
 • unikalna gwarancja na poziomie 100%

Sukcesywnie co miesiąc do bazy Efekt dochodzą rekordy z nowymi firmami, tym samym powstaje baza nowych firm. Dlatego nasi Klienci chętnie zamawiają u nas sprofilowane bazy do Cal Center, które objęte są 100% gwarancją. Ponadto realizujemy wysyłki SMS i e-mail.

Statystyka i opis bazy EFEKT- wg głównych kryteriów doboru bazy wynikowej- 12 statystyk

Statystyka i opis bazy EFEKT-zatrudnienie, wszystkie formy kontaktu-10 statystyk

Wyszukiwarka firm >

Konsumenckie Bazy danych typu B2C.

Każdy nasz Partner – Administrator bazy, posiada zgody od osób na działania marketingowe.
Oznacza to, że każda konsumencka baza B2C, na które udzielamy licencji spełnia prawne wymogi RODO. Przy niektórych bazach jesteśmy wyłącznym Partnerem. Dzięki temu naszym Klientom oferujemy długie okresy karencji. Umożliwia to osiąganie wysokich efektów. Łączna liczba rekordów przekracza ponad 40 mln rekordów (przed deduplikacją pomiędzy bazami).
Łączny potencjał wg określonych form komunikacji wynosi:

 • telemarketing: 30 mln telefonów (kom. lub stacjonarne)
 • wysyłki SMS: 18 mln numerów telefonów komórkowych
 • wysyłki mailingowe (baza danych email): 18 mln adresów email
 • wysyłki pocztowe: 25 mln adresów pocztowych

Do każdego Projektu indywidualnie profilujemy bazy wynikowe z określonej bazy wg założeń Klientów. Każdy rekord objęty jest 6 miesięcznym okresem karencji na określony produkt lub usługę. Dlatego efekty na bazach, na które udzielamy licencji są zwykle wyższe.
Na każdą bazę udzielamy gwarancję aktualności na poziomie 90% lub więcej.

Przewagi konkurencyjne konsumenckich baz:

 • możliwość korzystania z bazy zgodne z prawem RODO
 • bardzo duży potencjał bazy wysokiej jakości
 • co miesiąc przybywa ok. 50 tys. nowych potencjalnych klientów
 • wszystkie formy komunikacji: SMS, MMS, email, telemarketing, direct mail
 • wiele kryteriów wyboru: demograficzne, behawioralne, np. wiek, płeć, zamożność, lokalizacji zamieszkanie, przebywanie (aktualne lub do roku), potrzeby zakupowe (wskazane domeny, nr infolinii)
 • okresy karencji do 6 miesięcy
 • możliwość deduplikacji baz
 • bieżąca aktualizacja bazy każdego dnia
 • weryfikacja aktywności każdego nr telefonu w dniu przekazania bazy klientów
 • wysoka aktualność i gwarancja bazy 90%

Zestawienie opisów i statystyk baz B2C

Wyszukiwarka konsumentów >

Leady Sprzedażowe (LS)
Leady Sprzedażowe (Sales Leads) to potencjalni klienci biznesowi lub osoby indywidualne wstępnie zainteresowane zakupem określonego produktu lub usługi z określonej firmy.
Nasze leady są to tzw. gorące leady, świeżo pozyskane leady sprzedażowe z wysoką konwersją w dalszym procesie pozyskiwania klientów lub w procesie sprzedaży.
Bazy gorących leadów  zawsze generujemy pod indywidualne potrzeby Klienta.

Gorące leady sprzedażowe tworzymy do dwu grup docelowych, typu:

 • B2B – leady sprzedażowe biznesowe – potencjalni klienci biznesowi (biznesowe bazy danych)
 • B2C – leady sprzedażowe osób indywidualnych – potencjalni klienci indywidualni

Opracowujemy efektywne komunikaty w oparciu o przewagi konkurencyjne produktu / usługi oraz atrakcyjne promocje na test .W zależności od wielkości testu gratisowo przygotowujemy: 1 do 6 wariantów komunikatów.
Efektywne komunikaty to nasza bardzo duża przewaga konkurencyjna. Przygotowujemy je do każdej formy komunikacji w różnych branżach już 25 lat. Dobrze przygotowany, przemyślany komunikat marketingowy jest podstawą do uzyskaniu dobrej jakości efektywnych leadów.

W zależności od specyfiki produktu / usługi, doświadczeń naszego Klienta oraz potrzeb dobieramy odpowiednie formy pozyskiwania leada. Czasami testujemy wszystkie możliwe formy, aby przy stałej współpracy korzystać z leadów najbardziej efektywnych, dbając przy tym o niskie koszty dla naszego Klienta.

Leady sprzedażowe generujemy korzystając z:

 • dedykowanych Projektów Call Center (rozmowy telefoniczne)
 • wysyłki SMS, MMS, e-mail
 • Internetu
 • wskazanych, określonych domen
 • numerów infolinii
 • geolokalizacji (docierając do osoby przebywających w określonym miejscu w danym czasie)
 • geotrappingu (docierając do osób, które przebywały w określonym miejscu od 3 dni do 1 roku)
 • Social Media
 • sponsoring zwykły – korejestracja
 • sponsoring kwalifikowany- dedykowany
 • Landingi Pages

Przy generowaniu Leadów Sprzedażowych pozyskujemy konieczne informacje, typu:

 • Imię i Nazwisko
 • numer telefonu
 • miejscowość

Na życzenie, za dodatkową opłatą pozyskujemy dane dodatkowe, np.

 • pełny adres zamieszkania
 • data urodzenia
 • preferencje zakupowe
 • planowany miesiąc zakupu
 • planowana marka, model itp.
 • adres e-mail
 • inne informacje dodatkowe, jeśli są potrzebne

Klientom przekazujemy Leady Sprzedażowe (bazy leadów) wg jednego z dwóch poniższych wariantów:
A. Leady obdzwonione  celem:

 • przekazania zweryfikowanego Leada Sprzedażowego
 • umówienia rozmowy telefonicznej na określony termin
 • przełączenia rozmów telefonicznych na numer Klienta
 • umawiania spotkań handlowych (SH)
 • zawarcia Umowy – wyłącznie po teście

B. Przekazanie gorącego Leada Sprzedażowego – nieobdzwonionego.

Wybór wariantu zależy od branży, produktu / usługi, szybkości tzw. starzenia się leada oraz zasobów naszego Klienta. Ważne jest, aby możliwie jak najszybciej po wygenerowaniu Leada Sprzedażowego podjąć rozmowę z klientem.

Specjalizujemy się w generowaniu LS i umawianiu SH dla branży fotowoltaika i pompy ciepła.

Obowiązek informacyjny dotyczący bazy firm

Projekty naszego Zespołu

 • Budowa bazy 1,7 mln w 1 m-c

  Zobacz referencje
 • Stała, wieloletnia współpraca w zakresie dostarczania baz zimnych B2C oraz baz leadów firm i przedsiębiorców B2B i leadów B2C.

  Zobacz referencje
 • Wieloletnia współpraca w zakresie dostarczanie leadów osób zainteresowanych jazdami próbnymi nowymi autami.

  Zobacz referencje
 • Wzbogacanie Bazy Danych (BD) aktualnych i byłych Klientów o ważne informacje.

  Zobacz referencje
 • Zobacz referencje
 • Dostarczanie bazy która w określonych segmentach generuje 2-3 -krotnie wyższe efekty.

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2021 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.