Mailing Facebook

Mailing Facebook — korzystając z naszego olbrzymiego doświadczenia w imieniu naszych Klientów, dokonujemy również wysyłki do użytkowników Facebooka. Obecnie jest to już jedna z największych, którą dla naszych Klientów precyzyjnie targetujemy.

 

Wysyłka e-mail do użytkowników Facebooka

Na wysokie efekty wysyłek mają wpływ następujące aspekty:

 • Duży potencjał bazy danych
 • Kryteria selekcji grupy docelowej – potencjalnych klientów
 • Profesjonalne przygotowanie przekazu marketingowego
 • Grafiki lub zdjęcia
 • Atrakcyjność promocji produktu lub usługi naszego Klienta
 • Budżet marketingowy
 • Analizy wysyłek testowych
 • Doskonalenie kolejnych wysyłek

Mailing Facebook: raporty z kampanii

Po każdej kampanii wysyłek do użytkowników Facebooka generujemy raport z systemu. Raport służy do określenia współczynników konwersji, szczegółowej analizy wyników. System FB dostarcza wiele informacji. W pierwszej kolejności analizujemy najważniejsze zmienne takie jak:

 • Wyświetlenie strony
 • Zasięg tj. ilość osób
 • Ilość kliknięć
 • Unikatowe kliknięcia
 • Reakcje na post
 • Koszt reklamy
 • CMP, czyli koszt dotarcia do 1 tysiąca osób

Jeśli zachodzi potrzeba, analizujemy dodatkowe zmienne, które wcześniej uzgadniamy z naszym Klientem. Na podstawie analiz przygotowujemy kolejne, jeszcze bardziej efektywne kampanie. Współpracując z nami, można mieć gwarancję, że dobrze zaplanujemy cały proces komunikacji marketingowej. Dlatego nasi Klienci zwiększają skalę działań, efekty i efektywność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Raporty służą również do rzetelnego rozliczania się z naszymi Klientami.

Mailing Facebook

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.