Deduplikacja baz danych

Usługi deduplikacji wykonuje Manager z ponad 25 letnim doświadczeniem w przygotowaniu baz danych. Ponadto posiadamy specjalistyczne systemy do deduplikacji baz danych.

Deduplikację wykonujemy w celu wyłączenia lub dodawania rekordów w bazach danych. Dzięki temu nasi Klienci oszczędzają na kosztach zakupu licencji. Jeszcze większe oszczędności tj. 5-cio do 10-cio krotnie na kosztach prowadzonych działań np. telemarketingowych. Ponadto deduplikacja baz danych jest bardzo ważna w celu budowania wizerunku firmy. Spółki, które nie przeprowadzają deduplikacji baz mocno tracą na wizerunku, kiedy np. telemarketer oferuje określoną usługę klientowi końcowemu, który posiada już taka usługę z tej firmy.

Co ważne, usługi te wykonujemy na naszych bazach oraz bazach dostarczonych przez naszych Klientów.

Zdaniem naszych Klientów jakość naszych deduplikacji jest jedną z najwyższych w Polsce. Ponadto cena usługi deduplikacji prawdopodobnie jest jedną z najniższych w kraju.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2022 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.