Badania marketingowe

Aktualnie jesteś w: Home / Badania marketingowe

Badania marketingowe

Dlaczego badania marketingowe są najważniejsze dla każdej firmy?

Każda firma dbająca o własne koszty, wzrost przychodu i wysoką rentowność przeprowadza cykliczne badania marketingowe. Pozwalają one na rozeznanie się w potrzebach i oczekiwaniach klientów. Wyniki badań powinny być rzetelnie analizowane przez doświadczonych analityków. Rezultatem takiej analizy są rekomendowane działania lub zmiany. Na tej podstawie można określić miejsca do obniżki kosztów i zwiększenia dynamiki przychodów.

Unikalnym wyróżnikiem naszej Spółki jest 100 proc. gwarancja. Badania jakościowe wykonujemy w formie CATI (rozmowy telefoniczne) oraz CAWI (online). Przy badaniu CATI dodatkowo można zamówić analizę wyników przez doświadczonego Managera ds. Strategii. Na badanie wielkości co najmniej 1000 zbadanych klientów, połączonym z analizą wyników udzielamy naszym Klientom 100 proc. gwarancję satysfakcji. Oznacza to, że gwarantujemy znalezienie obszarów, które pozwolą na obniżkę co najmniej o 10 proc. kosztów i/ lub zwiększenie o ponad 10 proc. przychodów firmy.

W biznesie jedyną stałą jest zmiana. Dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco monitorować jakość pracy pracowników własnej spółki, przedsiębiorstwa lub firmy. Warto również monitorować działania konkurencji na rynku. Istotne jest porównywanie wyników kolejnych badań we własnej firmie.
Jednocześnie należy porównywać się – robić benchmarki do liderów branży.

W rezultacie firmy, które przeprowadzają cykliczne, efektywne badania raz na kwartał lub co najmniej raz na sześć miesięcy uzyskują największą dynamikę wzrostu przychodu i rentowności. Dobre badania są jedyną, najlepszą i najszybszą drogą do osiągnięcia pozycji lidera. Zdobywając pozycję lidera branży, należy w dalszym ciągu przeprowadzać badania, celem utrzymania pozycji na rynku. Wszystkie firmy porównują się do lidera w określonym: sektorze, branży lub specjalizacji.

Projekty naszego Zespołu

 • Wsparcie w 2 – 3-krotnym wydłużeniu tzw. czasu życia Klienta.

  Zobacz referencje
 • Badanie wskaźnika Satysfakcji Klientów w celu utrzymania pozycji oraz wzrostu sprzedaży ponad 30%.

  Zobacz referencje
 • Pomoc w zwiększeniu udziału w rynku o 78% i awans z 12 na 7 pozycję w rankingu największych sprzedawców nowych aut.

  Zobacz referencje
 • Jak przekroczyć 2-krotnie oczekiwania Klienta?

  Zobacz referencje
 • Badanie Wskaźnika Satysfakcji Klientów

  Zobacz referencje
 • Jak zrobić biznes i mieć 85% zadowolonych Klientów? Pomoc w zawieraniu Umów na 5 000 m2 powierzchni. Pozyskanie Inwestora

  Zobacz referencje
 • Budowanie marki i wartości firmy. Pozyskiwanie klientów i badanie wskaźnika satysfakcji. Wzrost o 400% efektu sprzedaży.

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Rodzaje badań marketingowych

Istnieją różne rodzaje badań marketingowych dedykowane do zbierania najważniejszych informacji.
Najpopularniejszymi i najbardziej podstawowymi badaniami zaliczanych do badań marketingowych są badania jakościowe oraz badania ilościowe. Przeprowadzane są one w zależności od aktualnych potrzeb spółki, bądź przedsiębiorstwa.

Badania jakościowe

Podstawowym zadaniem badań jakościowych jest określenie pewnego typu zachowań respondentów. Podają one również złożoną odpowiedź na temat ewentualnych motywów postępowania.

W dużej mierze chodzi o poznanie powodów, dla których respondenci na przykład częściej wybierają produkt, bądź usługę firmy A, niż firmy B. Zakres jakościowych badań marketingowych daje bardziej szczegółową, analityczną odpowiedź na nasze pytania.

Badania marketingowe pytania:

W badaniach marketingowych najważniejsze jest przygotowanie dobrych, kluczowych pytań. Nie tylko jakość, ale i ilość pytań ma wpływ na wyniki badania, a w konsekwencji rozwoju firmy. Zbyt mała ilość pytań nie da nam pełnego obrazu o firmie. Dlatego niektóre badania mają bardzo dużą ilość pytań, a to również jest poważny błąd. Zbyt duża ilość pytań powoduje, że najważniejsze informacje giną w gąszczu informacji. Nie wszystkie informacje z bardzo precyzyjnego badania umożliwią wdrożenie wszystkich zmian w jednym czasie. Dlatego jakość i ilość pytań jest tak bardzo ważna.

Kolejną, ważną przewagą konkurencyjną naszego Zespołu jest opracowanie pytań do optymalnej ankiety.
Przy opracowaniu pytań do badania kierujemy się z jednej strony zasadami, które opracował Philip Kotler. Jednocześnie firmy, które korzystają z naszego olbrzymiego doświadczenia mogą liczyć na to, że badanie dostosujemy do jego branży, a nawet indywidualnych potrzeb naszego Klienta. Tym samym wynik naszego badania odpowiada ściśle określonym celom badania.

Nasze badania marketingowe – rodzaje badań jakościowych:

 • Badanie Wskaźnika Satysfakcji Klientów (Badanie WSK©)
 • Badanie Tajemniczy Klient (TK)

Badania ilościowe

Przeprowadzane są na dużych grupach respondentów. Celem badań ilościowych jest wykazanie prawdziwości bądź fałszywości sformułowanych w nich hipotez. Dokonuje się tego przez przeprowadzenie badania na osobach związanych z interesującymi nas tematami.

Dobór próby statystycznej jest bardzo istotny, ponieważ powinna być ona reprezentatywna względem swojej populacji. Badanie przeprowadza się za pośrednictwem arkusza pytań i odpowiedzi. Ankietowany odpowiada zgodnie ze swoimi przekonaniami, natomiast nigdy nie można mieć pewności co do prawdziwości takich odpowiedzi, dlatego te najbardziej skrajne zwyczajowo nie są brane pod uwagę.

Badanie Wskaźnika Satysfakcji Klienta (Badanie WSK©)

Przez wiele lat badaliśmy najlepsze badania na rynku USA i wiodących krajach Europy. Początkowo rekomendowaliśmy w Polsce bardzo dobre badanie Net Promoter Score (NPS) opracowane przez Satmetrix ze Stanów Zjednoczonych. Badanie NPS co do zasady jest dobre, ale pomiar wskaźnika satysfakcji klientów jest mało precyzyjny. Oznacza to, że firmy, które posiadają więcej zadowolonych klientów mogą otrzymać niższy wynik od firm, które obsługują klientów z niższą jakością.

Precyzyjne badanie jest bardzo ważne. Coraz więcej firm w oparciu o wynik wskaźnika satysfakcji klientów ustawia systemy motywacyjne w całej firmie.

Dlatego po kilku latach dokładnej analizy powyższego badania, opracowaliśmy własną metodę Badania Wskaźnika Satysfakcji Klientów – Badanie WSK©.

W porównaniu do NPS, Badanie WSK© ma wiele zalet. Jest to metoda:

 • Bardziej dokładna
 • Opracowana na polskiej skali ocen od 1 do 6
 • Każda ocena posiada wagę tożsamą z jakością i ilością opinii
 • Bardziej kompleksowa – posiada system rekomendacji i poleceń
 • Przynosząca wyższe efekty w krótszym czasie
 • Dostępna dla firm: małych, średnich i dużych
 • Konkurencyjna cenowo z innymi badaniami

Co oznacza Badanie WSK© (Badanie Wskaźnika Satysfakcji Klientów)?

Badanie WSK© to autorska metoda naszej Spółki. Umożliwia przeprowadzenie badań i pomiarów wskaźnika satysfakcji Klientów. Bardzo istotną częścią naszego badania w formie CATI jest profesjonalna analiza wyników badania przez bardzo doświadczonego Managera. Na podstawie analizy wyników i aktualnych wyników firmy przedstawiamy rekomendowane działania.

Nasze Badanie WSK© objęte jest 100 proc. gwarancją. Oznacza to, że gwarantujemy wskazanie obszarów, które po wdrożeniu zapewnią naszemu Klientowi obniżkę kosztów o co najmniej 10 proc. Dodatkowo nasi Klienci zwykle zwiększają roczne przychody co najmniej o 10 proc.

Mało osób wie, że klasyczne, tradycyjne badania objęte są tajemnicą wyników odpowiedzi. Wszystkie firmy specjalizujące się w badaniach podpisały zobowiązanie o nieujawnianiu informacji swojemu klientowi, które zostały pozyskane od końcowych klientów.

Nasza firma jest agencją wsparcia sprzedaży. Oznacza to, że każda nasza usługa jest związana ze zwiększeniem efektów firmy naszego Klienta. Dlatego kolejną wyraźną przewagą naszego badania jest jednoczesne dostarczanie naszym Klientom gorących leadów sprzedażowych oraz rekomendacji i poleceń do nowych klientów zgodnie z RODO.

Raporty

Zwykle wyniki badań raportowane są cyklicznie lub po przeprowadzonym badaniu.
Nasz standard raportowania zakłada bieżące tj. codzienne raportowanie. Umożliwia to naszym klientom bieżącą reakcję na wszystkie działania, które realizowane są w przedsiębiorstwie.

Skala ocen

W Badaniu WSK©, ocenę satysfakcji klienta mierzymy w polskiej skali od 1 do 6. Co jest istotne, każdej ocenie nadawana jest odpowiednia waga tj. nadajemy wartość każdej ocenie.
Wartość oceny odzwierciedla poziom emocjonalny każdego Klienta. Oznacza to ilość pozytywnych i negatywnych opinii przekazywanych przez klienta wśród osób bliskich oraz w Internecie.

Wiele lat temu powszechna była opinia, że zadowolony klient przekazuje informacje – pozytywne opinie o jakości obsługi danej firmy w grupie pięciu swoim znajomym. Natomiast klient niezadowolony przekazuje negatywne opinie o firmie dwudziestu swoim znajomym.

Dziś w dobie Internetu ilość opinii jest znacznie większa. Dlatego w naszym badaniu ilość opinii od osób bardzo zadowolonych i bardzo niezadowolonych pomnożyliśmy przez dwadzieścia.

Dodatkowo każdy klient, który wystawił firmie określoną ocenę posiada u nas własną, indywidualna nazwę. Nazwy klientów odzwierciedlają ich poziom satysfakcji, rodzaj i ilość opinii. Przedstawiamy to w poniższej tabeli. Minusowe punkty oznaczają negatywne opinie, zaś dodatnie punkty oznaczają pozytywne opinie.

 • 1 = -400 pkt – Bardzo niezadowolony

  Destruktor

 • 2 = -200 pkt – Niezadowolony

  Nieprzychylny

 • 3 = -20 pkt – Raczej niezadowolony

  Obojętny

 • 4 = +10 pkt – Raczej zadowolony

  Orędownik

 • 5 = +50 pkt – Zadowolony

  Promotor

 • 6 = +100 pkt – Bardzo zadowolony

  Ambasador

Warto również o tym pamiętać, że do zneutralizowania jednej negatywnej opinii potrzeba co najmniej siedem pozytywnych opinii.

Po badaniu przekazujemy informacje naszemu Klientowi na temat jego silnych przewag konkurencyjnych. Należy te informacje rozpowszechniać wśród wszystkich pracowników, klientów i dostawców firmy. Ponadto informujemy naszego Klienta o obszarach do poprawy. Działania naprawcze należy wdrożyć możliwie szybko. Bardzo ważne jest również, w jaki sposób te kwestie zostaną zakomunikowane właściwym osobom lub zespołom. W tym zakresie również prowadzimy doradztwo i szkolenia.

Po każdym Badaniu WSK© Klient otrzymuje dodatkowo jeden, ostateczny wynik wskaźnika satysfakcji klientów. Wynik ten obliczany jest przez nasz system. Metodę, w jaki sposób obliczany jest wynik informujemy naszego Klienta w indywidualnie przygotowanej ofercie.

Ostateczny wynik można porównywać do własnych poprzednich badań. Wynik będzie przydatny również do porównań z przyszłymi badaniami. Ważne jest również, aby porównywać wyniki pomiędzy własnymi oddziałami, grupami klientów, rodzajami własnych grup produktów i usług oraz innymi firmami działającymi w branży. Mówimy tu o tzw. benchmarku wyników.

Projekt TOP OBSŁUGA

Każdy z nas jest konsumentem. Każdy również lubi być dobrze obsłużonym. Dlatego chętniej kupujemy w firmach z bardzo dobrą obsługą. Takie firmy najszybciej rozwijają się.
Nasz Zespół posiada ideę fixe, aby badać i promować firmy z dobrą, a zwłaszcza najlepszą obsługą swoich klientów. W tym celu postanowiliśmy przeprowadzać badania satysfakcji klientów.
Badanie wykonujemy dla firm, które same się do nas zgłoszą. Ponadto zapraszamy do badania firmy z wybranych branż. Obecnie prowadzimy badanie firm z branży e-commerce.
Przygotowujemy już plan badań kolejnych branż.

Firmy z dobrą obsługą to takie, które uzyskają średnią ocenę 4 i wyższej w skali od 1 do 6. Firmy z wysoką jakością obsługi klientów będą wyróżnione prestiżowym znakiem TOP OBSŁUGA. Oznacza to przywilej posługiwania się logo TOP OBSŁUGA na swoich witrynach internetowych. Ponadto przy identyfikacji wizualnej wewnątrz i na zewnątrz siedziby i własnych oddziałów. Dla ich klientów będzie to informacja, że w takiej firmie można spodziewać się wysokiej jakości obsługi klienta.
Marka TOP OBSŁUGA będzie korzystnie wpływała na wizerunek firmy, a tym samym wzrost sprzedaży. Ponadto najlepsze firmy w swoich branżach i segmentach zostaną laureatami i otrzymają statuetki odzwierciedlające ich największe zaangażowanie w tym zakresie.
Dodatkowo będą przez nas promowane w mediach społecznościowych i Internecie.
Natomiast osoby zarządzające tymi firmami oraz odpowiadające za sprzedaż, marketing i obsługę klienta dołączą do zaszczytnego grona osobowości TOP OBSŁUGI.

Na potwierdzenie docenienia ważności naszej inicjatywy do Projektu dołączają się Partnerzy Strategiczni. Są to między innymi firmy z największych grup biznesowych w Polsce oraz firmy z produktami lub usługami topowymi w skali całej Polski i Europy.

Więcej informacji przekażemy zainteresowanym firmom w indywidualnie przygotowanej ofercie.
A wkrótce na dedykowanej witrynie.

Z czego wynika, że badanie satysfakcji klienta wpływa na obniżkę kosztów i wzrost przychodów?

Wiedza pozyskiwana na bieżąco od własnych klientów jest bezcenna. Informacje zebrane od klientów umożliwiają korygowanie działań w firmie na bieżąco. Oznacza to, że Zarząd firmy zdobędzie cenne informacje na temat tego, co dzieje się we własnej organizacji. Powoduje to możliwość wpływu na poszczególne procesy, a tym samym wyniki KPI w lejku sprzedażowym, a także w odwróconym lejku sprzedażowym.

Co warto wiedzieć o Badaniu Satysfakcji Klientów?

 • Niezadowolony klient przekazuje negatywne opinie swoim znajomym i w Internecie
 • 90% Klientów kieruje się opiniami innych Klientów, a tylko 14% zwraca uwagę na reklamę
 • 80% osób ufa wynikom Google, że oddają rzeczywistą sytuację
 • 80% internautów sprawdza osoby lub firmy, z którymi planuje współpracę
 • 75% Klientów nie skorzysta z ofert firm, które mają negatywne opinie w Internecie
 • 70% osób ufa rekomendacjom nieznanych osób w Internecie
 • Każdy 1 negatywny komentarz neutralizuje 7 pozytywnych komentarzy
 • Badanie umożliwia szybką reakcję na sytuacje kryzysowe
 • Badanie umożliwia szybkie wychwytywanie nowych, dobrych informacji i rozpowszechnianie ich w całej organizacji

Jakie korzyści wynikają z Badania WSK© (Badanie Wskaźnika Satysfakcji Klienta)?

Badanie satysfakcji klienta, analiza wyników i wdrożenie rekomendowanych działań wpływa na poprawę wielu kluczowych obszarów w firmie. W szczególności wynikiem badania są:

Informacje zwrotne od klientów na temat:

 • Bieżących potrzeb klientów
 • Najważniejszych przewag i wyróżników firmy
 • Najważniejszych obszarów do poprawy
 • Powodów rezygnacji ze współpracy
 • Konkurencji, do których najczęściej migrują klienci
 • Wskaźnika poziomu satysfakcji klientów
 • Pozyskania poleceń – profilowanych Leadów Sprzedażowych (LS)

Z wyników badania nasi Klienci otrzymują rzetelne, aktualne informacje, które są doskonałym materiałem do tworzenia komunikatów Public Relations (PR).
Ponadto naszym Klientom oferujemy przygotowanie i publikację artykułów PR oraz profesjonalnych artykułów na blog zgodnych z zasadami SEO.

Wpływ Badania WSK© na lejek sprzedażowy

Badanie WSK© poprawia efektywność firm na każdym etapie lejka sprzedażowego.

W tradycyjnym modelu sprzedaży Badanie WSK© zwiększa efektywność:

 • Pozyskiwania leadów
 • Odbywania spotkań
 • Zawierania umów
 • Odnawiania umów
 • Lojalności klientów

W modelu sprzedaży internetowej (e-commerce) Badanie WSK© wpływa na wzrost:

 • Zaufania
 • Przyciągnięcie klienta
 • Pozyskiwania leadu
 • Przekonania do zakupu
 • Domknięcia transakcji
 • Budowania lojalności klientów
 • Zwiększenia wartości koszyka zakupowego
 • Dokonywania częstszych transakcji
 • Ilości poleceń i rekomendacji

Wpływ badania marketingowego na kluczowe mierniki realizacji celów – KPI

Bez względu na to, czy firma prowadzi sprzedaż w postaci internetowej, czy w modelu tradycyjnym, dobre badania marketingowe mają istotny wpływ na kluczowe mierniki realizacji celów operacyjnych i strategicznych.

W szczególności Badanie WSK© pozytywnie wpływa na poniższe wskaźniki Key Performance Indicators:

SkrótKPI –
Key Performance Indicators
Kluczowe mierniki realizacji celów operacyjnych i strategicznych
ARPUAverage Revenue Per UserŚrednio miesięczna wartość Klienta
ChurnChurn rateWskaźnik migracji Klientów
CLVCustomer Lifetime ValueDługookresowa wartość Klienta
LTVLife Time ValueWartość życiowa klienta
LVCLifetime Value CustomerDługość czasu życia Klient
RBRepeat BusinessWskaźnik powtórnych zakupów
ROIReturn On InvestmentWskaźnik zwrotu z inwestycji

Formy przeprowadzania Badania WSK©

Badania WSK© można przeprowadzać formie:

 • CATI tj. w formie rozmów telefonicznych
 • CAWI tj. w formie online

W celu otrzymania większej ilości cennych odpowiedzi, rekomendujemy przeprowadzenie badania poprzez rozmowy telefoniczne. Zachęcamy również do przeprowadzania cyklicznych badań. W ramach Projektu TOP OBSŁUGA udzielamy atrakcyjnych rabatów.

Firmy, które przeprowadzają tego typu badania rozwijają się szybciej oraz uzyskują wyższą rentowność, a tym samym wzrasta budowanie wartości firmy. Dlatego z badania chętnie korzystają firmy z dużymi grupami docelowymi w tym, m.in. z branż: e-commerce, rozrywki, OZE, fotowoltaiki, motoryzacji, ubezpieczeń, finansów, odzieży, kosmetologii, IT, telekomunikacji oraz energetyki.

Badanie Tajemniczego Klienta

Każda firma może uzyskać wiele informacji po przeprowadzeniu przez nas badania Tajemniczego Klienta.

Potencjał i doświadczenie

 • Badania Tajemniczego Klienta realizujemy z Zespołem doświadczonych Audytorów od 2011 roku
 • Obszar działania: teren całego kraju
 • Współpracujemy obecnie z ponad 2 000 doświadczonymi Audytorami
 • W zarejestrowanych jest ponad 60 tys. potencjalnych Audytorów i stale rośnie
 • Każdy Audytor przechodzi wstępne testy oraz szkolenia
 • Profile Audytorów są zróżnicowane według: wieku, wykształcenie, preferencje, itp.
 • Do każdego projektu dobieramy audytorów według ich profilu

Nasze przewagi konkurencyjne w tym zakresie:

 • Nasz Manager operacyjny posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu badań
 • Mamy duże doświadczenie w opracowywaniu optymalnych, dobrych ankiet
 • Precyzyjnie opracowujemy skrypty i scenariusze
 • Analizę wyników badania dokonuje doświadczony Manager
 • Po analizie zalecamy wprowadzenie określonych działań

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Wyślij zapytanie przez formularz lub bezpośrednio na adres: bok@marketingrelacji.com.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marketing Relacji Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie tutaj dane będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2022 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.