Badania marketingowe

Aktualnie jesteś w: Home / Badania marketingowe

Dlaczego badania marketingowe są najważniejsze dla każdej firmy?

Każda firma dbająca o własne koszty, wzrost przychodu i wysoką rentowność przeprowadza cykliczne badania marketingowe. Pozwalają one na rozeznanie się w potrzebach i oczekiwaniach klientów. Wyniki badań powinny być rzetelnie analizowane przez doświadczonych analityków. Rezultatem takiej analizy są rekomendowane działania lub zmiany. Na tej podstawie można określić miejsca do obniżki kosztów i zwiększenia dynamiki przychodów.

Unikalnym wyróżnikiem naszej Spółki jest 100 proc. gwarancja. Badania jakościowe wykonujemy w formie CATI (rozmowy telefoniczne) oraz CAWI (online). Przy badaniu CATI dodatkowo można zamówić analizę wyników przez doświadczonego Managera ds. Strategii. Na badanie wielkości co najmniej 1000 zbadanych klientów, połączonym z analizą wyników udzielamy naszym Klientom 100 proc. gwarancję satysfakcji. Oznacza to, że gwarantujemy znalezienie obszarów, które pozwolą na obniżkę co najmniej o 10 proc. kosztów i/ lub zwiększenie o ponad 10 proc. przychodów firmy.

W biznesie jedyną stałą jest zmiana. Dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco monitorować jakość pracy pracowników własnej spółki, przedsiębiorstwa lub firmy. Warto również monitorować działania konkurencji na rynku. Istotne jest porównywanie wyników kolejnych badań we własnej firmie.
Jednocześnie należy porównywać się – robić benchmarki do liderów branży.

W rezultacie firmy, które przeprowadzają cykliczne, efektywne badania raz na kwartał lub co najmniej raz na sześć miesięcy uzyskują największą dynamikę wzrostu przychodu i rentowności. Dobre badania są jedyną, najlepszą i najszybszą drogą do osiągnięcia pozycji lidera. Zdobywając pozycję lidera branży, należy w dalszym ciągu przeprowadzać badania, celem utrzymania pozycji na rynku. Wszystkie firmy porównują się do lidera w określonym: sektorze, branży lub specjalizacji.

Projekty naszego Zespołu

 • Wsparcie w 2 – 3-krotnym wydłużeniu tzw. czasu życia Klienta.

  Zobacz referencje
 • Badanie wskaźnika Satysfakcji Klientów w celu utrzymania pozycji oraz wzrostu sprzedaży ponad 30%.

  Zobacz referencje
 • Pomoc w zwiększeniu udziału w rynku o 78% i awans z 12 na 7 pozycję w rankingu największych sprzedawców nowych aut.

  Zobacz referencje
 • Jak przekroczyć 2-krotnie oczekiwania Klienta?

  Zobacz referencje
 • Badanie Wskaźnika Satysfakcji Klientów

  Zobacz referencje
 • Jak zrobić biznes i mieć 85% zadowolonych Klientów? Pomoc w zawieraniu Umów na 5 000 m2 powierzchni. Pozyskanie Inwestora

  Zobacz referencje
 • Budowanie marki i wartości firmy. Pozyskiwanie klientów i badanie wskaźnika satysfakcji. Wzrost o 400% efektu sprzedaży.

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Rodzaje badań marketingowych

Istnieją różne rodzaje badań marketingowych dedykowane do zbierania najważniejszych informacji.
Najpopularniejszymi i najbardziej podstawowymi badaniami zaliczanych do badań marketingowych są badania jakościowe oraz badania ilościowe. Przeprowadzane są one w zależności od aktualnych potrzeb spółki, bądź przedsiębiorstwa.

Badania jakościowe

Podstawowym zadaniem badań jakościowych jest określenie pewnego typu zachowań respondentów. Podają one również złożoną odpowiedź na temat ewentualnych motywów postępowania.

W dużej mierze chodzi o poznanie powodów, dla których respondenci na przykład częściej wybierają produkt, bądź usługę firmy A, niż firmy B. Zakres jakościowych badań marketingowych daje bardziej szczegółową, analityczną odpowiedź na nasze pytania.

Badania ilościowe

Przeprowadzane są na dużych grupach respondentów. Celem badań ilościowych jest wykazanie prawdziwości bądź fałszywości sformułowanych w nich hipotez. Dokonuje się tego przez przeprowadzenie badania na osobach związanych z interesującymi nas tematami.

Dobór próby statystycznej jest bardzo istotny, ponieważ powinna być ona reprezentatywna względem swojej populacji. Badanie przeprowadza się za pośrednictwem arkusza pytań i odpowiedzi. Ankietowany odpowiada zgodnie ze swoimi przekonaniami, natomiast nigdy nie można mieć pewności co do prawdziwości takich odpowiedzi, dlatego te najbardziej skrajne zwyczajowo nie są brane pod uwagę.

Badania marketingowe Marketing Relacji

W badaniach marketingowych najważniejsze jest przygotowanie dobrych, kluczowych pytań. Nie tylko jakość, ale i ilość pytań ma wpływ na wyniki badania, a w konsekwencji rozwoju firmy. Zbyt mała ilość pytań nie da nam pełnego obrazu o firmie. Dlatego niektóre badania mają bardzo dużą ilość pytań, a to również jest poważny błąd. Zbyt duża ilość pytań powoduje, że najważniejsze informacje giną w gąszczu informacji. Nie wszystkie informacje z bardzo precyzyjnego badania umożliwią wdrożenie wszystkich zmian w jednym czasie. Dlatego jakość i ilość pytań jest tak bardzo ważna.

Kolejną, ważną przewagą konkurencyjną naszego Zespołu jest opracowanie pytań do optymalnej ankiety.
Przy opracowaniu pytań do badania kierujemy się z jednej strony zasadami, które opracował Philip Kotler. Jednocześnie firmy, które korzystają z naszego olbrzymiego doświadczenia mogą liczyć na to, że badanie dostosujemy do jego branży, a nawet indywidualnych potrzeb naszego Klienta. Tym samym wynik naszego badania odpowiada ściśle określonym celom badania.

Nasze badania marketingowe – rodzaje badań jakościowych:

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Zapytanie można przesłać przez formularz lub bezpośrednio na adres: jan.zalecki@marketingrelacji.com

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marketing Relacji Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie tutaj dane będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2023 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.