Cennik

CENNIK STRATEGIA ROZWOJU

Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem i drogowskazem do rozwoju firmy, miasta, usługi.

Posiadamy Doradców z bardzo dużym doświadczeniem w opracowaniu strategii dla różnych branż.

Przygotowywaliśmy strategie rozwoju dla firm na początkowym etapie rozwoju i rozwiniętych biznesów.

W zależności od zakresu i nakładu pracy, wartość usługi wynosi od ok. 10 tys. zł do ok. 100 tys. zł + VAT.

Masz potrzebę przygotowania strategii rozwoju dla swojej firmy i chcesz poznać cenę, określ założenia:

 1. Jaka jest Wasza potrzeba?
  1. Opracowania Strategii Rozwoju?
  2. Opracowania Biznes Planu?
  3. Opracowania Strategii Rozwoju i Biznes Planu?
  4. Analizy konkurencji i wytycznych do działań marketingowych i sprzedażowych?
  5. Inna, jaka potrzeba?
 1. Do czego potrzebny jest dokument?
 2. Główny cel:
 3. Główne produkty, usługi.
 4. Grupa docelowa.
 5. Obszar działań.
 6. Czy firma posiada już taki dokument z wcześniejszego okresu?
 7. Terminy:
 1. Jakiego okresu ma dotyczyć dokument?
 2. Na kiedy potrzebna jest Oferta?
 3. W jakim okresie ma być wykonana usługa?


CENNIK SZKOLEŃ

Dodatkowe umiejętności nabyte podczas szkoleń przekładają się na wzrost efektów tj. wydajności i jakości pracy. Pomagają w rozwoju firmy i awansach pracowników.

Największe doświadczenie posiadamy w szkoleniach Handlowców, Konsultantów telefonicznych zajmujących się pozyskiwaniem i obsługą klientów oraz badaniami satysfakcji klientów.

W zależności od potrzeb, rodzaju szkolenia, wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych nasze stawki wynoszą od 300 zł do 1 000 zł + VAT za 1 godzinę szkoleń. Każde nasze szkolenie jest poprzedzone analizą potrzeb i rozmową z Kadrą. Następnie jest przygotowane indywidualnie pod potrzeby naszego Klienta.

Chcesz poznać wartość dedykowanego szkolenia dla Waszej firmy / instytucji przyślij założenia:

 1. Główny cel do zrealizowania:
 2. Kogo ma dotyczyć szkolenie?
 3. Liczba uczestników w szkoleniu:
 4. Wstępnie planowana liczba dni szkolenia:
 5. Główne produkty / usługi:
 6. Grupa docelowa:
 7. Co ma być poprawione po szkoleniu?
 8. O ile mają być poprawione obecne wyniki po szkoleniu?
 9. Miejsce szkolenia:
 10. Adres Waszej strony www.
 11. Inne ważne informacje:
 12. Oczekiwane terminy:
 1. Przygotowania Oferty:
 2. Podpisania Umowy:
 3. Przeprowadzenia szkolenia:

BADANIA MARKETINGOWE

CENNIK BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Na podstawie opinii klientów firma identyfikuje mocne i słabe strony procesu sprzedaży i obsługi klientów.

Następnie firma wzmacnia swoje mocne strony, koryguje niedoskonałości. To poprawia jakość i efekty pracy. Badanie satysfakcji klientów jest najważniejszym działaniem w strategicznym rozwoju firmy.

Naszym Klientom gwarantujemy kompleksową, profesjonalną usługę w zakresie:

Doradztwa, przygotowania, wykonania badania i analizy wyników z rekomendacjami.
Doradzamy Klientom kiedy najlepiej i jak zakomunikować informacje o badaniu i jego wynikach.

Na usługę badanie satysfakcji klientów, naszym Klientom gwarantujemy poprawę ich wyników.

CENNIK WYKONANIA BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

Warianty do wyboru:

Wariant A

Wariant B

Wariant C

Przykładowe ilości:

100 klientów

500 klientów

1 000 klientów

Lp

RodzajGrupa

Ilość

Cena

Wartość

Ilość

Cena

Wartość

Ilość

Cena

Wartość

1

Badanie satysfakcji klientówaktualnych

100

12

1 200

500

8

4 000

1 000

7

7 000

Do powyższych cen i wartości należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Należy dodać jednorazowy koszt przygotowania Projektu, analizę oraz opracowanie wyników z naszymi rekomendacjami.
W celu określenia ilości i wartości pracy oraz otrzymania indywidualnej wyceny z ewentualnym rabatem podaj założenia do Oferty:

   1. Główny cel badania?
   2. Co ma być poprawione po badaniu?
   3. Czy badania satysfakcji klientów były już wykonywane w firmie?
   4. Czy firma posiada już:
 1. Wybraną metodę badania czy jesteście otwarci na propozycje?
   1. Wielkość grupy objęta badaniem:
   2. W jakiej formie ma być przeprowadzane badanie? (CATI, CAWI, CAPI, czy w innej w jakiej?)
   3. W jakim językach należy przeprowadzić badanie?
   4. Cykliczność badań: Czy ofertę mamy przygotować na jeden cykl badań, czy wariantowo np. na:
  1. 1 cykl badań?
  2. 4 cykle w okresie …
  3. 8 cykli w okresie …
  4. 12 cykli w okresie …
  5. Inna cykliczność, jaka?
   1. Inne, ważne informacje dla nas: …
   2. Inne, ważne informacje dla Was: …
   3. Terminy:
  1. Na kiedy potrzebna jest Oferta: …
  2. Planowany termin omówienia Oferty: …
  3. Planowany termin podpisania Umowy: …
  4. Planowany termin rozpoczęcia współpracy: …
  5. Planowany termin zakończenia wszystkich badań: …

CENNIK BADANIE TAJEMNICZEGO KLIENTA (MYSTERY SHOPPING)

Badanie Tajemniczego Klienta identyfikuje mocne i słabe strony procesu sprzedaży i obsługi klientów.
Na tej podstawie firmy dokonują korekt w swoich działaniach, doskonalą jakość i szybciej się rozwijają.

Przygotowujemy Ofertę i przeprowadzamy Badanie Tajemniczego Klienta zawsze pod indywidualne potrzeby naszego Klienta. Doradzamy na etapie przygotowania i realizacji.

Wyniki analizuje i przygotowuje rekomendacje łącznie z prezentacją bardzo doświadczony Manager.

W celu otrzymania indywidualnej Oferty, prosimy o przysłanie założeń wg punktów:

   1. Co jest głównym celem badania?
   2. Co konkretnie trzeba poprawić przez Badanie Tajemniczego Klienta?
   3. Liczba lokalizacji.
   4. Lokalizacje – miejscowości, gdzie mają być prowadzane badania?
   5. Badane tylko komunikacji: Spotkania, zapytania: telefoniczne, mailowe, z formularza.
   6. Jakie działy mają być badane?
   7. Łączna liczba wszystkich badań.
   8. Profil Audytora.
   9. Czy rozmowy telefoniczne / spotkania mają być nagrywane?
   10. Dokumentacja zdjęciowa spotkań: TAK/NIE.
   11. Planowana cykliczność badań: Badanie jednorazowe / badanie cykliczne, ilość cykli … / co …
   12. Czy wcześniej w firmy wykonywane było Badanie TK?
   13. Wzory ankiet, scenariusze i skala oraz metoda ocen, wzory raportów: są / trzeba przygotować.
   14. Terminy.
  1. Do kiedy chcecie otrzymać Ofertę?
  2. Planowany termin omówienia Oferty: …
  3. Planowany termin podpisania Umowy: …
  4. Planowany termin rozpoczęcia badania: …
  5. Planowany termin zakończenia badania: …

BAZY DANYCH, LEADY

CENNIK ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH

Wykonujemy procesy: targetowania, deduplikacji i walidacji baz. Uzupełniamy też informacje w bazach. Usługi te profesjonalne, w pełni bezpieczne i terminowo. Wykonuje je tylko jedna osoba. Jest to Manager ds. baz danych z 27 -letnim doświadczeniem. Zarządzamy okresami karencji i wykonujemy analitykę baz. Nasi Klienci mają gwarancję wysokiej jakości baz z aktualnymi numerami telefonów. To dla nich duża oszczędność czasu i ograniczanie kosztów operacyjnych. Dzięki wzrostowi efektów rosną wyniki Klientów.

Cennik przygotowania i zarządzania bazami:. dobór wg kryteriów, deduplikacje i walidacje

Lp

Rodzaj

Ilość baz

Cena netto

Wartość netto

Rabat*

Wartość rabatu

Wartość
po rabacie

1

Zarządzanie bazami

1

300 zł

300 zł

0%

0 zł

300 zł

2

Zarządzanie bazami

2

300 zł

600 zł

10%

60 zł

540 zł

3

Zarządzanie bazami

3

300 zł

900 zł

20%

180 zł

720 zł

4

Zarządzanie bazami

4

300 zł

1 200 zł

30%

360 zł

840 zł

5

Zarządzanie bazami

5

300 zł

1 500 zł

40%

600 zł

900 zł

Do powyższych cen i wartości należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
*Rabat obowiązuje do 31.05.2024

Korzyści współpracy z nami przy kompleksowym dostarczaniu i użyczaniu baz do telemarketingu:

 1. Gwarancja baz B2C ze zgodami i baz B2B zgodnych z RODO.
 2. Wyjątkowo duży potencjał w jednym miejscu.
 3. Oszczędność czasu na poszukiwanie, przygotowanie baz i wiele Zamówień.
 4. Wszystkie bazy objęte są 95% gwarancją jakości.
 5. Precyzyjne, indywidualne targetowanie.
 6. Brak dubli i nieaktywnych numerów telefonów.
 7. Wyższe efekty w kampaniach telemarketingowych i przy wysyłkach.
 8. Profesjonalne analizy baz i wyników.
 9. Przygotowanie kolejnych baz po analizie wg kryteriów z wyższą konwersją.
 10. Oszczędność kosztów zakupu niekatulanych, zdublowanych baz.
 11. Oszczędność kosztów pracy konsultantów telefonicznych.
 12. Realizacja wyższych celów w tym samym czasie.
 13. Nasi Klienci uzyskują większe przychody i rentowność – case study.
 14. Lepsza i szybsza budowa marki oraz wzrost udziału w rynku.
 15. Przejęcia konkurencji lub sprzedaż udziałów za większą wartość.

CENNIK WALIDACJI BAZ

Walidacja polega na wyeliminowaniu z bazy numerów telefonów wyłączonych na stałe lub tymczasowo z sieci telekomunikacyjnej. Usługi walidacji wykonuje Manager z ponad 27 -letnim doświadczeniem w przygotowaniu, deduplikacji i walidacji baz. Korzystamy z dwóch precyzyjnych systemów do walidacji.

Celem walidacji jest wybranie z bazy numerów telefonów aktywnych w sieci. Możemy określić też nazwę operatora telekomunikacyjnego, u którego zakupiono numer telefonu i jaki operator obecnie obsługuje.

A. Walidacja Systemem HLR

Wariant

Ilość rekordów

Cena netto

Wartość netto

A

50 000

0,040 zł

2 000 zł

B

100 000

0,035 zł

3 500 zł

C

500 000

0,030 zł

15 000 zł

D

1 000 000

0,025 zł

25 000 zł

E

2 000 000

0,015 zł

30 000 zł

B. Walidacja Systemem Impulsowym

Wariant

Ilość rekordów

Cena netto

Wartość netto

A

50 000

0,045 zł

2 250 zł

B

100 000

0,040 zł

4 000 zł

C

500 000

0,035 zł

17 500 zł

D

1 000 000

0,030 zł

30 000 zł

E

2 000 000

0,020 zł

40 000 zł

Do powyższych cen i wartości należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.


CENNIK BAZY DANYCH B2B – CENNIK BAZ KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Według Klientów posiadamy jednej z największych w Polsce potencjałów klientów biznesowych.
Mamy własną dużą biznesową bazę firm Efekt Nowa wielości ponad 3,3 mln. A jeśli nasze zasoby nie wystarczają, to przygotowujemy zasoby z dwóch baz naszych Partnerów. Łącznie przed deduplikacją jest w nich ponad 8 mln rekordów, a po deduplikacji ponad 4 mln rekordów.

Główne nasze przewagi, to: zarządzanie bazami, duży potencjał, profesjonale deduplikacje, walidacje.
Dzięki temu nasi Klienci oszczędzają dużo czasu, kosztów oraz uzyskują wyższe efekty i wzrost wyników.

Średnie ceny rekordów do telemarketingu wahają się od 0,30 zł do 0,60 zł +VAT.
Ceny zależą od kryteriów i wartości jednego Zamówienia.

W celu przygotowania indywidualnej Oferty cenowej prosimy o przysłanie założeń:

   1. Do jakiego produktu potrzebna jest baza?
   2. Do jakiej formy komunikacji potrzebna jest baza?
   3. Potrzebna ilość:
   4. Grupa docelowa:
  1. Branża według PKD.
  2. Zatrudnienie (proszę określić przedział zatrudnienia).
  3. Lokalizacja (Polska, czy wybrane województwa, jakie?)
  4. Forma własności (jeśli konieczna).
  5. Forma prawna (jeśli konieczna).
  6. Ewentualne inne: …
   1. Terminy:
  1. Na kiedy potrzebna jest Oferta?
  2. Na kiedy potrzebna jest baza?

CENNIK BAZY DANYCH B2C – CENNIK BAZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Zdaniem naszych Klientów dysponujemy największą ilością potencjalnych klientów indywidualnych.
W 19 bazach B2C sprawdzonych naszych Partnerów jest ponad 37 mln rekordów przed deduplikacja i ok. 29 mln rekordów po deduplikacji. A po walidacji ok 20 mln z numerami telefonów komórkowych.

Klienci nas cenią za: duży potencjał, deduplikacje, walidacje i zarządzanie bazami wynikowymi, dzięki temu oszczędzają swój czas i pieniądze oraz mają wyższe efekty i wzrost wyników firmy.

Średnie ceny rekordów do telemarketingu wynoszą od 0,60 zł do 0,90 zł +VAT, wg kryteriów i ilości.

W celu przygotowania indywidualnej Oferty cenowej prosimy o przysłanie założeń:

 1. Do jakiego produktu potrzebna jest baza?
 2. Do jakiej formy komunikacji potrzebna jest baza?
 3. Potrzebna ilość:
 4. Grupa docelowa:
 1. Płeć.
 2. Wiek.
 3. Lokalizacja (Polska, czy wybrane województwa – jakie?)
 4. Zamożność (jeśli produkt / usługa jest z wyższej półki)
 5. Ewentualne inne: …
 1. Terminy:
 1. Na kiedy potrzebna jest Oferta?
 2. Na kiedy potrzebna jest baza?

CENNIK GORĄCE LEADY

Gorący Lead (GL), to potencjalny klient zainteresowany zakupem określonego produktu / usługi. Personalizowany Gorący Lead to klient wstępnie zainteresowany zakupem produktu /usługi danej firmy.

Gorące Leady dostarczamy przez wykonywanie wysyłek np. MMS / SMS / email, z kampanii na Facebook, z konkursów w internecie lub przez przeszkolony zespół Konsultantów telefonicznych, którzy prowadzą rozmowy z określoną grupą docelową.

Usługi rozliczamy za wykonaną usługę lub za pozyskanego Gorącego Leada (GL) lub za zweryfikowanego Gorącego Leada. Średnie ceny za GL wahają się od 100 zł do 200 zł i więcej.

Opcji jest wiele, dlatego przy tej usłudze zawsze przygotowujemy indywidualną Ofertę według założeń:

 1. Jakie są produkty / usługi dla których potrzebne są Gorące Leady (GL)?
 2. Jakie są przewagi konkurencyjne Waszego produktu / usługi?
 3. Kryteria grupy docelowej, które musi spełnić GL.
 4. Lokalizacja: cała Polska czy określone województwa (jakie)?
 5. Ilu Handlowców będzie pracowało na GL?
 6. Nazwa strony Waszej firmy.
 7. Jakie ilości są potrzebne są na test?
 8. Jakie ilości są potrzebne są po teście?
 9. Na kiedy potrzebna jest Oferta?
 10. Od kiedy chcielibyście rozpocząć współpracę?

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

CENNIK NA WYSYŁKI MMS

Profilowane wysyłki MMS należą do najbardziej efektywnych form komunikacji. Kampanie MMS ogląda i czyta ponad 99 proc. adresatów. Kierujemy je wyłącznie na telefony, które wyświetlają grafikę.

Zdaniem klientów dysponujemy jednym z największych potencjałów baz osób indywidualnych i firm.

W bazach z których wykonujemy wysyłki MMS jest ponad 6 mln potencjalnych klientów indywidualnych i około 2 mln klientów biznesowych. Posiadamy ok. 20 kryteriów wyboru grupy docelowej.
Naszym Klientom pomagamy w przygotowaniu efektywnych komunikatów MMS.

Po testowych wysyłkach MMS dokonujemy analizy i dobieramy optymalne grupy docelowe oraz najbardziej efektywne treści. Kolejne, większe, lepiej sprofilowane wysyłki MMS są zwykle bardziej efektywne. Każda wysyłka MMS kończy się przedstawieniem raportu, który przesyłamy po 5 dniach od zakończenia kampanii.

Wariantowe ilości sztuk dla:

10 000

20 000

50 000

Wari-anty

RodzajOpis

Cena netto

Wartość netto

Cena netto

Wartość netto

Cena netto

Wartość netto

A

PUSHbez targetowania

0,24 zł

2 400 zł

0,22 zł

4 400 zł

0,21 zł

10 500 zł

B

PUSHtargetowanie precyzyjne

0,27 zł

2 700 zł

0,27 zł

5 400 zł

0,27 zł

13 500 zł

C

PUSHtargetowanie hiper precyzyjne

0,32 zł

3 200 zł

0,32 zł

6 400 zł

0,32 zł

16 000 zł

A

GEO 3 dni do 12m-cybez targetowania

0,30 zł

3 000 zł

0,28 zł

5 600 zł

0,27 zł

13 500 zł

B

GEO 3 dni do 12m-cytargetowanie precyzyjne

0,35 zł

3 500 zł

0,35 zł

7 000 zł

0,35 zł

17 500 zł

C

GEO 3 dni do 12m-cytargetowanie hiper precyzyjne

0,42 zł

4 200 zł

0,42 zł

8 400 zł

0,42 zł

21 000 zł

A

GEO onlinebez targetowania

0,45 zł

4 500 zł

0,43 zł

8 600 zł

0,42 zł

21 000 zł

B

GEO onlineTargetowanie precyzyjne

0,52 zł

5 200 zł

0,52 zł

10 400 zł

0,52 zł

26 000 zł

C

GEO onlineTargetowanie hiper precyzyjne

0,64 zł

6 400 zł

0,64 zł

12 800 zł

0,64 zł

32 000 zł

Do powyższych cen i wartości należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.


Warianty targetowania są do wyboru przez Klienta.
Prosimy o kontakt z nami, wówczas doradzimy najlepsze warianty.

Wyjaśnienie pojęć:

Wysyłki Push – wiadomości przekazywane użytkownikowi przez aplikacje mobilne.

GEO – wysyłka do osoby, która przebywała we wskazanym miejscu np. targi od 3 dni do 1 roku.

GEO online – wysyłka do osoby, która obecnie przebywa w określonym miejscu np. targi, hipermarket.

Targetowanie precyzyjne:

 • Płeć: kobieta, mężczyzna
 • Wiek: przedział wiekowy
 • Miejsce zamieszkania: województwo, gmina, miejscowość, lub współrzędne GPS
 • Segment klienta: rynek prywatny, biznesowy
 • Korzystanie z usług operatora: np. muzyka, VOD
 • Użytkownik sprzętu: rodzaj telefonu np. smartfon, Android, iOS, inne
 • Zamożność – ARPU: przedział wg średniej wartości rachunku za usługi telekomunikacyjne

Targetowanie hiper precyzyjne:

 • Wszystkie jak przy ww. targetowaniu precyzyjnym oraz dodatkowo:
 • Odwiedza główne strony www, dopasowane profilowo: branża, produkt lub usługa do Waszej firmy
 • Kontaktuje się telefonicznie na wskazane numery telefonów np. popularne nr infolinii
 • Zamożność: przedział miesięcznych zarobków netto na mieszkańca lub na gospodarstwo domowe

CENNIK NA WYSYŁKI SMS

Targetowane wysyłki SMS są efektywną formą komunikacji np. przy pozyskiwaniu klientów.
Kampanie SMS odczytuje ponad 97 proc. adresatów.

Dysponujemy jednym z największych potencjałów baz osób indywidualnych i firm. W bazach do wysyłek SMS jest ok. 20 mln potencjalnych klientów indywidualnych i ponad 2 mln klientów biznesowych.
Jest ponad 20 kryteriów wyboru grupy docelowej. Klienci cenią nas za pomoc w przygotowaniu efektywnych i wariantowych treści SMS.

Po wysyłkach SMS wykonujemy analizy wyników. Do kolejnych wysyłek wybieramy najlepiej konwertujące treści. Dlatego, kolejne większe i lepiej sprofilowane wysyłki są bardziej efektywne.

Po np. 5 dniach od zakończenia kampanii SMS, przesyłamy Klientowi raport z wykonanej wysyłki.

1.Warianty, PAKIETY full wysyłek SMS, wg targetów. Rekomendujemy wybrać trzy Warianty B, D i F

Wariantowe ilości:

10 000

20 000

50 000

Wari-ant

RodzajOpis

Cena netto

Wartość netto

Cena netto

Wartość netto

Cena netto

Wartość netto

A

PUSHbez targetowania

0,18 zł

1 800 zł

0,16 zł

3 200 zł

0,14 zł

7 000 zł

B

PUSHtargetowanie precyzyjne

0,20 zł

2 000 zł

0,18 zł

3 600 zł

0,17 zł

8 500 zł

C

PUSHtargetowanie hiper precyzyjne

0,24 zł

2 400 zł

0,22 zł

4 400 zł

0,21 zł

10 500 zł

A

GEO 3 dni do 12m-cybez targetowania

0,22 zł

2 200 zł

0,20 zł

4 000 zł

0,19 zł

9 500 zł

B

GEO 3 dni do 12m-cytargetowanie precyzyjne

0,26 zł

2 600 zł

0,23 zł

4 600 zł

0,22 zł

11 000 zł

C

GEO 3 dni do 12m-cytargetowanie hiper precyzyjne

0,30 zł

3 000 zł

0,27 zł

5 400 zł

0,26 zł

13 000 zł

A

GEO onlinebez targetowania

0,32 zł

3 200 zł

0,30 zł

6 000 zł

0,29 zł

14 500 zł

B

GEO onlineTargetowanie precyzyjne

0,38 zł

3 800 zł

0,35 zł

7 000 zł

0,34 zł

17 000 zł

C

GEO onlineTargetowanie hiper precyzyjne

0,44 zł

4 400 zł

0,43 zł

8 600 zł

0,42 zł

21 000 zł

Do powyższych wartości należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Warianty targetowania są do wyboru przez Klienta.
Prosimy o kontakt z nami wówczas doradzimy najlepsze warianty.

Wyjaśnienie pojęć:

Wysyłki Push – wiadomości przekazywane użytkownikowi przez aplikacje mobilne

GEO – wysyłka do osoby, która przebywała we wskazanym miejscu np. targi od 3 dni do 1 roku

GEO online – wysyłka do osoby, która obecnie przebywa w określonym miejscu np. targi, hipermarket

Targetowanie precyzyjne B2C:

 • Płeć: kobieta, mężczyzna
 • Wiek: przedział wiekowy
 • Miejsce zamieszkania: województwo, gmina, miejscowość, lub współrzędne GPS
 • Segment klienta: rynek prywatny, biznesowy
 • Korzystanie z usług operatora: np. muzyka, VOD
 • Użytkownik sprzętu: rodzaj telefonu np. smartfon, Android, iOS, inne
 • Zamożność – ARPU: przedział wg średniej wartości rachunku za usługi telekomunikacyjne

Targetowanie precyzyjne B2B:

 • Miejsce zamieszkania: województwo, gmina, miejscowość, lub współrzędne GPS
 • Wielkość firmy: wg zatrudnienia
 • Branża wg PKD
 • Forma własności
 • Forma prawna
 • Rok powstania firmy
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Korzystanie z usług operatora: np. muzyka, VOD
 • Użytkownik sprzętu: rodzaj telefonu np. smartfon, Android, iOS, inne
 • Zamożność – ARPU: przedział wg średniej wartości rachunku za usługi telekomunikacyjne

Targetowanie hiper precyzyjne dla B2B i B2C:

 • Wszystkie jak przy ww. targetowaniu precyzyjnym oraz dodatkowo:
 • Odwiedza główne strony www, dopasowane profilowo: branża, produkt lub usługa do Waszej firmy
 • Kontaktuje się telefonicznie na wskazane numery telefonów np. popularne nr infolinii
 • Zamożność: przedział miesięcznych zarobków netto na mieszkańca lub na gospodarstwo domowe

CENNIK NA WYSYŁKI E-MAIL

Wszystkie bazy B2C posiadają zgody marketingowe wg RODO.

Wielkość bazy biznesowych adresów email wynosi ok. 2 mln potencjalnych klientów biznesowych, w tym naszej bazy ponad 0,6 mln. Bazy klientów indywidualnych mają ok. 23 mln z adresów email.

Kampanie mailingowe realizuje wyłącznie administrator bazy, który otrzymał zgody.

Zarządzamy całym procesem komunikacji marketingowej w zakresie doboru baz, treści, tematu i grafiki. Doradzamy i realizujemy również mailingi z kodami śledzącymi.

Po kampanii dostarczamy raport z systemu w terminie uzgodnionym z klientem, np. 3 – 5 dni po wysyłce.

Wysyłka email B2C

Wari-ant

Rodzaj, opis

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Ilość

Cena netto

Wartość netto

A

bez targetowania

100 000

0,015 zł

1 500 zł

200 000

0,012 zł

2 400 zł

500 000

0,011 zł

5 500 zł

B

targetowanie precyzyjne

100 000

0,016 zł

1 600 zł

200 000

0,014 zł

2 800 zł

500 000

0,013 zł

6 500 zł

C

targetowanie hiper precyzyjne

100 000

0,018 zł

1 800 zł

200 000

0,017 zł

3 400 zł

500 000

0,016 zł

8 000 zł

Wysyłka email B2B

Wari-ant

Rodzaj, opis

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Ilość

Cena netto

Wartość netto

A

bez targetowania

100 000

0,012 zł

1 200 zł

200 000

0,011 zł

2 200 zł

500 000

0,010 zł

5 000 zł

B

targetowanie precyzyjne

100 000

0,014 zł

1 400 zł

200 000

0,013 zł

2 600 zł

500 000

0,012 zł

6 000 zł

C

targetowanie hiper precyzyjne

100 000

0,016 zł

1 600 zł

200 000

0,014 zł

2 800 zł

500 000

0,015 zł

7 500 zł

Do powyższych cen i wartości należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Warianty targetowania są do wyboru przez Klienta.
Prosimy o kontakt z nami wówczas doradzimy najlepsze warianty.

Wyjaśnienie pojęć:

Wysyłki Push – wiadomości przekazywane użytkownikowi przez aplikacje mobilne

GEO – wysyłka do osoby, która przebywała we wskazanym miejscu np. targi od 3 dni do 1 roku

GEO online -wysyłka do osoby, która obecnie przebywa w określonym miejscu np. targi, hipermarket

Targetowanie precyzyjne B2C:

 • Płeć: kobieta, mężczyzna
 • Wiek: przedział wiekowy
 • Miejsce zamieszkania: województwo, gmina, miejscowość, lub współrzędne GPS
 • Segment klienta: rynek prywatny, biznesowy
 • Korzystanie z usług operatora: np. muzyka, VOD
 • Użytkownik sprzętu: rodzaj telefonu np. smartfon, Android, iOS, inne
 • Zamożność – ARPU: przedział wg średniej wartości rachunku za usługi telekomunikacyjne

Targetowanie precyzyjne B2B:

 • Miejsce zamieszkania: województwo, gmina, miejscowość, lub współrzędne GPS
 • Wielkość firmy: wg zatrudnienia
 • Branża wg PKD
 • Forma własności
 • Forma prawna
 • Rok powstania firmy
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Korzystanie z usług operatora: np. muzyka, VOD
 • Użytkownik sprzętu: rodzaj telefonu np. smartfon, Android, iOS, inne
 • Zamożność – ARPU: przedział wg średniej wartości rachunku za usługi telekomunikacyjne

Targetowanie hiper precyzyjne dla B2B i B2C:

 • Wszystkie jak przy ww. targetowaniu precyzyjnym oraz dodatkowo:
 • Odwiedza główne strony www, dopasowane profilowo: branża, produkt lub usługa do Waszej firmy
 • Kontaktuje się telefonicznie na wskazane numery telefonów np. popularne nr infolinii
 • Zamożność: przedział miesięcznych zarobków netto na mieszkańca lub na gospodarstwo domowe

CENNIK NA SYSTEM DO WYSYŁEK SMS

Profesjonalny system do wysyłek SMS z własnych baz danych z b. dużą wydajnością. Możliwość wysłania do 100 SMS-ów/ sekundę.
Jest to wydajne, bezpieczne i niezawodne narzędzie z bardzo dużym zasięgiem obejmującym 800 sieci komórkowych w 160 krajach. Współpraca z naszym Partnerem zapewnia bezpośrednie połączenie systemu ze wszystkimi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce i większości krajów na całym świecie.

Lp

Ilość SMS-ów w pakiecie

Cena

Wartość pakietu netto

 

minimalna

maksymalna

netto

minimalna

maksymalna

1

5 001

10 000

0,11 zł

550 zł

1 100 zł

2

10 001

20 000

0,11 zł

1 050 zł

2 100 zł

3

20 001

50 000

0,10 zł

2 000 zł

5 000 zł

4

50 001

100 000

0,09 zł

4 500 zł

9 000 zł

5

100 001

200 000

0,08 zł

8 000 zł

16 000 zł

6

wysyłki powyżej 200 000

 uzgodnienia indywidualne

Do powyższych cen i wartości należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Promocja obowiązuje do 31.05.2024 r.

Przy potrzebie wysyłania wiadomości SMS przez nasz system ze swoich baz do w innych krajów, wyślemy indywidualną wycenę.
Prosimy o podanie nazw krajów i ilości planowane wysyłek w poszczególnych miesiącach.

CENNIK REKLAM NA TOP-OZE

Nasza Spółka jest właścicielem opiniotwórczego portalu www.TOP-OZE.pl.
Publikujemy tu artykuły, informacje oraz wybrane reklamy o Odnawialnych Źródłach Energii.
W szczególności o: fotowoltaice, pompach ciepła, magazynach energii i termomodernizacji budynków w tym wymianie pieców oraz motoryzacji. Znajdziesz tu także raporty i rankingi najlepszych wykonawców OZE czy raporty motoryzacyjne.

Pomocny jest kalkulator oszczędności energii elektrycznej w celu sprawdzenia oszczędności przy instalacji fotowoltaicznej w okresie 25 lat (średni okres gwarancji instalacji PV).
Przydatne jest również kalendarium wydarzeń z branży Odnawialne Źródła Energii.
Portal www.TOP-OZE.pl jest Partnerem Medialnym na prestiżowych konferencjach i targach OZE.

 

Lp

Rodzaj

Opis

Okres publikacji

Miana

Ilość min.

Cena netto

Wartość netto

1A

Osobowości OZE, wywiad z Ekspertem:Właściciel /Zarząd /Dyrektor

bezterminowo

szt.

1

1 000 zł

1 000 zł

1B

Osobowości OZE, wywiad z Ekspertem:Właściciel /Zarząd /Dyrektor

bezterminowo

szt.

3

1 000 zł

3 000 zł

1C

Osobowości OZE. Wywiad z Ekspertem:Właściciel /Zarząd /Dyrektor

bezterminowo

szt.

6

1 000 zł

6 000 zł

2

Najlepsi Wykonawcy usług OZEwww.top-oze.pl/rankingi-oze

w subskrypcji

m-cy

6

200 zł

1 200 zł

2A

Najlepsi Wykonawcy Fotowoltaikiwww.top-oze.pl/fotowoltaika

w subskrypcji

m-cy

6

200 zł

1 200 zł

2B

Najlepsi Wykonawcy pomp ciepławww.top-oze.pl/pompa-ciepla

w subskrypcji

m-cy

6

200 zł

1 200 zł

2C

Najlepsi Wykonawcy magazynów energiiwww.top-oze.pl/magazyn-energii

w subskrypcji

m-cy

6

200 zł

1 200 zł

2D

Najlepsi Wykonawcy klimatyzacjiwww.top-oze.pl/klimatyzacja

w subskrypcji

m-cy

6

200 zł

1 200 zł

2E

Najlepsi Sprzedawcy energii elektrycznejdla domu

w subskrypcji

m-cy

6

200 zł

1 200 zł

2F

Najlepsi Sprzedawcy energii elektrycznejdla firm

w subskrypcji

m-cy

6

200 zł

1 200 zł

3A

Artykuł sponsorowanyTreść przygotujemy wg SEO

bezterminowo

szt.

6

300 zł

1 800 zł

3B

Artykuł sponsorowanyTreść przygotujemy wg SEO

bezterminowo

szt.

12

300 zł

3 600 zł

3C

Artykuł sponsorowanyTreść przygotujemy wg SEO

bezterminowo

szt.

20

300 zł

6 000 zł

4A

Reklama w Ranking TOP100 Wyk. OZEPo 100 najlepszych wykonawcach

bezterminowo

szt.

1

200 zł

200 zł

4B

Reklama w Ranking TOP100 Wyk. OZEPo 50 najlepszych wykonawcach

bezterminowo

szt.

1

300 zł

300 zł

4C

Reklama w Ranking TOP100 Wyk. OZEPo 10 najlepszych wykonawcach

bezterminowo

szt.

1

500 zł

500 zł

5A

Reklama graficznaGłówna strona 400 x 400

w subskrypcji

m-cy

6

300 zł

1 800 zł

5B

Reklama video ze stronyCentrum gł. strony – 4 kolumny

w subskrypcji

m-cy

3

1 200 zł

3 600 zł

6A

Partner portalu, firma z uznaną markąLogo: gł. strona, prawy, górny róg

12 m-cy

szt.

12

500 zł

6 000 zł

6B

Partner portalu, firma z uznaną markąLogo pod linkowane

12 m-cy

szt.

12

500 zł

6 000 zł

6C

Partner portalu, firma z uznaną markąLogo z Ankietą do Leadów

12 m-cy

szt.

12

500 zł

6 000 zł

Do powyższych cen i wartości należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Istnieje możliwość wyboru dowolnej konfiguracji reklam, w dowolnie wybranych wariantach.

Przy wykupieniu reklam na TOP-OZE.pl – Gorące Leady w gratisie.

 

W celu uzyskania b. atrakcyjnych rabatów prosimy o kontakt z nami na adres: bok@top-oze.pl

Po podpisaniu Zamówienia gwarantujemy stałą ceną w całym okresie określonym w Zamówieniu.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.