Komunikacja marketingowa

Aktualnie jesteś w: Home / Komunikacja marketingowa

Komunikacja marketingowa jest procesem planowania, projektowania, wdrażania i analizy wyników oraz oceny działań marketingowych. Mają one na celu promowanie produktów lub usług, a także budowanie wizerunku firmy wśród potencjalnych klientów.

Komunikacja marketingowa obejmuje szeroki zakres działań, w tym reklamę, public relations (PR), promocję sprzedaży, marketing zintegrowany multichannel, w tym marketing bezpośredni oraz wiele innych. Działania te są koordynowane w celu stworzenia spójnej strategii marketingowej, która pozwoli na osiągnięcie celów biznesowych, takich jak zwiększenie sprzedaży, zdobycie nowych klientów czy budowanie lojalności wśród obecnych, ale również odzyskiwanie byłych klientów.

Jednym z ważnych aspektów komunikacji marketingowej jest mierzenie jej efektywności i dostosowywanie strategii w oparciu o wyniki. Dzięki temu firmy mogą lepiej zrozumieć swoich klientów i dopasować swoje działania do ich potrzeb i preferencji, co przekłada się na zwiększenie efektywności kampanii marketingowych i osiągnięcie celów biznesowych.

Nasze Know How w komunikacji marketingowej

W celu wypracowania najbardziej efektywnej kampanii przy relatywnie niskich kosztach zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej ilości testów komunikacji marketingowej. Należy utrzymywać stały kontakt z obecnymi klientami, na bieżąco badać ich poziom satysfakcji oraz bieżące potrzeby. W tym celu należy dokonywać wysyłek na własnych bazach (aktualnych i byłych klientów). Ponieważ firmy chcą się rozwijać, dlatego należy realizować również wysyłki na bazach zewnętrznych poszukując nowych klientów.

Nasz doświadczony Opiekun Klienta doradzi Waszej firmie najlepsze formy komunikacji. Zaproponuje on system do komunikacji SMS lub e-mail we własnym zakresie do własnych baz. Ponadto na podstawie założeń otrzymanych od Klienta, zaproponujemy najbardziej odpowiednią bazę lub kilka baz o właściwym profilu i wybierze grupę docelową.

Celem wyselekcjonowania aktualnych, byłych klientów i potencjalnych klientów oraz rekordów, które były używane w ostatnich kampaniach, przeprowadzamy deduplikację baz. Do każdej grupy powinien być indywidualnie dostosowany komunikat. Jest to bardzo ważny proces, który obniża koszty, zwiększa efekty oraz powoduje, że budowany jest prestiż firmy odnosząc się do relacji. Jest to nasz duży wyróżnik, ponieważ tego typu profesjonalne działania wykonuje bardzo mały procent firm na rynku. Do każdego rodzaju bazy i do każdej formy komunikacji przygotowujemy indywidualne, efektywne komunikaty. Uwzględniamy zawsze jaki jest rodzaj relacji pomiędzy naszym Klientem i klientami końcowymi. Określamy cel, przewagi konkurencyjne i zachęcamy do udzielenia odpowiedzi. Dokonujemy analizy efektów i kosztów. Działania cykliczne realizujemy na najbardziej efektywnych bazach, grupach docelowych, formach komunikacji i treści komunikatu.

W naszym Zespole pracują osoby z ponad 20 letnim doświadczeniem w copywritingu i cały czas uczymy się nowości. Ponadto każdy nasz doświadczony Manager Projektu służy swoim know how i doświadczeniem. Doradza naszemu Klientowi, w jaki sposób zrealizować usługę, aby była ona najbardziej efektywna.

Dobór odpowiedniej komunikacji marketingowej z potencjalnymi klientami zawsze jest kluczową decyzją dla każdej firmy. Z naszych doświadczeń wynika, że często zintegrowane działania wpływają na obniżenie kosztów pozyskania klienta nawet 50 proc. i więcej.

Dlatego tak ważne jest, aby do określonego produktu lub usługi przeprowadzić odpowiednie działania testowe. Ponieważ posiadamy bardzo duże doświadczenie, dlatego właściwie dopasowujemy narzędzia komunikacji marketingowej oraz komunikaty indywidualnie do każdego klienta i projektu. Od naszych Klientów wiemy, że jesteśmy cennym Partnerem do rozwoju każdej firmy z atrakcyjnym produktem lub usługą oraz ambitnymi celami. Bardzo ważna i znaczne bardziej efektywna jest obustronna współpraca w duchu wzajemnego zaufania. Dlatego wspólnie z Klientem lepiej planujemy komunikację marketingową na etapie testu.

Komunikacja marketingowa: usługi

Projekty naszego Zespołu

 • 4-krotne zwiększenie efektów kampanii i zmniejszenie kosztów o 50%.

  Zobacz referencje
 • Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.

  Zobacz referencje
 • Pomoc w terminowym uruchomieniu ważnego Projektu bez istotnych nakładów.

  Zobacz referencje
 • Kilkuletnia kompleksowa usługa w zakresie adresowych wysyłek pocztowych Klienta z Francji.

  Zobacz referencje
 • 4-krotnie większa ilość otwarć SMS-ów.

  Zobacz referencje
 • Poprawa kluczowych wskaźników KPI, zmniejszenie kosztów w oparciu o wynajęcie zewnętrznej infolinii

  Zobacz referencje
 • Czego należy się wystrzegać, aby nie ponosić zbędnych, dużych kosztów na Infolinii?

  Zobacz referencje
 • Organizacja logistyki i dystrybucji książek telefonicznych w całej Polsce oraz pozyskiwanie danych B2B.

  Zobacz referencje
 • Jak stać się jednym z liderów na lokalnym rynku reklam w niespełna 6 miesięcy!

  Zobacz referencje
 • Wsparcie największego Turnieju i popularyzacja piłki nożnej w Polsce

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Efektywność komunikacji marketingowej

Często myli się efektywność komunikacji marketingowej i skuteczność komunikacji marketingowej. Dlatego od razu wyjaśnimy różnicę na przykładzie. Efektywne działania, to osiągnięcie określonego celu przy możliwie niskich kosztach, a skuteczne to osiągnięcie celu bez względu na koszty. Dlatego nasza działania realizujemy w sposób efektywny.

Często już na etapie testów na podstawie doświadczeń naszego Klienta i naszych ustalamy w ramach testu wiele różnych wariantów komunikacji marketingowej. Na podstawie wyników testów, działania zasadnicze realizujemy na znacznie większą skalę w optymalnym modelu działań. Po dokładnej analizie wielu parametrów wybieramy najbardziej efektywny rodzaj:

 • Formy komunikacji tj. narzędzia komunikacji marketingowej
 • Grupy docelowej
 • Baz danych
 • Kryteriów doboru potencjalnych klientów
 • Nazwy tematu
 • Komunikatu
 • Grafiki lub zdjęcia
 • Promocji

Firmy najczęściej zadają sobie pytanie:
Czy po teście należy kontynuować współpracę, czy ją zakończyć?
Przy współpracy z nami szukamy odpowiedzi na pytanie: Która z powyższych kombinacji kluczowych parametrów jest najbardziej efektywna dla naszego Klienta?
Warto wiedzieć, że tylko przy jednej zmiennej: forma komunikacji marketingowej, grupa docelowa, baza danych, kryteria doboru, nazwa tematu wysyłki, rodzaj komunikatu, grafika lub zdjęcie, promocja – różnice w efektach mogą być duże i czasami wynoszą kilkadziesiąt, a niekiedy nawet kilkaset procent! Zaś przy wyborze najbardziej efektywnych wszystkich ww. zmiennych różnice mogą być jeszcze wyższe. Dlatego wielu naszych Klientów twierdzi, że współpraca z nami jest dla nich najlepszą inwestycją.

Często Klienci zadają nam trudne pytania: Jakich szacunkowych efektów można spodziewać się z danego rodzaju wysyłki? Pytanie jest faktycznie trudne, ponieważ na efekty wpływa co najmniej osiem ww. zmiennych dotyczących samej wysyłki. Ponadto znaczący wpływ ma rodzaj produktu lub rodzaj usługi i przewagi konkurencyjne produktu lub usługi. Oznacza to, że na efekty ma wpływ co najmniej dziesięć różnych zmiennych. Dociekliwi Klienci mimo otrzymania powyższych informacji oczekują od nas określenia szacunkowych efektów.

Przy planowanie stałej współpracy i po przekazaniu powyższych informacji szacujemy jakich efektów można spodziewać się i w jakim czasie np. w podziale na tygodnie i miesiące, po zrealizowaniu wybranych, różnych komunikacji marketingowych. Na podstawie naszych ponad 20 letnich doświadczeń i po zrealizowaniu testu, planowanie efektów stałej, rozwojowej współpracy jest już bardziej dokładne.

Dlatego często na podstawie wyników testu opracowujemy dla Klienta biznes plan, efekty, koszty oraz przychody. Oznacza to, że w biznes planie projektujemy: skalę działań, efekty, wyniki sprzedaży i rozwoju naszego Klienta na poszczególne miesiące. Dla niektórych klientów przygotowujemy strategię rozwoju, w tym strategię komunikacji z klientami i budowanie wartości firmy – naszego Klienta na kilka lat tj. 3 do 5 lat.
Efekty procesu komunikacji marketingowej, a zwłaszcza jej wyniki są również często trudne do określenia przez naszych Klientów. Dlatego wspólnie z Klientem łatwiej jest przygotować biznes plan i zaplanować działania oraz ich efekty.

Zaplanowanie efektywnej komunikacji marketingowej jest niezbędne do stworzenia skutecznej strategii marketingowej. Dlatego poniżej przedstawiamy etapy, które pomagają osiągnąć pozytywne wyniki w komunikacji marketingowej.

 • Zdefiniowanie grupy docelowej – w pierwszej kolejności należy określić, do kogo kierujemy działania marketingowe. Dzięki temu łatwiej będzie dostosować przekaz do potrzeb i oczekiwań konkretnej grupy odbiorców
 • Dostosowanie przekazu do kanału komunikacji – w tym celu należy dobrać odpowiednie kanały komunikacji, np. media społecznościowe, e-mail marketing, reklamy w internecie czy reklamy telewizyjne itp. oraz dostosować przekaz do specyfiki danego kanału
 • Budowanie spójnego wizerunku marki – wszystkie działania marketingowe powinny być zgodne z identyfikacją wizualną marki. Dzięki temu firma będzie kojarzona z konkretnymi wartościami i wyróżni się na rynku
 • Kreowanie wartościowego i angażującego przekazu – należy tworzyć treści, które będą interesujące dla grupy docelowej, odpowiadające na ich potrzeby i problemy. Dzięki temu jest możliwość zbudowania pozytywnego wizerunku marki i lojalności klientów
 • Monitorowanie działań i analiza wyników – należy regularnie monitorować wyniki swoich działań marketingowych i dostosowywać strategię do uzyskanych wyników. Dzięki temu unika się marnowania czasu i zasobów na działania, które nie przynoszą efektów

Efektywna komunikacja marketingowa to proces ciągły, który wymaga nieustannego dopracowywania i udoskonalania. Zwykle klienci najwięcej wagi przywiązują w obszarze działań pozyskiwania klientów, które wiążą się z ponoszeniem najwyższych kosztów. Współpracują z nami, dodatkowo dużą uwagę przywiązujemy na planowanie działań na aktualnych i byłych klientach. Przynosi to znacznie wyższe efekty przy zdecydowanie niższych kosztach.

Jakie są efekty procesu komunikacji marketingowej?

Jak wspomnieliśmy powyżej, efekty działań marketingowych są wynikiem co najmniej 10 zmiennych. Część z nich dotyczy obszarów po stronie Klienta, a część zależy od wykonawcy. W tym przypadku jest to po naszej stronie. Dlatego najlepiej odnieść się zawsze do danej branży, określonego produktu lub usługi oraz poznać wcześniej historię i efekty działań uzyskiwane przez Klienta. A jeżeli Klient nie wykonywał jeszcze podobnych działań, to wówczas podzielimy się własnym doświadczeniem i oszacujemy efekty z określonych lub podobnych działań z tej lub podobnej branży.
Dlatego najlepiej bezpośrednio skontaktować się z nami.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na naszym blogu w artykule: Leady sprzedażowe – różnice w efektach i kosztach

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.