Komunikacja marketingowa

Aktualnie jesteś w: Home / Komunikacja marketingowa

W celu wypracowania najbardziej efektywnej kampanii przy relatywnie niskich kosztach, zalecamy przeprowadzenie jak największej ilości testów komunikacji marketingowej. Warto zrealizować wysyłki na własnych bazach (aktualnych i byłych klientów) oraz bazach zewnętrznych. Nasz doświadczony Opiekun Klienta doradzi Waszej firmie najlepsze formy komunikacji, zaproponuje kilka najlepszych baz danych odpowiednich do Waszego produktu lub usługi. Doradzi również kryteria targetowania.

Przed rozpoczęciem kampanii wykonujemy deduplikację baz. Do każdego rodzaju bazy i do każdej formy komunikacji przygotowujemy indywidualne, efektywne komunikaty. Uwzględniamy zawsze jaki jest rodzaj relacji pomiędzy naszym Klientem i klientami końcowymi. Określamy cel, przewagi konkurencyjne i zachęcamy do udzielenia odpowiedzi. Dokonujemy analizy efektów i kosztów. Działania cykliczne realizujemy na najbardziej efektywnych bazach, grupach docelowych, formach komunikacji i treści komunikatu.

W naszym Zespole pracują osoby z ponad 20 letnim doświadczeniem w copywritingu. Ponadto każdy nasz doświadczony Manager Projektu służy swoim know how i doświadczeniem. Doradza naszemu Klientowi, w jaki sposób zrealizować usługę, aby była ona efektywna.

Dobór odpowiedniej komunikacji marketingowej z potencjalnymi klientami zawsze jest kluczową decyzją dla każdej firmy. Pierwszą grupę stanowią firmy, które korzystają z określonej formy komunikacji, ponieważ uzyskują zadowalające wyniki. Drugą grupę stanowią firmy, które nie korzystają z określonej formy komunikacji, ponieważ podczas testu uzyskały wyniki poniżej oczekiwań. Trzecią grupę stanowią firmy, które nie korzystają z określonej formy komunikacji, ponieważ nie przeprowadziły jeszcze dobrego testu na taką formę komunikacji. Z naszych doświadczeń wynika, że często zintegrowane działania wpływają na obniżenie kosztów pozyskania klienta nawet do 50 proc.

Dlatego tak ważne jest, aby do określonego produktu lub usługi przeprowadzić odpowiednie działania testowe. Ponieważ posiadamy bardzo duże doświadczenie, dlatego właściwie dopasowujemy narzędzia komunikacji marketingowej indywidualnie do każdego klienta i projektu. Od naszych Klientów wiemy, że jesteśmy cennym partnerem do rozwoju każdej firmy z ambitnymi celami. Wspólnie można będzie lepiej zaplanować komunikację marketingową na etapie testu. A następnie po przeprowadzonych testach i analizie wspólnie lepiej będzie wybrać bardziej efektywne działania przy znacznie większej skali.

Komunikacja marketingowa: usługi


Projekty naszego Zespołu

 • 4-krotne zwiększenie efektów kampanii i zmniejszenie kosztów o 50%.

  Zobacz referencje
 • Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.

  Zobacz referencje
 • Pomoc w terminowym uruchomieniu ważnego Projektu bez istotnych nakładów.

  Zobacz referencje
 • Kilkuletnia kompleksowa usługa w zakresie adresowych wysyłek pocztowych Klienta z Francji.

  Zobacz referencje
 • 4-krotnie większa ilość otwarć SMS-ów.

  Zobacz referencje
 • Poprawa kluczowych wskaźników KPI, zmniejszenie kosztów w oparciu o wynajęcie zewnętrznej infolinii

  Zobacz referencje
 • Czego należy się wystrzegać, aby nie ponosić zbędnych, dużych kosztów na Infolinii?

  Zobacz referencje
 • Organizacja logistyki i dystrybucji książek telefonicznych w całej Polsce oraz pozyskiwanie danych B2B.

  Zobacz referencje
 • Jak stać się jednym z liderów na lokalnym rynku reklam w niespełna 6 miesięcy!

  Zobacz referencje
 • Wsparcie największego Turnieju i popularyzacja piłki nożnej w Polsce

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Efektywność komunikacji marketingowej

Ponieważ często myli się efektywność komunikacji marketingowej i skuteczność komunikacji marketingowej. Dlatego od razu wyjaśnimy różnicę na przykładzie. Muchę na ścianie może zabić z armaty lub klapką na muchy. Oba działania są skuteczne. Niewątpliwie zabicie muchy klapką będzie mniej kosztowne, a tym samym bardziej efektywne.

Dlatego w naszych działaniach zawsze doradzamy działania najbardziej efektywne. Często już na etapie testów na podstawie doświadczeń naszego Klienta i naszych ustalamy w ramach testu wiele różnych działań testowych. Na podstawie wyników testów, działania zasadnicze realizujemy na znacznie większą skalę w optymalnym modelu działań. Po dokładnej analizie wielu parametrów wybieramy najbardziej efektywny rodzaj:

 • Formy komunikacji tj. narzędzia komunikacji marketingowej
 • Grupy docelowej
 • Baz danych
 • Kryteriów doboru potencjalnych klientów
 • Nazwy tematu
 • Komunikatu
 • Grafiki lub zdjęcia
 • Promocji

Przy współpracy z innymi partnerami firmy często zadają sobie pytanie: Czy po teście należy kontynuować współpracę, czy ją zakończyć? Przy współpracy z nami odpowiadamy na pytanie: Która z powyższych kombinacji kluczowych parametrów jest najbardziej efektywna dla naszego Klienta? Warto wiedzieć, że tylko przy jednej zmiennej: forma komunikacji marketingowej, grupa docelowa, baza danych, kryteria doboru, nazwa tematu wysyłki, rodzaj komunikatu, grafika lub zdjęcie, promocja – różnice w efektach mogą być duże i czasami wynoszą kilkadziesiąt, a niekiedy nawet kilkaset procent! A zaś przy wyborze najbardziej efektywnych wszystkich ww. zmiennych różnice mogą być jeszcze wyższe. Dlatego wielu naszych Klientów twierdzi, że współpraca z nami jest dla nich najlepszą inwestycją.

Często Klienci zadają nam trudne pytania: Jakich szacunkowych efektów można spodziewać się z danego rodzaju wysyłki? Pytanie jest faktycznie trudne, ponieważ na efekty wpływa co najmniej osiem ww. zmiennych dotyczących samej wysyłki. A ponadto nie mniej znaczący wpływ ma rodzaj produktu i przewagi konkurencyjne produktu. Oznacza to, że na efekty ma wpływ co najmniej dziesięć różnych zmiennych. Dociekliwi Klienci mimo otrzymania powyższych informacji oczekują od nas określenia szacunkowych efektów. Po przekazaniu powyższych informacji oczywiście szacujemy w dużym przybliżeniu, czego można spodziewać się zrealizowaniu wybranych różnych komunikacji marketingowych. Na podstawie naszych ponad 20 letnich doświadczeń, zarówno na etapie testu, jak również po działaniach zasadniczych (po teście) szacujemy spodziewane efekty.

Często na podstawie wyników testu opracowujemy dla Klienta biznes plan, efekty, koszty, przychody. Oznacza to, że w biznes planie projektujemy: skalę działań, efekty, wyniki sprzedaży i rozwoju naszego Klienta na poszczególne miesiące. Czasami również prognozujemy wyniki na lata, które szczególnie w dzisiejszych czasach są trudne do precyzyjnego określenia. Efekty procesu komunikacji marketingowej, a zwłaszcza jej wyniki są również często trudne do określenia przez naszych Klientów. Dlatego wspólnie z Klientem łatwiej jest przygotować biznes plan i zaplanować działania oraz ich efekty.

Jakie są efekty procesu komunikacji marketingowej?

więcej informacji na ten temat znajduje się na naszym blogu w artykule: Leady sprzedażowe – różnice w efektach i kosztach

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2022 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.