Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A.

Branża: Telekomunikacja
Klient: Orange Polska S.A. (Polska Telefonia Komórkowa Centertel)
Projekt: Wiele Projektów związanych ze wsparciem sprzedaży z wykorzystaniem baz i wszystkich form komunikacji bezpośredniej.
Cel: Pozyskiwanie Klientów oraz dosprzedaż produktów do obecnych Klientów Orange (Polska Telefonia Cyfrowa).

Zakres usług: Przez okres 11 lat współpracowaliśmy z Klientem w wielu Projektach.
Zaczynając od dostarczania baz B2B i B2C poprzez dostarczanie leadów, realizację wysyłek direct mail, sms, e-mail. Najwięcej działań realizowaliśmy w oparciu o rozmowy telefoniczne. Pracowaliśmy zarówno przy pozyskiwaniu Klientów jak też w zakresie obsługi Klientów.
Jeden z Projektów telemarketingowych rozpoczął się w 2004 roku. Jego rozwój był na tyle duży, że Klient podjął decyzję aby cały nasz Zespół ponad 30 osób w 2005 roku realizował usługi w jego siedzibie. Związane było to z koniecznością pełnego dostępu do danych aktualnych Klientów naszego Klienta. Początkowo wydawało nam się, że zadanie to będzie proste. Celem było zainteresowanie i wybranie 30 Konsultantów z grupy ok. 200 Konsultantów pracujących w naszym CC. Uważaliśmy, że Konsultanci pracujący w Spółce outsourcingowej chętnie będą świadczyli usługi w siedzibie lidera telekomunikacyjnego na polskim i europejskim rynku. Rzeczywistość nas zaskoczyła, okazało się jak duże znaczenie ma przywiązanie Konsultantów do miejsca pracy. Niespodziewanym dla nas wyzwaniem było skłonienie i wybranie ponad 30 profilowanych Konsultantów do zmiany miejsca pracy na okres ok. 6 miesięcy z Pragi Południe (ul. Mińska), na Wolę (ul. Kasprzaka). Chcąc zapewnić Klientowi świadczenie usług nie przez poszczególnych Konsultantów, ale przez profesjonalny, zgrany Zespół do pracy w Orange wraz z Konsultantami został oddelegowany Kierownik Projektu wraz z zastępca Kierownika.
Był to istotny okres zarówno dla naszego Klienta, dla naszego Zespołu oraz istotny dla całego Kraju, ponieważ 1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Od tego dnia uwolniły się granice i stale odczuwaliśmy duży brak pracowników w naszym CC. W 2005 roku nastąpiła zmiana nazwy sieci Idea na Orange i były to kluczowy okres dla naszego Klienta.
Przy końcu Projektu przeżyliśmy drugi niespodziewany szok.
Okazało się, że byliśmy tak skuteczni w przekonywaniu Konsultantów do pracy w siedzibie naszego Klienta, a jednocześnie Klient na czele z Panią Jolantą Dudek był w każdym zakresie bardzo profesjonalny i tworzył doskonałą atmosferę, że po zakończeniu Projektu Konsultanci nie chcieli wrócić na pierwotnego miejsca pracy. Stanęliśmy przed kolejnym wyzwaniem.

Warto dodać, że podczas Warsztatów dotyczących Badania wskaźnika satysfakcji Klienta oraz budowania wartości firm, które organizowaliśmy dla Zarządów największych firm w Polsce uczestnicy twierdzili:
„W Telekomunikacji S.A./ Orange Polska najlepsi Managerowie: pracowali, pracują lub będą pracować”.

Efekty: Mamy satysfakcję, że w małym stopniu przyczyniliśmy się do tego iż: PTK Centertel uzyskał najwyższy wskaźnik wzrostu przychodów (2004/2003 r.) w branży i osiągnął wynik: +24,4%. Dla porównania w tym okresie: PTC +8,4%, Polkomtel +11%, a TP S.A. +1,5%. Szczegółowe zestawienie TOP 100 i dane znaleźć można w miesięczniku ‘Forbes’ 5/2005 (str. 24-28).
Źródło: https://media2.pl/telekomunikacja/16322-Wzrasta-wartosc-rynkowa-PTK-Centertel.html.

Szczególne słowa podziękowania należą się Pani Jolancie Dudek – Członek Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami wcześniej Dyrektor Działu Obsługi Klienta Orange oraz Pani Beacie Białkowskiej – Dyrektor Marketingu Orange za szczególne zaangażowanie i wiele lat pracy nad budową marki Orange.

Referencje: Współpraca przez 13 lat w okresie od 2002 do 2012 roku, a także w 2016 i 2017.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.