Telemarketing

W zakresie usług telemarketingowych posiadamy duże, bo ponad 25 letnie doświadczenie. Wcześniej mieliśmy własne zespoły w 3 rożnych lokalizacjach w liczbie 500 do 1000 Konsultantów. Zwykle pracowaliśmy dla największych i najbardziej wymagających klientów. Jest to jedna z najbardziej efektywnych form pozyskiwania klientów, chociaż jednostkowy koszt dotarcia do klienta, w porównaniu np. do wysyłek jest stosunkowo wysoki. Warto pamiętać o tym, że jest to narzędzie, którym łatwo popsuć lub zbudować wizerunek własnej marki. Dlatego już od wielu lat prowadzimy projekty, w których budujemy wizerunek marki naszym Klientom.

Projekty telemarketingowe wychodzące i przychodzące

Posiadamy duże doświadczenie we wszelkich Projektach typu:

 • Outbound – rozmowy wychodzące
 • Inbound – rozmowy przychodzące – obsługa infolinii (rozmowy, call page, czat, korespondencja)

Obecnie kompleksowo organizujemy zespoły CC do stałej, rozwojowej współpracy, które dedykowane są i przygotowane pod określony projekt.

Zakres Projektu kompleksowego tworzenia Zespołu Call Contact Center (CC) obejmuje:

 • Określenie celów i oczekiwanych wyników procesu komunikacji marketingowej
 • Wyszukanie Zespołu Konsultantów CC o właściwym profilu
 • Opracowanie zintegrowanego modelu działania
 • Zawarcie stosownych Umów
 • Przygotowanie Skryptów Rozmów
 • Przygotowanie wzorów raportów
 • Przeprowadzenie szkoleń i doszkoleń Zespołu
 • Cykliczne analizy i omawianie wyników
 • Bieżące i cykliczne doszkolenia Zespołu
 • Bieżące raportowanie wyników działań
 • Integracja systemów – opcja, zwykle po okresie testu

Podpisując z nami Umowę odpowiadamy za realizację ilości, jakości oraz efekty pracy.

Realizacja usługi telemarketingu

Każdy projekt zaczynamy od 1 miesięcznego testu. W przypadku jeśli wyniki w pierwszych dwóch tygodniach mocno odlegałyby od oczekiwań, wówczas każda ze Stron ma prawo zatrzymać projekt. W przypadku jeśli każda ze Stron jest zadowolona z projektu, wówczas przed zakończeniem testu planujemy jego rozwój na kolejne miesiące.

Ważne jest przy współpracy z nami, że efekty z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc rosną. Dlatego zwykle w drugim i w kolejnych miesiącach można oczekiwać jeszcze lepszych rezultatów. Telemarketing należy do usług, jakie świadczymy w ramach outsourcingu call center.

Raporty z kampanii telemarketingowych

Raporty dostarczamy na bieżąco. Na bieżąco również uzgadniamy wszelkie kwestie dotyczące jakości usługi. Systematycznie analizujemy i poprawiamy wyniki. Ponadto każda kampania Call Center kończy się wysłaniem raportu końcowego. Raport służy do rzetelnego rozliczania się z każdym Klientem. Ponieważ uzgodnienia są na bieżąco, dlatego rozliczanie naszych projektów jest proste i szybkie.

 

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2022 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.