Telemarketing

W zakresie usług telemarketingu posiadamy duże, bo ponad 26-letnie doświadczenie. Wcześniej mieliśmy własne zespoły w 3 różnych lokalizacjach w liczbie 500 do ponad 1 000 Konsultantów.

Obecnie zarządzamy projektami Call Center lub Contact Center, które realizujemy u naszych sprawdzonych Partnerów, którzy są zlokalizowani w różnych rejonach Polski. Dzięki temu obecny nasz potencjał jest kilkakrotnie większy. A co najważniejsze możemy realizować Projekty w zespołach, które specjalizują się w określonych branżach i dodatkowo w określonych obszarach usług np.:

W ramach każdego obszaru, realizujemy wiele różnego rodzaju usług.
Ogólnie możemy podzielić nasze rozmowy na obsługę rozmów przychodzących typu inbound i obsługę rozmów wychodzących typu outbound. Ponadto obsługę wszelkiej korespondencji elektronicznej, w tym obsługa czatów tzw. Live Chat i obsługa wszelkiej korespondencji papierowej.
Projekty telemarketingowe realizujemy w obszarze wsparcia sprzedaży oraz obsługi klientów i budowania wartości marki i firmy naszego Klienta.
Bardzo istotny dla niektórych klientów może być fakt, że w odróżnieniu od wielu Call Center przy Projektach obsługi klientów, a zwłaszcza przy Projektach, gdzie pracujemy na bazach aktualnych klientów, Projekty będą realizowane w siedzibie wybranego Call Center. Przy stałych, wieloletnich Projektach możemy nawet zagwarantować dedykowany zespół, który będzie miał zawarte umowy o pracę.

Podsumowując zapewniamy klientom unikalne know how, wyjątkowo duże, bo ponad 25 letnie doświadczenie i specjalistyczne zespoły, a co również bardzo ważne, systematyczną pracę nad doskonaleniem jakości i zwiększaniem efektów. Potwierdzają to wyniki wielu naszych Klientów, gdzie przekroczyliśmy o 100 proc., a nawet 200 proc. oczekiwania niektórych Klientów.

 

Nasz potencjał

Każdym Projektem profesjonalnie zarządzamy. Odpowiadamy przed każdym Klientem za jakość i efekty w Projekcie. Nasi Klienci chętnie korzystają z naszego, bardzo dużego doświadczenia, które wypracowaliśmy w wielu projektach, zwłaszcza z liderami rynków.

Dzięki temu łączny nasz potencjał przekracza 2 000 konsultantów telefonicznych. Daje nam to możliwość doboru doświadczonych konsultantów na czele z kierownikiem projektu do indywidualnych branż i potrzeb Klienta w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto każdy Klient współpracując z nami może czuć się bezpiecznie. W sytuacjach kryzysowych np. w okresach epidemii, jesteśmy w stanie przenieść Projekt do innego oddziału lub firmy CC. W przypadku potrzeby znacznego wzrostu zespołu konsultantów, każdy Projekt zwiększamy organicznie w wybranych przez nas Call Centrach. Jeśli kończą się zasoby ludzkie, wówczas uruchamiamy dodatkowy Projekt w drugim CC lub kolejnym Call Center.
Istotne jest dla naszych Klientów, że w tego typu Projektach zawsze odpowiadamy przed Klientem za jakość i efekty. Natomiast na podstawie odpowiednio zawartych umów, w każdym Projekcie współpracujące z nami Call Center ma takie same zobowiązania.

Rozmowy telefoniczne należą do najbardziej efektywnych form wsparcia sprzedaży i pozyskiwania klientów. Jednostkowy koszt dotarcia do klienta, w porównaniu do komunikacji elektronicznej np. do wysyłek e-mail lub SMS jest stosunkowo wysoki. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to bardzo efektywna forma komunikacji. Podczas rozmów najszybciej można odnieść się do otrzymanych rozmów od klienta, najszybciej też można zweryfikować rozmówcę.
Warto pamiętać również o tym, że przez niewłaściwe prowadzenie komunikacji z klientami łatwo popsuć wizerunek własnej marki. Dlatego pracując z nami można mieć gwarancję nie tylko wysokiej jakości i efektów, ale również budowy wizerunku oraz budowy wartości firmy. Potwierdzają to wyniki wielu naszych Klientów, w rym liderów rynku.

 

Projekty telemarketingowe wychodzące i przychodzące

Posiadamy duże doświadczenie we wszelkich Projektach typu:

 • Outbound – rozmowy wychodzące
 • Inbound – rozmowy przychodzące – obsługa infolinii, czatu (zwanego czasem call page lub live chat) i korespondencji elektronicznej, w tym e-mail, SMS oraz papierowej

Kompleksowo organizujemy dedykowane zespoły CC do stałej, rozwojowej współpracy.
Zakres Projektu kompleksowego tworzenia Zespołu Call Contact Center (CC) obejmuje:

 • Określenie celów i oczekiwanych wyników procesu komunikacji marketingowej
 • Wyszukanie Zespołu Konsultantów CC o właściwym profilu
 • Opracowanie zintegrowanego modelu działania
 • Zawarcie stosownych Umów
 • Przygotowanie Skryptów Rozmów
 • Przygotowanie wzorów raportów
 • Przeprowadzenie szkoleń i doszkoleń Zespołu
 • Cykliczne analizy i omawianie wyników
 • Bieżące i cykliczne doszkolenia Zespołu
 • Bieżące raportowanie wyników działań
 • Integracja systemów – opcja, zwykle po okresie testu

Podpisując z nami Umowę, odpowiadamy za realizację ilości, jakości oraz efekty pracy.

 

Realizacja usługi telemarketingu

Telemarketing należy do usług, jakie świadczymy w ramach outsourcingu call center.
Każdy projekt zaczynamy zwykle od 1-miesięcznego testu. W przypadku jeśli wyniki w pierwszych dwóch tygodniach mocno odlegałyby od oczekiwań wówczas każda ze Stron ma prawo zatrzymać projekt. W przypadku jeśli każda ze Stron jest zadowolona z projektu, wówczas przed zakończeniem testu planujemy jego rozwój na kolejne miesiące. Wyjątkowo przy prostym projekcie podpisujemy zamówienia na test trwający 2 tygodnie.

Ważne jest przy współpracy z nami, że efekty z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc rosną. Dlatego zwykle w drugim i w kolejnych miesiącach można oczekiwać jeszcze lepszych rezultatów.

Telemarketing

 

Raporty z kampanii telemarketingowych

Raporty dostarczamy na bieżąco tzn. każdego dnia roboczego. Na bieżąco również uzgadniamy wszelkie kwestie dotyczące jakości realizowanej usługi. Systematycznie analizujemy i doskonalimy wyniki. Każda kampania Call Center kończy się wysłaniem raportu końcowego. Raport służy do rzetelnego rozliczania się z każdym Klientem. Uzgodnienia są na bieżąco, dlatego rozliczanie naszych projektów jest proste i szybkie.

 

Obniżka kosztów telemarketingu,
działu obsługi klienta (DOK) lub
biura obsługi klienta (BOK)

W ostatnim czasie zwracają się do nas firmy, które chcą obniżyć koszty własnego działu telemarketingu lub działu obsługi klienta lub własnego biura obsługi klienta. Część firm po dokładnym przeliczeniu kosztów już zlikwidowała swoje ww. działy, inne zastanawiają się nad tym. Dla zarządów firm, które jeszcze się nad tym zastanawiają, mamy dobrą radę. Przy obliczaniu kosztów własnego działu telemarketingu lub działu biuro obsługi klienta należy policzyć wszystkie koszty związane z konsultantami, infrastrukturą, a także kosztami infolinii, kosztami reklamy i działań marketingowych. Wartość własnego lub zewnętrznego Call Center należy obliczyć dzieląc uzyskane efekty przez wszystkie ww. koszty.

Zwykle firmy porównując koszty pracy CC liczą jedynie stawki, a nie wszystkie koszty związane z realizacją Projektu. W ten sposób wiele firm podejmuje błędne decyzje oceniając CC według najniższej stawki.
Natomiast przy porównaniu kosztowności własnego i zewnętrznego działu telemarketingowego nie liczy się wszystkich kosztów reklamy i marketingu lub kosztów pracowników.
Dla przykładu obliczając koszty własnych konsultantów, należy brać pod uwagę wszystkie koszty, w tym m.in. koszty ogłoszeń, koszty rekrutacji, koszty urlopów, koszty zwolnień, koszty szkoleń, koszty kierowników i działu wsparcia, a nawet ostatnio częste odprawy i odszkodowania.

Podsumowując wartość zespołu telemarketingowego są to wypracowane długoterminowe efekty podzielone przez łączne koszty.

Osoby z zarządu lub dyrektorów odpowiadających za sprzedaż, obsługę i finanse w firmie, którzy szukają najlepszych rozwiązań, zapraszamy do niezobowiązujących rozmów z nami. W tym celu należy przysłać określić strategiczne cele lub bieżące potrzeby. Zapytanie należy przesyłać przez formularz lub adres email: bok@marketingrelacji.com.

 

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.