Biznes Plan

Opracowanie biznes planu jest ściśle powiązane ze strategią firmy. Dużą przewagą konkurencyjną naszego Zespołu jest nie tylko przygotowanie strategii rozwoju, ale również przygotowanie biznes planu, a następnie wsparcie w realizacji strategicznych celów określonych w biznes planie. Biznes plan przygotowujemy całościowo lub pomagamy w jego opracowaniu, udzielamy konsultingu strategicznego. Jest to wynikiem naszego ponad 25 lat wspierania w strategicznym rozwoju wielu firm. Posiadamy wiele benchmarków w procesach lejka sprzedażowego oraz odwróconego lejka sprzedażowego w tworzeniu wartości firm znanych marek z wielu branż.

Dlaczego firma powinna posiadać biznes plan?

Biznes plan jest drogowskazem do prowadzenia działań i rozwoju każdej firmy. Dodatkowo często jest on potrzebny przy składaniu wniosków o dofinansowanie lub przy ubieganiu się o kredyt. Dlatego biznes plan należy przygotować przed otwarciem firmy, ale również po każdym roku jej działalności.

Dobry biznes plan zawiera budżetowanie na poszczególne działania. Przygotowanie dobrego biznes planu wiąże się zwykle z wyborem najlepszych i najbardziej efektywnych projektów i rozwiązań. Praca nad biznes planem stwarza możliwości wypracowania najbardziej rentownych rozwiązań dla firmy i jednocześnie odrzucenie tych najbardziej kosztownych.

Funkcje biznes planu są bardzo ważne dla każdej firmy. Firmy, które nie mają przygotowanego biznes planu wcześniej lub później ogłoszą upadłość. Ze statystyk wynika, że po pierwszym roku działalności upada 20 proc. firm, po drugim roku 50 proc., a po pięciu latach pozostaje na rynku tylko 10 proc. firm. Głównie pozostają na rynku firmy, które działają o przygotowane wcześniej roczne biznes plany.

Sprawdź, czy Twój biznes plan posada wszystkie poniższe punkty. Zwróć uwagę na te, które najczęściej pomijają inne firmy.

Co powinien zawierać dobry biznes plan?

 • Streszczenie
 • Strategiczne cele do osiągnięcia
 • Podstawowe dane o firmie
 • Informacje o zarządzie, kadrze i strukturze przedsiębiorstwa
 • Opis produktu/usługi
 • Główne przewagi konkurencyjne
 • Analiza rynku
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Plan marketingowy
 • Plan pozyskiwania klientów
 • Plan obsługi klientów, dosprzedaży i budowania wartości firmy
 • Plan działań operacyjnych podzielony na etapy z harmonogramem działań
 • Plan zatrudnienia
 • Plan finansowy
 • Załączniki

Większość strategów przygotowujących biznes plany koncentruje się na działaniach dotyczących pozyskiwania klientów. Przygotowanie i wdrożenie takich biznes planów zwykle wiąże się z ponoszeniem największych kosztów działalności firmy.

Etapy przygotowania Biznesplanu, w tym określenie:

 • Celu biznesplanu
 • Mierników pomiaru realizacji celu KPI (ang. Key Performance Indicators)
 • Strategii
 • Produktu lub usługi
 • Grupy docelowej możliwie precyzyjnie
 • Zintegrowanych kanałów komunikacji
 • Działań operacyjnych
 • Kreacji i form komunikacji
 • Wielkości budżetu
 • Osób odpowiedzialnych za monitoring i wyniki
 • Harmonogramu

Najczęściej pomijane są obszary dotyczące: obsługi klientów, dosprzedaży produktów i usług do obecnych klientów. Wiele firm, w tym również firmy doradcze zapominają o opracowaniu działań w zakresie odzyskiwania utraconych klientów. Ponad 80 proc. firm w Polsce nie uwzględnia w swoich planach badania satysfakcji klientów. A jest to jeden z głównych czynników efektywnie pomagających w budowaniu wartości firmy.

Przygotowując biznes plan zwracamy szczególną uwagę na działania w tzw. odwróconym lejku sprzedażowym. Wspólnie przygotujemy takie działania, które obniżą koszty i zwiększą przychody. Jednocześnie Wasza firma uzyska znacznie większą dynamikę rozwoju, a tym samym wyższą rentowność.

Ważne jest, że wspólnie z Klientem planujemy i w wielu przypadkach wspólnie budujemy jego markę. Wybrane marki, które wspieraliśmy w rozwoju znajdziesz na naszej stronie w zakładce realizacje.

Zamawiając u nas usługę przygotowania biznes planu pomożemy Waszej firmie wybierać najlepszą drogę tj. najbardziej efektywne rozwiązania. Uchronimy przed popełnieniem dużych i kosztownych błędów i pomożemy w budowaniu rozwojowej firmy oraz silnej marki.

Realizacja założeń opracowania biznes planu

Najczęściej nasz Klient realizuje określone działania, w których posiada właściwe kompetencje. Często jednak część zadań w zakresie, w którym się specjalizujemy, przejmuje nasz Zespół. Wówczas bierzemy odpowiedzialność za jakość, efekty i wyniki naszych działań. Wysokie wyniki uzyskujemy, mając sprawne procesy i dobrze zaplanowane działania. Każdego dnia monitorujemy uzyskiwane wyniki. Przekazujemy Klientowi feedback, a w zamian otrzymujemy informacje zwrotne.

Opracowanie Biznesplanu, a strategia firmy

Opracowanie Biznesplanu

Na pierwszy rzut oka różnice pomiędzy planem strategicznym a opracowaniem biznesplanu są prawie niewidoczne. Jednak plan strategiczny wytycza fundamentalne kierunki, w których dana firma ma się rozwijać. Natomiast biznesplan jest jedynie oparty na kluczowych założeniach strategii i dotyczy krótszego okresu.

Różnice pomiędzy strategią rozwoju a biznesplanem:

RodzajStrategia rozwojuBiznes plan
Porównywalne do:Planu wygrania całej wojnySposobu rozegrania bitwy (kampanii)
Niezbędna informacja:Strategiczny celWielkość budżetu
Cel:Określenie zwrotu z inwestycji i zyskówMierzalne cele biznesowe KPI
Spójny z:Misją i wizją firmyZałożeniami strategii
Okres:Wieloletni, zwykle od 3 do 5 latOkreślony, krótki np. 1 rok
Budżet:PrzybliżonyOkreślony precyzyjnie
Grupa docelowa:Dostosowana do otoczenia i trendówDostosowana do bieżącej sytuacji
Kanały komunikacji:Bliżej nie określonePrecyzyjnie określone
Realizują:Wszyscy pracownicy firmyWszyscy pracownicy firmy
Obejmuje działania:Strategiczne, kluczoweOperacyjne
Zachowanie w czasie:Stała pomimo zmian Zarządu, doradcówZmienny, zależy od zmian w otoczeniu
Dostosowana do:Oczekiwań określonej grupy docelowejZałożeń i formy kreacji i komunikacji
Odnosi się do:Kluczowych potrzeb grupyKluczowych potrzeb każdego segment

Wnioski i rekomendacje dobrego biznes planu

Najczęściej firmy przygotowują samodzielnie biznes plany. Lepiej jest przygotować biznes plan z doświadczonym, zewnętrznym doradcą, który posiada zwykle szersze spojrzenie na biznes i często większe doświadczenie.

Oznacza to, że możesz przygotować np. z nami zdecydowanie lepszy i bardziej efektywny biznes plan, a tym samym zdecydowanie mniej kosztowny. Wielu naszym Klientom pomogliśmy obniżyć koszty, zwiększyć przychody i zwiększyć satysfakcję ich klientów. Dzięki temu przychody niektórych naszych Klientów wzrosły do kilkudziesięciu milionów, kilkuset milionów, a niektóre nawet do miliardów złotych. Jednocześnie przy bardzo dużych przychodach zyski niektórych naszych Klientów były na poziomie ok. 30 proc.

Właścicieli i zarządy firm z ciekawym projektem tj. produktem lub usługą, który kierowany jest do dużych grup docelowych B2B i B2C zapraszamy do niezobowiązujących rozmów. Zapytanie można wysłać poprzez formularz lub bezpośrednio do stratega, który pomaga w przygotowaniu biznes planów w naszej Spółce: jan.zalecki@marketingrelacji.com.

[[[["field47","equal_to","2"]],[["show_fields","field48"]],"and"]]
1 Step 1
Nazwa firmy
Adres www
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Opis Usługi – założenia w punktach
0 /
Administratorem Twoich danych osobowych jest Marketing Relacji Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie tutaj dane będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder
Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.