Opracowanie biznesplanu

Opracowanie biznesplanu jest ściśle powiązane ze strategią firmy, są na równi ważne. Strategię rozwoju opracowuje wiele firm, które wyznaczają kierunek rozwoju. Dużą przewagą konkurencyjną naszego Zespołu jest przygotowanie biznesplanu, a następnie wsparcie w realizacji strategicznych celów. Biznesplan przygotowujemy całościowo lub pomagamy w jego opracowaniu, udzielamy konsultingu strategicznego. Jest to wynikiem naszego olbrzymiego  doświadczenia i posiadania wielu benchmarków w poszczególnych procesach lejka sprzedażowego. Wielu naszych Klientów bardzo często było usatysfakcjonowanych tym, że zwiększaliśmy przychody i obniżaliśmy koszty poszczególnych etapów oraz procesu pozyskiwania i obsługi klientów. Wynikiem tego końcowe rezultaty wdrożenia strategii były bardzo satysfakcjonujące dla zarządów i właścicielu spółek.

Etapy przygotowania Biznesplanu, w tym określenie:

 • Celu biznesplanu
 • Mierników pomiaru realizacji celu KPI (ang. Key Performance Indicators)
 • Strategii
 • Produktu lub usługi
 • Grupy docelowej możliwie precyzyjnie
 • Zintegrowanych kanałów komunikacji
 • Działań operacyjnych
 • Kreacji i form komunikacji
 • Wielkości budżetu
 • Osób odpowiedzialnych za monitoring i wyniki
 • Harmonogramu

Realizacja założeń opracowania biznesplanu

Najczęściej nasz Klient realizuje określone działania, w których posiada właściwe kompetencje. Często jednak część zadań w zakresie, w którym się specjalizujemy, przejmuje nasz Zespół. Wówczas bierzemy odpowiedzialność za jakość, efekty i wyniki naszych działań. Wysokie wyniki naszych działań uzyskujemy, mając sprawne procesy i dobrze zaplanowane działania. Każdego dnia monitorujemy uzyskiwane wyniki. Przekazujemy Klientowi feedback, a w zamian otrzymujemy informacje zwrotne.

Opracowanie Biznesplanu, a strategia firmy

Opracowanie Biznesplanu

Na pierwszy rzut oka różnice pomiędzy planem strategicznym a opracowaniem biznesplanu są prawie niewidoczne. Jednak plan strategiczny wytycza fundamentalne kierunki, w których dana firma ma się rozwijać. Natomiast biznesplan jest jedynie oparty na kluczowych założeniach strategii i dotyczy krótszego okresu.

Różnice pomiędzy strategią rozwoju a biznesplanem:

RodzajStrategia rozwojuBiznesplan
Porównywalne do:Planu wygrania całej wojnySposobu rozegrania bitwy (kampanii)
Niezbędna informacja:Strategiczny celWielkość budżetu
Cel:Określenie zwrotu z inwestycji i zyskówMierzalne cele biznesowe KPI
Spójny z:Misją i wizją firmyZałożeniami strategii
Okres:Wieloletni, zwykle od 3 do 5 latOkreślony, krótki np. 1 rok
Budżet:PrzybliżonyOkreślony precyzyjnie
Grupa docelowa:Dostosowana do otoczenia i trendówDostosowana do bieżącej sytuacj
Kanały komunikacji:Bliżej nie określonePrecyzyjnie określone
Realizują:Wszyscy pracownicy firmyWszyscy pracownicy firmy
Obejmuje działania:Strategiczne, kluczoweOperacyjne
Zachowanie w czasie:Stała pomimo zmian Zarządu, doradcówZmienny, zależy od zmian w otoczeniu
Dostosowana do:Oczekiwań określonej grupy docelowejZałożeń i formy kreacji i komunikacji
Odnosi się do:Kluczowych potrzeb grupyKluczowych potrzeb każdego segment

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2022 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.