Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Branża: marketing
Klient: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Projekt: Badanie wskaźnika satysfakcji Klientów – Laureatów wcześniejszych edycji oraz pozyskiwanie rekomendacji i poleceń do firm które wyróżniają się na rynku i mogą ubiegać się o zaszczytny tytuł Laureata „Teraz Polska”.
Cel: Pozyskanie min. 5 nowych Klientów. W pierwszej kolejności rodzime marki.

Zakres usług: W Projekcie zaproponowaliśmy, aby w pierwszej kolejności skorzystać z baz Laureatów poprzednich edycji, czyli baz dostarczonych przez Klienta (Aktualni Klienci i byli Laureaci poprzednich edycji konkursu Teraz Polska). W drugiej kolejności do Projektu użyczyliśmy naszą biznesową bazę Efekt.
Nasza propozycja wynikała z wieloletnich naszych doświadczeń, konieczności deduplikacji baz danych oraz z faktu że wielokrotnie wyższe efekty uzyskuje się na bazach aktualnych lub byłych Klientów.
Rozmowy były przeprowadzane w formie telefonicznej, do Prezesów największych firm, ewentualnie osób wskazanych przez nich.

Efekty: Korzystając z poleceń, pozyskaliśmy kilkudziesięciu potencjalnych Klientów, którzy byli zainteresowani udziałem w konkursie. Ostatecznie z grupy tej 10 Klientów zostało Laureatami konkursu.
Stanowiło to 2-krotnie wyższy wynik od oczekiwań.

Z wielką satysfakcją i dumą nasz Zespół przyłączył się do promocji tego Projektu Teraz Polska z uwagi na ideę Konkursu oraz odrodzenie prestiżu polskiej marki i promocji polskich przedsiębiorstw. Z dużą przyjemnością zawsze wspieramy w zakresie marketingu polskie firmy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
Szczególne słowa podziękowania za zaufanie, otwartość na nasze propozycje strategiczne należą się Panu Andrzejowi Czernek – Członkowi Zarządu – Dyrektorowi Generalnemu oraz Panu Michałowi Lipińskiemu– Dyrektorowi Konkursu Teraz Polska.

Referencje: Klient był bardzo zadowolony i chciał dalej kontynuować współpracę z naszym Zespołem.
Z przyczyn niezależnych od nas i Klienta kontynuacja współpracy nie była możliwa.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.