Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Businesslink

Branża: sieć coworkingowa, nieruchomości.
Klient: Business.Link Sp. z o.o. (BL)
Business Link to nowoczesne miejsce do rozwoju biznesu. Zapewnia kreatywne miejsca pracy dostępne 24/7, w tym coworking i biura prywatne na wynajem, sale spotkań na godziny oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy, narzędzi online i sieci kontaktów z przedsiębiorcami z całej Polski.
Business Link oferuje ponad 13 tys. m kw. kreatywnych przestrzeni w 10 miastach – Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Trójmieście, Wrocławiu i Warszawie. Łącznie inwestycje znajdują się w 13 lokalizacjach. Jest to największa tego typu firma w Europie i jedna z największych na świecie.
Projekt: przeprowadzenia autorskiego Badania Satysfakcji Rekomendacji i Poleceń (Badanie SRP ©) połączone ze wsparciem sprzedaży.
Cel: systematyczne wsparcie sprzedaży w pozyskiwaniu nowych Klientów poprzez umawianie Spotkań Handlowych w oparciu o autorską usługę Badania SRP © przy której pozyskiwaliśmy polecenia do potencjalnych Klientów Grupy BL. współpraca w zakresie zawierania jak największej ilości umów.

Zakres usług: Przygotowanie profilowej bazy danych firm wg kryteriów selekcji z bazy Efekt. Główne Badanie dotyczyło bazy danych aktualnych i byłych Klientów BL (410 firm) oraz bazy z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Przygotowanie (777 firm). Do każdej grupy Klientów zostały opracowane indywidualne Skrypty rozmów. Łącznie dodzwoniliśmy się do 425 osób decyzyjnych, z którymi podczas rozmowy telefonicznej zostało przeprowadzone badanie.
Efekty: Nasz Klient uzyskał średni, bardzo dobry wynik +32 pkt, w skali od -200 do +100 pkt. Na poziomie satysfakcji Klientów. Na poziomie rekomendacji, wynik aż +44 pkt. Również w skali od -200 do +100 pkt.
Najlepsze wyniki osiągnięto w grupie aktualnych Klientów BL- wynik +35 pkt., oraz byłych Klientów AIP – wynik +33 pkt. Klienci mogli wystawiać oceny od min. 1 (bardzo niezadowolony) do max.6 (bardzo zadowolony – Ambasador).
Maksymalnych ocen (6) – tj. 21%
5 – tj. 36%
4 – tj. 28%
Łącznie aktualni i byli Klienci BL i AIP przyznali aż 85% pozytywnych ocen.
Podobny procent firm, tj.85% zadeklarowało, ze będzie rekomendować dalej Grupę firm BL.
Z największych zalet byli Klienci BL, wymienili obecność innych firm – 17 odpowiedzi (26%), następnie
lokalizacja – 16 odpowiedzi(25%). Natomiast wśród aktualnych BL lokalizacja – 8 odpowiedzi (20%), atmosfera – 6 odpowiedzi (15%), możliwość pomocy – 5 odpowiedzi (13%).
Natomiast wśród byłych Klientów AIP, 3 największe zalety to: opieka i pomoc – 67 odpowiedzi (31%), księgowość – 46 odpowiedzi (21%), cena – 38 odpowiedzi (18%).

Również wskazaliśmy obszary do poprawy, było ich niewiele. Z pewnością po wdrożeniu zaleceń wynik kolejnego badania powinien być wyższy , jeszcze lepszy. Warto wiedzieć że tego typu badania należy powtarzać raz na kwartał, a najrzadziej raz na pół roku. Chcąc mieć prawidłowe wyniki obdarzone minimalnym błędem statystycznym, wynik badania powinien być oparty na 1 000 odpowiedzi. W przypadku kiedy Klienci są usatysfakcjonowani i osoby wykonujące badanie będą odpowiednio przeszkoleni, wysokim wskaźniku satysfakcji Klientów i przy stałym badaniu, ilość poleceń będzie duża. Badanie będzie dużym wsparciem dla Działów Sprzedaży.

Szczególne podziękowanie za zaangażowanie Dariuszowi Żukowi – Prezesowi Zarządu oraz Mariuszowi Turskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

Referencje: Otrzymanie od Klienta zleceń na kolejne usługi.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.