E-commerce

Przez 20 lat wspieramy Klientów w sprzedaży produktów i usług w Internecie. Systematycznie powiększamy nasz potencjał.
Posiadamy efektywny model wsparcia w pozyskiwaniu i obsłudze klientów.
Pomagamy w efektywnym dotarciu do ponad 25 mln potencjalnych klientów indywidualnych i ponad 3 mln klientów biznesowych.
Wszystkie bazy i wysyłki realizujemy zgodnie z wytycznymi RODO.

Co ważne, posiadamy wiele kryteriów wyboru. Przykładowo klientów B2C dobieramy wg kryteriów:

 • 1.  Demograficzne np. wiek, płać, lokalizacja
 • 2.  Behawioralne np. posiadany model telefonu, zamożność, ilość wysyłanych SMS-ów i MMS-ów
 • 3.  Kontekstowe np. uczestniczył w określonych wydarzeniach, odwiedza wskazane strony www, zainteresowanie określonym produktem,

Zestawienie statystyk i opisów 26 baz B2C

Każde nasze działania poprzedzone jest: analizą działań i wyników, planowaniem i przygotowaniem projektu.
Każdą nową współpracę poprzedzamy testem. Zawsze wykonujemy deduplikację i walidację baz.
Tym samym znacząco obniżamy koszty, zwieszamy efekty i wyniki oraz budujemy markę naszego Klienta.

Pomagamy w efektywnym dotarciu do klientów w formie wysyłek:

 • 1.  MMS (+99% przeczytanych widomości)
 • 2.  SMS (97%-99% przeczytanych widomości)
 • 3.  e-mail

Najczęściej realizujemy zintegrowane działania na większą skalę typu:

 • 1.  Koncepcje marketingowe na test lub w długi okresie
 • 2.  Opracowanie efektywnych komunikatów
 • 3.  Złożone wysyłki: mail + SMS
 • 4.  Złożone wysyłki: e-mail + MMS
 • 5.  Złożone wysyłki: SMS lub MMS
 • 6.  Reklamy w Internecie np. Google ADS
 • 7.  Wysyłki połączone z działaniami w Internecie wspierane przez systemy
 • 8.  Profesjonalna obsługa infolinii przez przeszkolonych Konsultantów Call Contact Center
 • 9.  Bieżąca obsługa zamówionych produktów typu fulfillment
 • 10.  Badanie Wskaźnika Satysfakcji Klientów (Badanie WSK©)

Każda wysyłkę /kampanię raportujemy w oparciu o wygenerowane raporty z systemu wysyłkowe.

Przy wysyłkach do każdego wariantu przygotujemy kilka komunikatów.
Po wykonaniu testów przeprowadzamy analizy w zakresie:

 • 1.  Modelu działania
 • 2.  Rodzaju bazy
 • 3.  Treści komunikatów
 • 4.  Rodzaju promocji
 • 5.  Innych ważnych kryteriów

Po analizach wybieramy działania, które przyniosą najwyższe efekty i najwyższy zwrot z inwestycji.
Dla Klientów posiadających b. duży potencjał, mamy wyjątkowo atrakcyjną propozycję współpracy.
Wielu naszym Klientom pomogliśmy zwielokrotnić: skalę działań, efektów i wyników.
Zapraszamy do kontaktu w dowolnej, preferowanej formie, aby się przekonać jak bardzo jesteśmy efektywni.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2021 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.