W ramach tej usługi realizujemy następujący zakres działań:

  • Badanie wielkości rynku
  • Badanie i określanie profilu oraz wielkości grupy docelowej
  • Badanie atrakcyjności i ceny produktu
  • Badanie najbardziej atrakcyjnych promocji do poszczególnych segmentów rynku
  • Badanie konkurencji
  • Wskaźnik Satysfakcji Klientów i wykonanie benchmarku na tle firm konkurencyjnych

Usługę tą zamawiają u nas najczęściej firmy wchodzące na rynek, które mają ambitne plany strategiczne.

Drugą grupą docelową są firmy, które są już jakiś czas na rynku i podjęły decyzję szybszego rozwoju.

Naszą silną przewagą w stosunku do firm badawczych jest nie tylko przeprowadzenie i opracowanie badania, ale również przy tej okazji nasz Klient otrzymuje dodatkowo wsparcie sprzedażowe w postaci: generowania leadów, wysyłki ogólnych ofert do zainteresowanych osób decyzyjnych, umawiania rozmów i spotkań handlowych.