Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Autor Bloga

Autor Bloga

Jeden z prekursorów marketingu bezpośredniego, zintegrowanego
i marketingu relacji. Od 1994 roku wspiera rozwój liderów rynków, których klientami są bardzo duże grypy docelowe. W Projektach komunikacji bezpośredniej wdrożył wiele innowacyjnych rozwiązań.
Niektóre modele biznesowe stały się standardami w branżach takich jak: wydawnictwa, paliwa, fundacje, bankowość, ubezpieczenia, informatyka, telekomunikacja, telewizja cyfrowa, e-commerce, portale www.

Obecnie przygotowuje lub weryfikuje Strategie Rozwoju Firm lub Strategie Rozwoju Projektu. Po analizie potencjału firmy i rynku w oparciu o duże doświadczenie prognozuje wyniki w okresie 1 roku do 3 lat.
Projekty strategiczne dotyczą pozyskania a zwłaszcza utrzymania klientów.

Wraz z Zespołem opracował precyzyjną metodę pomiaru satysfakcji klientów i satysfakcji pracowników, Autorskie rozwiązanie o nazwie Badanie Satysfakcji Rekomendacji i Poleceń w skrócie Badanie SRP© pomaga precyzyjnie mierzyć opinie klientów lub pracowników. W rezultacie Zarząd i Kadra poznają silne i słabe strony własnej organizacji. Wynik badania dobrze odzwierciedla opinie klientów i pracowników
wśród osób bliskich i znajomych. Badanie SRP© jest niezwykle pomocne w utrzymaniu obecnych klientów oraz w pozyskiwaniu nowych klientów i pozyskaniu nowych zamówień. Jednocześnie ogranicza koszty tych działań. Dlatego firmy korzystające z Badania SRP© zwiększają dynamikę rozwoju.

Po analizie: Projektu, rynku, firmy i Zespołu realizującego Projekt na przyjęte do realizacji Projekty udziela gwarancji sukcesu. Podstawą są doborze zaplanowane w odpowiedniej kolejności zintegrowane działania. Ważne jest umiejętne połączenie zasobów klienta, zasobów Spółki Marketing Relacji oraz zasobów wybranych Partnerów. Tak przygotowany i dobrze zarządzany Projekt jest gwarancją sukcesu. Kierując realizacją i rozwojem Projektów dba o osiąganie strategicznych celów biznesowych Klienta.

Tajemnicą sukcesu każdego Projektu było i jest nadal: wzajemne zaufanie, dobra atmosfera, dobrze zaplanowane modele i procesy realizacji działań, jasno określone cele i mierniki KPI, dobry przekaz marketingowy, w tym skuteczne listy i oferty marketingowe, Skrypty Rozmów, dobór profilowanych osób indywidualnie do danego Projektu na czele z Kierownikiem Projektu, szkolenie z dużą liczbą doszkoleń, monitoring jakości, bieżące, terminowe raportowanie oraz systematyczna analiza i omawianie wyników realizacji celów biznesowych Projektu.

Wiele realizowanych Projektów zakończyło się sukcesem. Z ponad 1000 Projektów warto wspomnieć:

 • Program Powszechnej Prywatyzacji dla Centrali Banku PKO BP (96% sprzedaży Świadectw Udziałowych)
 • 17 lat wspierał w dynamicznym rozwoju Wydawnictwo CH Beck Sp. z o.o.
 • Przez 16 lat od powstania Wydawnictwa Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. kompleksowo wspierał jej rozwój
 • 12 lat kompleksowo wspierał Spółkę Netia SA. w zakresie: planowania strategicznego, pozyskiwania i obsługi klientów, w działaniach anty churn oraz w budowie wartości i rentowności Spółki
 • 5 lat pracował dla Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w zakresie pozyskiwania darczyńców, udzielania licencji na bazy potencjalnych darczyńców oraz kompleksowej usługi direct mail
 • 6 lat wspierał Europejski Fundusz Leasingowy S.A. w aktualizacji i rozbudowie bazy i wsparciu sprzedaży
 • Przez 3 pierwsze lata wspierał pozyskiwanie klientów dla LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Organizował uruchomienie i przez 7 lat wspierał rozwój Projektu Cyfrowy Polsat S.A.
 • Opracowywał koncepcje rozwoju i przez 5 lat wspierał Projekt zumi.pl dla onet.pl S.A.
 • Kompleksowo przez 4 lata obsługiwał Program lojalnościowy SMART dla Shell Polska Sp. z o.o.
 • 10 lat wspierał rozwój Institute for International Research Sp. z o.o., wielokrotny prelegent Konferencji
 • Doradzał i zarządzał Projektami Agencji doradczej SAZ Dialog AG Europe
 • Budował i badał relacje oraz pozyskiwał Klientów dla Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • W okresie 7 lat zarządzał Projektami cross selling-owymi dla Amplico Life S.A.
 • Przez 5 lat realizował Projekty cross selling -owe pozyskiwania klientów dla AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. i AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Przez 4 lata budował markę i wartość firmy, badał wskaźniki satysfakcji Klientów oraz pozyskiwał klientów dla Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.
 • 10 lat wspierał w rozwoju Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
 • 10 lat wspierał w obsłudze Klienta Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.
 • Przez 6 lat obsługiwał Program lojalnościowy Knauf Insulation Sp. z o.o. w zakresie usługi fulfillment
 • 5 lat pracował dla Renault Polska Sp. z o.o. w zakresie m.in. obsługi programu lojalnościowego, obsługi infolinii, badania wskaźnika satysfakcji klientów i budowy dobrych relacji z Klientami
 • 3 lata świadczył usługi dla Kia Motors Polska Sp. z o.o. w zakresie obsługi infolinii i badania wskaźnika satysfakcji klientów
 • 3 lata pracował dla Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. w zakresie pozyskiwania klientów i dosprzedaży
 • Uruchamiał i wdrażał Projekt Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki
 • Od 6 lat buduje, zarządza i administruje bazą Metro Properties Sp. z o.o. i wspiera systemowo komunikację SMS
 • 3 lata obsługuje kompleksowo Spółką THE BIG CHALLENGE w kampaniach direct mail
 • Opracował i realizuje koncepcje rozwoju Projektu dla weeComomy AG. System polega na aktywacji punktów sprzedaży i reklamie sklepów z funkcją cash back w wee w modelu płatności CPO/CPS
 • Przez wiele lat wspiera rozwój w zakresie wsparcia sprzedaży firmy z Grupy Nationale-Nederlanden

Znany jest z dużego zaangażowania w Projekt. Silne strony to: wizjoner otwarty na wyzwania oraz ambitne cele. Jest kreatywny i konsekwentny w działaniu. Doświadczony analityk, dbający o przejrzyste raporty.

W 2010 roku zaliczony do grona 25 najlepszych osobistości polskiego outsourcingu – Gazeta Finansowa. Opiniotwórca ok. 150 artykułów z zakresu marketingu zintegrowanego. Prelegent Kongresów w Polsce i UE. Kierował Zespołami wielkości ponad 1 000 Osób. Wraz z własnym zespołem zdobywał wiele nagród w tym: pierwsze miejsce i tytuł Mazowiecka Firma Roku w kategorii „Usługi dla Biznesu”, dwa Medale Europejskie za usługi i 4-krotonie tytuł Gazela Biznesu.

Zainteresowania: badminton, fotografia. Wyznaje wartości chrześcijańskie.

Motto: „Zaufanie i partnerska współpraca gwarancją sukcesu”.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2018 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.