Bardzo efektywnym rozwiązaniem marketingowym jest technika sprzedaży produktów (lub usług) komplementarnych (uzupełniających), tj. usługa cross selling, czyli sprzedaż krzyżowa.

Najczęściej realizujemy sprzedaż nowego produktu lub usługi do bazy aktualnych Klientów naszego Klienta. Drugim bardzo ciekawym rozwiązaniem jest sprzedaż komplementarnego produktu lub usługi do bazy naszego innego Klienta. Oczywiście dwóch naszych Klientów wyraża zgodę na tego typu działania.

Nasz Zespół przeprowadził bardzo dużą ilość takich Projektów. W niektórych Projektach integrowaliśmy systemy CRM z systemem Call Center. Praktycznie zawsze osiągaliśmy efekty zadowalające obu naszych Klientów. Przy dobrej bazie oraz dobrze przygotowanym Projekcie niekiedy efekty znacznie przewyższały oczekiwania Klientów. W związku z tym, że usługa dotyczy pracy na bazie aktualnych Klientów powinien ją przeprowadzić zaufany Partner z dużą wiedzą i doświadczeniem.

Z praktyki wiemy, że większość tego typu Projektów realizowanych jest własnymi siłami. Jednak często udział zewnętrznego Partnera w takim Projekcie znacznie poprawia finalne efekty.

Cross-selling ma jeszcze jedną, dużą zaletę. Z badań wynika, że im więcej określony Klient zakupi produktów lub usług danej firmy, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo ryzyka przejścia do konkurencji. Dla przykładu, w bankach Klienci, którzy posiadają co najmniej 4 różne produkty danego banku bardzo rzadko migrują do banku konkurencyjnego.