Usługa Direct Mail, czyli tradycyjne, adresowe wysyłki listów. Ze względu na rosnącą ilość mailingów w sposób geometryczny, direct mail, który był 20 lat temu jedyną formą komunikacji bezpośredniej przeżywa swoją „drugą młodość”. Dlatego niektórzy Klienci chętnie wracają do tej formy komunikacji.

W ramach tej usługi wykonujemy:

  • Przygotowanie i druk materiałów do wysyłki
  • Przygotowanie i druk kopert
  • Kopertowanie lub foliowanie
  • Personalizacja
  • Nadanie wysyłki do operatora pocztowego, który zapewnia śledzenia tras listonoszy
  • Raportowanie
  • Pre call i/lub after call – opcja