Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Rodzaje badań marketingowych

Rodzaje badań marketingowych

Rodzaje badań marketingowych

04.04.2022

Rodzaje badań marketingowych. Wszystkie decyzje biznesowe związane są z mniejszym lub większym ryzykiem, aby je zminimalizować, wiele firm decyduje się na przeprowadzenie badań marketingowych. Mianem tym określa się różnorodne techniki i reguły, zgodnie z którymi gromadzi się, zapisuje, analizuje i przetwarza informacje. Dane te mają na celu ułatwienie procesu podejmowania decyzji marketingowych. Zwiększenie prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu i kreowanie zysków często zawdzięcza się właśnie badaniom marketingowym.

Przykłady firm, które wykorzystują w swojej strategii badania marketingowe, analizują je, wyciągają wnioski. Następnie wcielają je w życie. Pokazują, że badania konsumenckie mogą realnie wpłynąć na rozwój firmy i wzrost sprzedaży. W niniejszym tekście odpowiemy na pytanie, jakie są rodzaje badań marketingowych i czym się od siebie różnią.

Rodzaje badań marketingowych.

Można wyróżnić kilka podziałów badań marketingowych, wszystko zależy od tego, jakie kryteria weźmiemy pod uwagę. Są nimi między innymi: czas trwania badania, oraz rodzaj poszukiwanych informacji, obiekt badań, stopień precyzyjności czy też charakter gromadzonych informacji.

Ze względu na czas trwania, badania marketingowe podzielić możemy na:

 • badania ciągłe (prowadzone na danej grupie w sposób ciągły),
 • badania okresowe (przeprowadzane co pewien czas),
 • badania ad hoc (pojedyncze badania określonego zjawiska).

Ważnym kryterium może być także charakter gromadzonych informacji. Biorąc je pod uwagę, badania marketingowe możemy podzielić na:

 • badania eksploracyjne (ich celem jest rozpoznanie problemu w jak najkrótszym czasie),
 • badania eksplanacyjne (ich celem jest określenie przyczyn problemu i wyjaśnienie go).

Jeśli natomiast naszym kryterium stanie się rodzaj poszukiwanych informacji, badania podzielimy na jakościowe i ilościowe.

Badanie ilościowe i jakościowe w marketingu

Badania nazywane ilościowymi i jakościowymi są jednymi z najbardziej popularnych typów badań. Przeprowadzanych w celu zoptymalizowania decyzji marketingowych, które pierwsze z nich polegają na określaniu parametrów liczbowych danego zjawiska.  Wykorzystuje się je do tworzenia statystyk. Stosuje się tu między innymi wywiad i kwestionariusz ankietowy jako narzędzie pomiaru w badaniach marketingowych.

Badania jakościowe z kolei mogą pomóc w analizie wyników badań ilościowych. Wykorzystuje się je między innymi w celu poznania motywacji konsumentów, które często wciela się je w życie na etapie doskonalenia jakiegoś produktu. Jednym z rodzajów badań jakościowych są długie rozmowy z respondentami. Indywidualne lub w grupach. Badania, w których wywiad przeprowadza się z większą liczbą osób. Nazywamy badaniami fokusowymi (zogniskowanymi wywiadami grupowymi).

Rodzaje badań marketingowych Badania ze względu na rodzaj grupy docelowej

W zależności od grupy docelowej, którą chcemy zbadać i celu badania można wyróżnić co najmniej trzy rodzaje badań. Są to:

 • badania satysfakcji klientów,
 • badania satysfakcji pracowników,
 • badania tajemniczego klienta.

Badanie satysfakcji klientów należy do najważniejszych badań w każdej firmie. Na podstawie analizy najszybciej rozwijających się organizacjI. Firmy, które systematycznie badają poziom satysfakcji swoich klientów.  Wdrażają wyniki badań do organizacji, najszybciej rozwijające

Rodzaje badań marketingowych. Etapy badań marketingowych

Istotnym zagadnieniem związanym z teorią badań konsumenckich jest pojęcie etapów badań marketingowych. Czego ono dotyczy? Przede wszystkim sposobu przeprowadzania badań, który powinien być uporządkowany i logiczny. Wydzielić można sześć etapów:

 1. Identyfikacja problemu – zebranie niezbędnych informacji, jednoznaczne określenie celu badania.
 2. Formowanie hipotez badawczych – zdefiniowanie i weryfikacja.
 3. Wybór sposobów gromadzenia informacji.  Określenie technik i metod badawczych z uwzględnieniem kosztów.
 4. Gromadzenie i przetwarzanie zdobytych informacji. Grupowanie i selekcjonowanie, do którego używa się różnych narzędzi.
 5. Analiza i interpretacja wyników – opis zjawiska oraz wyjaśnienie, dlaczego funkcjonuje ono w określony sposób.
 6. Opracowanie raportu – uporządkowanie przeanalizowanych rezultatów w formie opisowej lub graficznej.

Kwestionariusz ankietowy jako narzędzie pomiaru w badaniach marketingowych

Badania jakościowe i ilościowe w marketingu wykorzystują często narzędzie, jakim jest kwestionariusz ankietowy. Stanowi on bowiem prosty i funkcjonalny sposób na zbieranie informacji źródłowych. Jak powinien być skonstruowany? Kwestionariusz zawiera pytania, które zadaje się respondentowi. Muszą być one przydatne do osiągnięcia założonych celów. Mniej istotne z punktu widzenia badania warto usunąć. Pytania powinny przybierać różną formę – zarówno otwartą, jak i zamkniętą. W pierwszej części ankiety umieszcza się pytania bardziej ogólne, następnie przechodzi do szczegółowych. Wszystkie powinny być proste i zrozumiałe, napisane przystępnym językiem. Dane na temat respondenta gromadzone są na końcu kwestionariusza.

Badania konsumenckie – znaczenie

Wdrażanie badań marketingowych jest niezbędne. Jeśli zależy nam na minimalizowaniu ryzyka, podejmowaniu optymalnych decyzji marketingowych. Poznaniu konsumentów, którzy stanowić mogą grupę docelową marki. Wybór konkretnej metody badawczej warto poprzedzić dogłębnymi analizami sytuacji oraz określeniem celu, jaki chcemy osiągnąć.

Jakie są najczęściej popełniane błędy przy przegotowaniu badania?

Firmy, które zaczynają badanie i nie mają dobrego doradcy, zwykle badają zbyt mało aspektów. Innym z kolei umykają istotne kwestie, które powinny być zbadane.

Firmy i osoby, które są już średnio zaawansowane w badaniach, często przygotowują nadmierną liczbę pytań. Badanie wymaga po tym głębokiej analizy, przez co wdrożenie wszystkich wniosków wynikających z badania jest trudne.

Najlepszym rozwiązaniem jest, jeśli klient jest otwarty i współpracuje z doświadczoną firmą badawczą.

Najlepiej, jeśli pracownicy firmy dysponują dodatkowo wiedzą z zakresu wsparcia sprzedaży, obsługi klienta i innych procesów biznesowych. Wówczas jest duże prawdopodobieństwo, że liczba pytań będzie optymalna i każde pytanie będzie dotyczyło istotnych procesów w firmie.

Co jest najważniejsze w każdym badaniu? Rodzaje badań marketingowych

Przy każdym badaniu najważniejsze są prawidłowo wyciągnięte wnioski.  Następnie – niezwłoczne wdrożenie ich w organizacji. Samo badanie bez wdrożenia konkretnych działań bazujących na wnioskach wynikających z badania nie będzie miało żadnej wartości. Czasami potrzebne będzie szkolenie wewnętrzne, a innym razem dodatkowe szkolenia zewnętrzne.

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 6 Average: 3]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.