Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Cyfrowy Polsat

Branża: Telewizja

Projekt: Uruchomienie infolinii i pozyskiwanie Klientów dla nowego produktu Cyfrowy Polsat.
Cel: Uzyskanie w okresie 3 lat największej liczby stałych abonentów na usługę telewizji cyfrowej.

Zasoby Klienta: Doskonały produkt, bardzo duży potencjał reklamowy, w postaci własnej telewizji, zakupiona Spółka z branży Call Center wielkości 60 stanowisk i Konsultantów.

Najważniejszym jednak zasobem Klienta była wizja Pana Zygmunta Solorza oraz profesjonalna i z dużym doświadczeniem Kadra Zarządzająca i Rada Nadzorcza m.in. ŚP. Piotr Nurowski, który doskonale potrafił budować relacje oraz biznesy.

Opis rynku: W chwili wprowadzenia na rynek nowego produktu Cyfrowy Polsat, było dwóch dużych graczy na rynku Cyfra+ z 400 tys. klientów oraz Wizja TV, która posiadała 300 tys. klientów.

Zakres usług: doradztwo. Organizacja i szkolenie Zespołu 480 osobowego do obsługi infolinii.
Obsługa dużej infolinii. Organizacja cyklicznych wieloelementowych, personalizowanych wysyłek.
Weryfikacja potencjalnych Klientów w zakresie zdolności kredytowej. Cross i up selling. Organizowanie i obsługa projektów lojalnościowych, łącznie z organizacją procesów zakupu i montażu anten na dachu. Działania anty churn-owe. Zwiększanie ilości i wartości Klientów.

Realizacja: Nasz Zespół opracował skalę oraz strategię komunikacji bezpośredniej a w szczególności komunikację telefoniczną outbound oraz inbound. Prowadziliśmy do Projektu jedno z kluczowych rozwiązań, które polegało na weryfikacji Klientów oraz udzielanie kredytów dla osób zainteresowanych zakupem dekodera w kredycie. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy w Projekcie drugą Spółkę w Grupie Pana Solorza Invest Bank.

Pierwszym naszym wyjątkowo ambitnym celem było zrekrutowanie i przeszkolenie 480 Konsultantów (po 240 dla naszej Spółki i Spółki Cyfrowy Polsat). Zadanie było nie tylko ambitne ale też bardzo trudne, ponieważ na rekrutację i szkolenie mieliśmy tylko 1 miesiąc. Podjęliśmy się tego wyjątkowo ambitnego celu, przy wsparciu naszego Klienta, który wspierał nas w informowaniu o rekrutacji potencjalnych Konsultantów w formie reklamy scroll w swojej telewizji. W ciągu dwóch tygodni odebraliśmy 9 997 telefonów od zainteresowanych osób. Pierwsza wnikliwa rekrutacja odbywała się podczas rozmowy telefonicznej. Na drugą, osobistą rekrutację zaprosiliśmy ponad 1 000 osób. Z tej grupy wybraliśmy i zatrudniliśmy 637 osób, w tym 157 osób było rezerwowych.
Dużą Kampanię reklamową produktu Cyfrowy Polsat w telewizji obsługiwały dwa Zespoły nasz i Klienta.

Na potwierdzenie pełnego zaufania Klienta do naszego Zespołu i naszych kompetencji należy uznać dwa fakty:

  1. Przy budowie Zespołu naszym celem była ponowna weryfikacja i doszkolenie całego Zespołu Call Center Polsat, a także
  2. Udzielenie zgody na naszą propozycję aby Zespół naszej Spółki obsługiwał w pierwszej kolejności cały ruch na infolinii. Natomiast ruch przepełnieniowy odbierał Zespół CP.

Przez pierwsze miesiące ruch na infolinii był bardzo duży. Po tym okresie nastąpiła zmiana. Pełna obsługa infolinii realizowana była przez Zespół CP. Natomiast nasz Zespół przez wiele lat do 2010 roku pracował w wielu Projektach, w tym m.in. przy usługach cross selingu, up sellingu, działaniach anty churn. A w okresach świątecznych, czyli szczególnego wzmożenia ruchu obsługiwaliśmy infolinie.  

Efekty:

W pierwszych miesiącach pomogliśmy CP pozyskać 100 000 Klientów. Natomiast w 2004 roku pomogliśmy Klientowi pozyskać blisko 400 tys. klientów. W trzecim roku współpracy pomogliśmy Klientowi osiągnąć pozycję zdecydowanego lidera rynku. Roczne wyniki ilości abonentów, przychody oraz zyski netto ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela.

*ilości podane są ze strony Klienta: Ze strony CP http://www.grupapolsat.pl/pl/nas/historia,
natomiast przychody i zyski ze strony: http://www.lista500.polityka.pl/companies/show/1254

Konkurencja obserwując poczynania CP, podjęła decyzję o połączeniu swoich sił. 1 marca 2002 roku nastąpiła fuzja Wizji TV z platformą Cyfra+, w wyniku której utworzona została Nowa Cyfra+.
W krótkim czasie Cyfrowy Polsat stał się zdecydowanym liderem w branży telewizji cyfrowej.
Czujemy się dumni że nasz Zespół Managerów miał zaszczyt wspierać i pomóc w rozwoju w uzyskaniu niekwestionowanej lidera na polskim rynku oraz jednej z największych firm w branży na rynku UE.

Szczególne słowa uznania należą się: Panu Zygmuntowi Solorzowi – Właściciel i Prezes Zarządu, ŚP. Piotrowi Nurowskiemu – Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polsat, Panu Dominikowi Libickiemu – Prezes CP, Panu Grzegorzowi Sandel – Dyrektorowi Pionu Telekomunikacji i Obsługi Klienta, ze strony Klienta oraz z naszej strony Pani Agnieszce Szymczak Dyrektorowi Działu Telemarketingu, Dominikowi Kraszewskiemu – Kierownikowi Działu Wprowadzania Danych oraz Mariuszowi Gale – Kierownikowi Działu Wysyłek.

Referencje: Stała, 10-letnia współpraca w latach 2002-2008, 2010.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.