Specjalizujemy się w generowaniu leadów dla dużych grup docelowych. Najczęściej pozyskujemy leady sprzedażowe na rynku mikro, małych i średnich firm oraz z rynku konsumentów.

W celu generowania leadów i tworzenia profilowanych baz wykorzystujemy metody:

  • telefoniczne badanie potrzeb potencjalnych Klientów
  • umieszczenie specjalistycznej platformy IT na stronie naszego Klienta
  • reklama w internecie na dedykowanych portalach oraz na landingpage
  • wysyłka SMS
  • wysyłka e-mail
  • badania face to face w terenie

Istotne jest, że w Projektach generowania leadów wymagamy podwójnej rejestracji tj. z użyciem dwóch nośników (telefon i mail) lub weryfikujemy jakość pozyskanych leadów.