Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / SAZ Dialog AG Europe

SAZ Dialog AG Europe

Branża: doradztwo strategiczne – specjalizacja Fundraising
Klient: SAZ Dialog AG Europe
Projekt: Wsparcie kampanii związane z pozyskiwaniem darczyńców i pozyskiwanie funduszy dla Fundacji dr Clown
Cel: Zwiększenie efektów o co najmniej 100% oraz obniżenie jednostkowego kosztu o co najmniej 10% pozyskania darczyńcy i pozyskania darowizn na cele charytatywne Fundacji dr Clown

Zakres usług: Naszym Klientem była międzynarodowa firma SAZ Dialog AG Europe, która specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla branży fundraisingu. W okresie współpracy z nami była to największa firma doradcza w Europie o takiej specjalizacji. Pomagała wielu znanym fundacjom w Europie i w Polsce, w tym m.in. swojemu Klientowi Fundacji dr Clown. SAZ doradzała fundacjom zarówno w zakresie pozyskiwania darczyńców, ale również w zakresie budowania relacji z darczyńcami, pozyskiwania kolejnych darowizn oraz pomagała w przekształcać jednorazowych lub nieregularnych darczyńców w stałych darczyńców. Do momentu rozpoczęcia współpracy z nami jedyną formą pozyskiwania darczyńców która dobrze sprawdzała się w Europie, w tym na rynku Niemieckim i Polskim, była komunikacja direct mail.

Naszemu Klientowi firmie SAZ zaproponowaliśmy zintegrowane działania. Polegały one na wzmocnieniu przekazu adresowej przesyłki listowej poprzez rozmowy telefoniczne. Zaproponowaliśmy do kampanii adresowej wysyłki pocztowej w ilości 100 000, że do 50%, czyli z grupą 50 000 potencjalnych darczyńców dodatkowo przeprowadzimy rozmowy telefoniczne. Ponad to losowo wybraną grupę podzieliliśmy na dwie równe części. Do 25 000 potencjalnych darczyńców przeprowadziliśmy rozmowy telefoniczne przed otrzymaniem listu tzw. rozmowy pre call, a do drugiej grupy 25 000 potencjalnych darczyńców przeprowadziliśmy rozmowy po otrzymaniu listów tzw. rozmowy after call. Kampania poprzedzona była odpowiednio przygotowanymi skryptami do każdej formy rozmowy i grupy docelowej. Dodatkowo do Projektu użyczyliśmy licencji na bazy danych typu B2Co odpowiednim profilu, który został precyzyjnie określony po wcześniejszym teście na każdą bazę w wielkości po 10 000 każdej bazy.

Efekty: Na początku rozmów, nasz Klient był bardzo niechętny do dodania dodatkowej usługi, która zwiększyła w istotny sposób łączny budżet. Spowodowane to było faktem, że podobne działania realizowała w Niemczech inna firma, które nie przyniosły spodziewanych efektów.
Ponad to Klient rozważał przeprowadzenie takiej kampanii z innego kraju np. azjatyckiego w którym koszt jednej godziny pracy wynosił 1 $, zaś w Polsce średni koszt takiej godziny wynosił około (10-12) $.

Osiągnięte efekty znacząco przerosły oczekiwania zarówno naszego Klienta, jak również oczekiwania jego Klienta. Pomimo, że w wybranej grupie docelowej 50 000 potencjalnych darczyńców koszty zwiększyły się blisko dwukrotnie, to efekty przy usłudze zintegrowanej wzrosły ponad czterokrotnie.
W ostatecznym bilansie koszt pozyskania jednego darczyńcy lub jednej darowizny obniżył się ponad dwukrotnie. Ponad to znacząco zwiększyła się wartość jednej darowizny. Wyniki pomiędzy rozmowami telefonicznymi pre call i after call były na zbliżonym poziomie.

Po tej kampanii już wszystkie kolejne kampanie z tym Klientem realizowaliśmy w podobnym modelu.
Wiemy również o tym w branży fundraisingu stały się one od tej pory standardem.

Obecnie do takich i podobnych działań wprowadziliśmy znacznie więcej zintegrowanych działań bezpośrednich z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej połączonych z działaniami w internecie i ze stroną danej fundacji. Dodatkowo w tej branży oraz dodatkowo w innych branżach wprowadzamy również systemy wspierające efekty wszystkich działań.

Referencje: Stała, 8-letnia współpraca w latach 2005 – 2012.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.