Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Polski Związek Piłki Nożnej

Polski Związek Piłki Nożnej

Branża: Związki sportowe
Klient: Polski Związek Piłki Nożnej (oficjalny skrót PZPN) – ogólnokrajowe stowarzyszenie piłkarskie, posiadające osobowość prawną, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie statutu, będące jedynym prawnym reprezentantem polskiej piłki nożnej (także halowej, plażowej zarówno mężczyzn jak i kobiet we wszystkich kategoriach wiekowych) w kraju i zagranicą.
Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” istnieje od 2000 roku. To największy Turniej piłkarski dla dzieci w Polsce i w Europie, w którym do tej pory wzięło udział ponad 1,6 miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. Zakończenie Turnieju jest wyjątkowe, bo mecze finałowe rozgrywane są na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
Projekt: regularne, kompleksowe adresowe wysyłki pocztowe do wszystkich szkół w całej Polsce z informacją o w/w Turnieju.
Cel: Poinformowanie wszystkich Dyrektorów i nauczycieli uczniowskich klubów sportowych w szkołach o Turnieju organizowanym przez PZPN pod patronatem Tymbark.

Zakres usług: udzielenie licencji, druk materiałów, personalizacja, kopertowanie i wysyłka adresowa.

Efekty: Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to impreza, która jeszcze w 2007 roku liczyła 16 tysięcy uczestników. Dziś tę liczbę należy przemnożyć… 20 razy. Mamy satysfakcję, że częściowo nasz Zespół przyczynił się do upowszechniania sportu wśród dzieci.

Z pewnością w Turniejach tych brali udział obecni reprezentanci Polski kadry narodowej w piłkę nożną.

Słowa podziękowania należą się Panu Maciejowi Papierskiemu – Kierownikowi Projektu ze strony PZPN.

Z naszej strony Sylwii Sobczyk – Opiekunowi Klienta oraz Kierownikom Działu Wysyłek: Mariuszowi Pękoszowi, Ryszardowi Pietrykowskiemu i Jackowi Dębcowi.

Referencje: Stała współpraca w okresie 2008 – 2011 i zachęcenie do Turnieju wielu nowych uczestników.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.