Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Wydawnictwo Marieberg Publications

Wydawnictwo Marieberg Publications

Branża: Wydawnicza
Klient: Wydawnictwu Marieberg Publications, a później docelowa Spółka DD Media Sp. z o.o.
Projekt: Wprowadzenie na polski rynek bezpłatnego tygodnika „Dzień Dobry”.
Dzień Dobry – ogólnopolski bezpłatny tygodnik informacyjno-rozrywkowy wydawany od 2000 do 2006 roku przez DD Media. Gazeta rozdawana była na ulicach największych miast Polski: Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa, Trójmiasta oraz Wrocławia. Gazeta dostępna była również w formacie PDF (do pobrania ze strony internetowej wydawcy).
Cel: Kompleksowa organizacja kolportażu bezadresowego do 50% gospodarstw z wyższym dochodem w Warszawie i całej aglomeracji warszawskiej

Zakres usług: Zaplanowanie i wdrożenie całego procesu kolportażu.

W ramach projektu nasz Zespół miał wiele kluczowych zadań do zrealizowania, w tym m.in.

 1. Wskazanie adresów gdzie mieszka 50% mieszkańców o wyższym dochodzie.
 2. Przypisanie tych mieszkańców do określonych budynków – domów i bloków.
 3. Przypisanie wybranych bloków do właściwych spółdzielni mieszkaniowych.
 4. Pozyskanie od Prezesów spółdzielni mieszkaniowych zgód na zamontowanie standów na parterze każdej klatki.
 5. Instalacja standów w bardzo krótkim terminie na parterze wszystkich klatek, gdzie otrzymaliśmy zgody.
 6. Organizacja 7 magazynów dystrybucyjnych na terenie Warszawy.
 7. Organizacja i szkolenie 200 dystrybutorów nocnej dystrybucji w godzinach 21:00-05:00.
 8. Organizacja zespołu kontroli jakości pracy zespołu dystrybutorów.
 9. Precyzyjna logistyka kolportażu prasy z podziałem na ilość egzemplarzy / stand.
 10. Przeprowadzenie pierwszych 7 dystrybucji poprzedzonych 2 próbnymi dystrybucjami.

Projekt był bardzo ambitny i niezwykle wymagający oraz absorbujący czas, dużego naszego Zespołu. Informacje o dochodach pozyskiwaliśmy z kilku źródeł w tym m.in. na podstawie danych zebranych w naszych bazach danych, wizji lokalnej całego obszaru oraz danych pozyskanych z roczników statystycznych. Dużego nakładu pracy wymagało przypisanie około 400 tys. gospodarstw do ok. 1 tys. spółdzielni i zarządców budynków. Zgody na bez abonamentowy montaż standów  na klatkach schodowych uzyskaliśmy od ok. 600 największych spółdzielni. Tylko w mniej niż 10% spółdzielni nie uzyskaliśmy zgody na montaż wewnątrz, ale na zewnątrz budynku. W ok. 20 przypadkach nie udało nam się przekonać Prezesa spółdzielni do uzyskania zgody na bezpłatny zainstalowanie standu. Wówczas dla tych spółdzielni zainstalowaliśmy piaskownice lub inne urządzenia dla jej mieszkańców.

Montaż standów wykonał zespół przeszkolonych monterów w wyjątkowo krótkim czasie.

Po dokładnym zaplanowaniu tras przez dyrektora sieci dystrybucji każdy dystrybutor miał obowiązek na etapie testu przejść własny teren zgodnie z precyzyjnym planem dystrybucji odnotowując w raporcie dokładną godzinę i minutę (z dokładnością do 1 min) harmonogram obecności dotarcia do każdego standu. Informacje te były bardzo pomocne przy kontroli jakości właściwej dystrybucji.

Klientowi zagwarantowaliśmy wyjątkowo wysoką jakość na poziomie pow. 95% nocnej dystrybucji przy której wiele klatek było absolutnie niedostępnych w takich przypadkach posiłkowaliśmy się wsparciem dozorców lub innych osób wspierających działania naszego zespołu. W celu wywiązania się wysokiego poziomu jakości dystrybucji zorganizowaliśmy 4 odrębnych zespołów monitorujących jakość podczas realizacji usługi w postaci:

 1. kontrolerów weryfikujących jakość dystrybucji w losowo wybranych punktów,
 2. kontrolerów lokalnych monitorujących swój rejon zamieszkania
 3. kierownik rejonu po wydaniu gazet samodzielnie monitorował jakość i terminowość pracy swojego zespołu
 4. Zespół infolinii, który zarządzał centralnie całą kontrolą jakości

Efekty: Po 7 przeprowadzonych dystrybucjach zostało zamówione badanie przez zewnętrzną firmę badawczą GfK Polonia. Wyniki badania potwierdziły zrealizowanie projektu na gwarantowanym Klientowi poziomie. Jedynie nie udało nam się pozyskać kluczy do drzwi klatek wejściowych, co było zwyczajem przy podobnych działaniach w Szwecji.

Profesjonalnie wykonane działania przyczyniły się do tego że Klient osiągnął w ciągu niespełna roku, 4 miejsce na lokalnym warszawskim rynku reklam z nakładem ponad 300 tys. egzemplarzy  bezpłatnego tygodnika „Dzień dobry”, osiągając tym samym udział w warszawskim rynku reklam na poziomie 6,6 %. Pomimo iż łączne nakłady na warszawski „Dzień Dobry’’ były stosunkowo wysokie 2,5 mln USD (10,2 mln zł), to sprawne i profesjonalne działania przygotowawcze połączone 7 pierwszymi dystrybucjami były zrealizowane również z relatywnie niskimi kosztami. W rezultacie koszty dotarcia reklamy tygodnika DD do tysiąca czytelników były u naszego Klienta zdecydowanie najmniejsze wśród konkurencyjnych gazet warszawskich i wynosiły tylko 45 zł. Dla porównaniu w „Metropolu’’ stawka wynosiła 86 zł, a w „Super Expressie Pilocie’’ – 90 zł.

Źródło: https://www.pb.pl/dzien-dobry-liczy-wkrotce-na-zyski-47129

Słowa uznania dla Pana Macieja Jankowskiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Morten Lindholm – Wiceprezesa za zaufanie i zaangażowanie w przygotowanie oraz nadzorowanie realizacji Projektu.

Referencje: Współpraca w latach 1999 – 2000 r.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.