Wsparcie Branży Medycznej

Wsparcie Branży Medycznej — od kilkunastu lat wspieramy liderów rynków oraz mniejsze firmy z branży medycznej.
Realizujemy m.in. następujące usługi:
1. Promujemy usługi Klientów poprzez efektywne oraz zintegrowane wysyłki: MMS, MMS, email.
2. Pozyskujemy Leady Sprzedażowe spełniające wszystkie uzgodnione oczekiwania naszego Klienta.
3. Umawiamy z potencjalnymi klientami na spotkania handlowe, handlowe rozmowy telefoniczne i wideo rozmowy.
4. Dostarczamy systemy, które zwiększają efekty ze strony Klienta od 30% do nawet 100%.
5. Sprzedajemy atrakcyjne pakiety medyczne dla firm z dużą grupą docelową.
6. Organizujemy obsługę infolinii i obsługę wszystkich kanałów bezpośredniej komunikacji z klientami.
7. Badamy wskaźnik satysfakcji klientów.

Wsparcie Branży Medycznej

Pozyskiwanie klientów dla branży Medycznej

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.