Sprzedaż i obsługa

Aktualnie jesteś w: Home / Sprzedaż i obsługa

Sprzedaż i obsługa

Sprzedaż, pozyskiwanie klientów, wsparcie sprzedaży.

Można go podzielić na etapy:

 1. Pozyskiwanie nowych Klientów (leadów).
 2. Umawianie spotkania podczas rozmowy telefonicznej
 3. Pierwsze spotkanie handlowe – przedstawienie oferty
 4. Drugie spotkanie handlowe – negocjacji warunków współpracy
 5. Zawieranie Umowy
 6. Dostarczanie produktów lub usług
 7. Obsługa klienta.
 8. Badanie satysfakcji klienta

W zależności od branży czasami proces pozyskiwania nowych klientów może ulec zmianie (skróceniu lub wydłużeniu). Jak widać jest to wieloetapowy proces. Dlatego wystarczy, że w jednym lub w kilku miejscach tego procesu będzie słabe ogniwo, wówczas ostateczne wyniki sprzedażowe bardzo spadają. Efekty maleją a koszty rosną.

Z naszych 25 -letnich doświadczeń pracy z wieloma Klientami wynika, że prawie w każdej firmie jest wiele ważnych obszarów, które można udoskonalić. Dotyczy to zarówno liderów rynków jak małych przedsiębiorstw.. Najlepsze firmy również posiadają niedoskonałe procesy, Działy Handlowe i Działy Obsługi Klienta, nad którymi trzeba cały czas pracować.
Często wystarczy, że tylko w jednym obszarze poprawimy sprawność organizacji o 10%, a wówczas efekty sprzedażowe lub satysfakcji  klientów wzrastają o 10% i jednocześnie koszty maleją o ok. 10%!. A jeśli nasze działania wpłyną na poprawę tylko o 10% każdego etapu procesu, to wówczas efektywność rośnie zdecydowanie więcej. Można to oszacować następująco:
Przyjmijmy, że obecne efekty pracy na leadach wynoszą 5%. Poprawiając każdy z 8 etapów procesu tylko o 10% uzyskamy wynik:
5% x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1 = 10,7%, czyli wzrost efektów końcowych o ponad 100%!

Są to wyniki, które zostały potwierdzone we współpracy z Klientami. Niekiedy uzyskiwaliśmy końcowe wzrosty efektów nawet o 200% . Zdarzyło się, że wyniki poprawiły się  nawet i o 400%!
W tym miejscu warto zaznaczyć, że nigdy nie osiągnęlibyśmy wspólnie z naszym Klientem takich wyników, bez wzajemnego zaufania i bardzo dobrej współpracy z Klientem w dłuższym okresie czasu. Pierwszą poprawę wyników można  uzyskać już w pierwszym kwartale. Natomiast większe efekty po roku współpracy  do ok. 3 lat lub więcej.

Najczęściej firmy wypracowują końcowe zyski w granicach od kilku do kilkunastu procent.
Osiągając w/w wzrosty można sobie wyobrazić jak poprawa procesu wpłynie na zwiększenie przychodu i obniżenie kosztów a tym samym na końcowy wynik firmy.
Nasze doświadczenie to potwierdzają. Zaczynaliśmy współprace z firmami, które startowały z biznesem lub osiągały roczny przychód na poziomie kilkaset tysięcy złotych. Po kilku lub kilkunastu latach współpracy niektóre doszły do przychodu liczonego w miliardach złotych i rentowności firmy bliskiej 30%.

Wsparcie sprzedaży

Proponujemy sprawdzone przez nasz Zespół rozwiązania w Projektach dla liderów rynków.
Łączymy potencjał Klienta z naszym potencjałem. Umiejętnie dobieramy grupy docelowe z dużego potencjału naszych baz biznesowych oraz baz konsumenckich naszych Partnerów.

Indywidualnie do branży i profilu Klienta dobieramy efektywne formy komunikacji bezpośredniej, łączymy je z działaniami w internecie i social media. Rekomendujemy również sprawdzone przez nas, efektywne systemy Callback do obsługi telefonicznej oraz w formie chatów. Tym samym zapewniamy optymalne wykorzystanie i obsługę ruchu na stronie Klienta.

W szczególności w tym obszarze realizujemy – usługi:

 • Doradztwo strategiczne w procesach komunikacji
 • Badania satysfakcji Klientów
 • Obsługę Infolinii
 • Obsługę chatów
 • Generowanie Leadów Sprzedażowych
 • Umawianie Rozmów Telefonicznych
 • Przełączanie Rozmów Telefonicznych
 • Umawianie Spotkań Handlowych

Obsługa klientów i budowanie wartości firmy / marki.

Zwykle w każdej firmie drzemie niewykorzystany potencjał.
Z doświadczenia wiemy, że niewiele firm wdrożyło kompletne procesy budowania wartości firmy / marki. Pojęcie tzw. „odwróconego lejka sprzedażowego” dla wielu Managerów i Zarządów jest mało znane. Najczęściej stosunkowo małe inwestycje w:

 • obsługę klientów
 • komunikację z klientami
 • działania anty churn-owe
 • cross i up selling
 • badanie satysfakcji klientów

powodują największe, wymierne wzrosty wyników firmy, w tym wzrosty rentowności.

Z doświadczenia wiemy, że prawie każda firma zawsze za dużo inwestuje w pozyskiwanie klientów.
Ponieważ koszt pozyskania nowego klienta jest średnio 7 – krotnie większy od jego utrzymania.
Dlatego warto przesunąć 10% do 20% środków z pozyskiwania na obsługę klientów,
Planując i dobrze realizując Projekty w tym obszarze można być niemal pewnym znacznego zwiększenia  rentowności i zwiększenia dynamiki rozwoju firmy.

Zachęcamy do przeprowadzenia audytu w obszarach:

 1. Produktu / usługi
 2. Grupy docelowej
 3. Marketingu
 4. Sprzedaży
 5. Obsługi klienta
 6. Budowy wartości marki

Przy obsłudze klientów warto prowadzić systematyczne badanie wskaźnika Satysfakcji Klientów i Pracowników.
Na tej podstawie określamy:

 • mocne atuty firmy
 • miejsca do poprawy
 • przygotowujemy rekomendowane działania poprawiające obsługę klientów
 • szkolimy Zespoły w obszarach, które najszybciej przyniosą wzrost efektów
 • pomagamy w monitorowaniu wzrostu wyników

Szkolenia biznesowe.

Zespół Managerów Spółki Marketing Relacji ma bardzo duże doświadczenie w procesach sprzedażowych i dotyczących obsługi klientów. To największa wartość naszej Spółki. Czytaj więcej…

Projekty naszego Zespołu

 • Jak Program lojalnościowy SMART wpłynął na wzrost przychodów o 157% r/r w Shell Polska Sp. z o.o.?

  Zobacz referencje
 • Dalsze doskonalenie bardzo dobrych wyników Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.

  Zobacz referencje
 • Optymalizacja pracy Biur Regionalnych, Oddziałów, Filii – zcentralizowana obsługa infolinii.

  Zobacz referencje
 • Czy Programy lojalnościowe są nadal skuteczne? Wzrost wartości marki ponad 350% r/r !

  Zobacz referencje
 • Jak 3-krotnie obniżyć koszt pozyskania klienta i zwiększyć wskaźnik jego utrzymania?

  Zobacz referencje
 • Dosprzedaż produktu / usługi dobrą metodą utrzymania Klientów i zwiększenia przychodu.

  Zobacz referencje
 • Kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu i obsłudze Klientów. Wzrost przychodu (0,4 mln do 2,1 mld) zł i marży do 27,9%.

  Zobacz referencje
 • Wkrótce kolejne
  case study

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2019 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.