Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / ICAN Sp. z o.o.

Branża: wydawnicza i szkolenia.
Klient: ICAN Sp. z o.o.
Projekt: Zwiększenie wartości BD Klienta.
Cel: Uzupełnienie i aktualizacja BD Klienta o ważne informacje, w tym mi.in. nazwa firmy, formy komunikacji, imiona i nazwiska osób docelowych, stanowiska z gwarancją na poziomie co najmniej 90%.

Zakres usług: na bazie Klienta wykonywaliśmy wiele usług w tym m.in.: standaryzacja, deduplikacja, automatyczna aktualizacja, uzupełnienia ze źródeł zewnętrznych i baz danych MR, automatyczna weryfikacja o posiadane stanowiska i uzupełnienia z baz danych MR.

Efekty:  Pomimo iż realizowaliśmy kilka odrębnych zleceń, za każdym razem otrzymywaliśmy jakość powyżej określonych celów jakościowych bazy.

Referencje: Stała współpraca w 2016 roku.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.