Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Dlaczego jedne firmy dynamicznie się rozwijają a inne bankrutują?

Dlaczego jedne firmy dynamicznie się rozwijają a inne bankrutują?

Dlaczego jedne firmy dynamicznie się rozwijają a inne bankrutują?

06.04.2023

Autor: Jan Załęcki – Wiceprezes Zarządu Marketing Relacji Sp. z o.o.

Na rozwój lub upadek firmy wpływa wiele czynników.

Najczęstsze powody, które wpływają na to, dlaczego mała część firm dynamicznie rozwija się, a zdecydowanie więcej, bo średnio 90 proc. bankrutuje w ciągu pierwszych 5 lat swojej działalności, są następujące:

1.  Strategia Firmy.

Firmy, które rozwijają się dynamicznie, posiadają dobrze przemyślaną strategię biznesową. Określa ona cele firmy, kierunki rozwoju oraz modele pozyskiwania i obsługi klientów. Dobra strategia pozwala przewidywać trendy rynkowe, innowacyjne usługi lub produkty w najbliższym czasie.

2.  Biznes Plan.

Dobry biznes plan określa działania dla firmy lub projektu. W szczególności zawiera: analizę rynku SWOT, strategię marketingowa, strategię obsługi klientów, plan operacyjny i finansowy, strukturę organizacji, plan rozwoju oraz analizę ryzyka, w tym ryzyka rynkowe, finansowe, operacyjne i prawne.

3. Innowacje firmy.

Na rynku zwykle konkuruje się ceną. Oznacza to, że marże takich firm są niewielkie. Wówczas, aby przetrwać, na rynku trzeba bardzo dobrze zarządzać kosztami. Natomiast firmy z innowacyjnymi usługami lub produktami, z jednej strony budują świadomość i potrzeby klientów, ale zwykle na swoje produkty mają wyższe marże. Dlatego warto szukać stale innowacyjnych usług lub produktów. Firmy, które wykorzystują ten model, stosują Strategię Błękitnego Oceanu.

4.  Przewagi konkurencyjne.

Bardzo ważne jest, aby firma jasno definiowała własne przewagi konkurencyjne. Powinny być one faktyczne a nie iluzoryczne. W przypadku gdy firma składa jakąś obietnicę i jej nie dotrzymuje, to tylko traci zaufanie klientów. Warto pamiętać, że uczciwość i zaufanie, to najważniejsza kwestia w biznesie.

Przykładowo firmy, które pracowały ostatnio w Polsce na bardzo rozwojowym rynku tj. odnawialne źródła energii (OZE), przy bardziej konkurencyjnym rynku, jeśli nie zapewniły dobrej usługi w stosunku do swojej ceny, miały mniej zadowolonych klientów i mniej poleceń, dlatego już zniknęły z rynku.

5.  Konkurencja.

W niektórych branżach konkurencja jest bardzo wysoka, co może prowadzić do trudności finansowych i bankructwa dla niektórych firm. Firmy, które skutecznie konkurują na rynku, zazwyczaj potrafią zaoferować swoim klientom coś wyjątkowego lub unikalnego. Te firmy przede wszystkim dbają o satysfakcję swoich klientów.

6.  Dbanie o wysoką jakość obsługi klientów.

Jest to najlepsza i najszybsza strategia, która gwarantuje stały rozwój firmy. Należy pamiętać, że obsługa klientów zajmuje się nie tylko działem obsługi, ale za obsługę firm odpowiadają wszyscy pracownicy w firmie.

7.  Badanie satysfakcji klientów.

Każda firma wraz z rozwojem i zwiększaniem liczby pracowników ma tendencję do obniżania swojej jakości. Dzieje się to dlatego, że pomysłodawca firmy oddala się od swoich pracowników pracujących na najniższych szczeblach, a tym samym od swoich klientów. Pomimo tego, że w strategii firmy zapisane są jasno wartości, w tym dbanie o wysoką jakość i dobry wizerunek firmy, to nie każdy to rozumie. Często w ostatnim czasie obsługę klientów firmy powierzają pracownikom działów marketingu. Grupa ta zwykle ma inne preferencje i przyzwyczajenia niż choćby telefoniczna obsługa klientów. Dlatego obecnie tak ważne jest systematyczne i cykliczne badanie satysfakcji klientów.

8.  Zarządzanie finansami.

Jest to kluczowy aspekt długotrwałego sukcesu każdej firmy. Firmy, które właściwie zarządzają finansami i kontrolują swoje wydatki, odkładają zyski na kapitał rezerwowy, na tzw. trudne czasy np. pandemie, kryzysy i inne niespodziewane wydarzenia losowe.

9.  Kultura organizacyjna i model wynagradzania.

Firmy, które posiadają dobrze rozwiniętą kulturę organizacyjną oraz opracowały efektywny model wynagradzania, zawsze mają bardziej zaangażowanych pracowników. Pracownicy takich firm, są gotowi pracować ciężej i współpracują też lepiej z innymi pracownikami, klientami i dostawcami. Większe zaangażowanie pracowników wpływa na lepszą jakość obsługi klientów, zwiększenie wydajności i poprawę wyników finansowych firmy.

10. Dobry doradca biznesowy.

Każdy właściciel firmy, prezes lub członek zarządu, to z zasady osoby bardzo ambitne. Takie osoby zakładają, że zwykle sami wiedzą najlepiej na każdy temat.
Z badań jednak wynika, że najlepsi menadżerowi popełniają aż 30 proc. błędów. Dlatego warto być pokornym i w niektórych obszarach zaufać innym.

Podsumowując:

Każda firma powinna mieć najwyższe kompetencje w branży, w której się specjalizuje. Pozostałe kompetencje warto pozyskać od zewnętrznych firm lub od doradców. Taka strategia jest zdecydowanie lepsza, mniej kosztowna i w większym stopniu zapewnia większą elastyczność i popełnienie mniejszej ilości błędów. Co najważniejsze, przetrwanie w trudnych czasach przyniesie jeszcze większą dynamikę rozwoju firmy.

Każda firma powinna dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych, inwestować w swoich pracowników i klientów, a dopiero na trzecim miejscu w rozwój produktów oraz usług. Warto zachować kontrolę nad swoimi finansami i wspierać się dobrymi doradcami z dużym doświadczeniem.

 

#Marketing #Obsługaklientów #Badaniesatysfacji

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 1 Average: 5]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.