Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o. (pkt.pl)

Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o. (pkt.pl)

Branża: Bazy danych i portale internetowe
Klient: Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o. (pkt.pl)
Wydawca telefonicznych książek oraz dostawca baz danych B2B. Spółka obecna na polskim rynku od 1993 roku. Obecnie firma po przekształceniach własnościowych rozszerzyła działalność o działania w internecie.
Projekt: Organizacja logistyki i dystrybucji książek telefonicznych w całej Polsce oraz pozyskiwanie danych do bazy B2B.
Cel: Terminowe dostarczenie książek do adresatów i pozyskanie danych firm w atrakcyjnej stawce.

Zakres usług: Naszym zadaniem było zorganizowanie zespołów do kolportażu książek telefonicznych w całym regionie Polski. Trudność polegała na tym, że usługa miała być wykonana w ściśle określonym krótkim czasie. Dodatkowo naszym zadaniem było przeszkolenie dystrybutorów w zakresie efektywnego pozyskiwania ważnych danych od właścicieli firm do bazy B2B. W związku z tym, że z Klientem pracowaliśmy w tym czasie na tym samym rynku udzielania licencji na BD B2B opracowaliśmy koncepcję i jednocześnie metody kontroli gwarantujące zachowania poufności danych przez naszą firmę i wszystkich osób biorących udział w tym projekcie.

Efekty: Usługę wykonaliśmy terminowo z wysoką jakością. Obniżyliśmy koszty zarówno dystrybucji jak też pozyskiwania inforamcji do bazy danych. Warto zauważyć, że w czasie naszej kilkuletniej współpracy Klient został laureatem wielu konkursów i zdobywcą wielu wyróżnień, m.in. w 2007:
– marka książka telefoniczna tel. otrzymała tytuł Marki Wysokiej Reputacji 2007
– marka pkt.pl otrzymała tytuł Marki Wysokiej Reputacji 2007
– spółka pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne została wyróżniona srebrnym medalem „Laur Konsumenta 2007”

Szczególne słowa podziękowania dla Pani Joanny Misiak – Członek Zarządu za zaufanie i zaangażowanie w przygotowanie oraz nadzorowanie realizacji projektu. Z naszej strony Panom Mariuszowi Gale – Kierownikowi Działu Wysyłek oraz Dominikowi Kraszewskiemu – Kierownikowi Działu wprowadzania danych.

Referencje: Współpraca okresie 2005-2009 r.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.