Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Cele badań marketingowych – jak je ustalać?

Cele badań marketingowych – jak je ustalać?

Cele badań marketingowych – jak je ustalać?

19.05.2022

Celem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest rozwój, poszerzanie grona klientów oraz wzrost sprzedaży. Niezależnie od tego, czy firma oferuje produkty, czy usługi oraz, czy są one specjalistyczne, niszowe, czy skierowane do masowego odbiorcy. Istotne jest rozpoznanie potrzeb klienta i możliwości rynkowych.

Dopiero na tej podstawie można budować określone strategie marketingowe, a za ich pośrednictwem osiągać wytyczone cele biznesowe. W celu określenia kierunków rozwoju firmy, ograniczenia kosztów jej utrzymania oraz zwiększenia wydajności i dochodów. Przeprowadza się różnego rodzaju badania marketingowe oraz ustalenie ich przedmiotu i celu jest kluczowym elementem planowania strategii firmy, jak  i  mogą być cele badań marketingowych i z czym są związane? Zapraszamy do lektury!

Istota i cel badań marketingowych – dlaczego warto je przeprowadzać?

Badaniami marketingowymi określa się specjalistyczne narzędzia i działania wykonywane przy pomocy różnorodnych technik i reguł. Polegające na zbieraniu, zapisywaniu, analizowaniu i przetwarzaniu jak największej liczby informacji owe dane na temat potencjalnych klientów mają nakreślić obraz bieżącej sytuacji rynkowej. Możliwość scharakteryzować grupę docelową (jej oczekiwania, potrzeby, nawyki etc.). Przedstawione w formie raportu wyniki badań mają w dalszej perspektywie uprościć proces podejmowania decyzji marketingowych oraz minimalizację ryzyka z nimi związanego doprowadzić do wzrostu wydajności firmy i kreowania zysku. Badania marketingowe skutkują więc większym prawdopodobieństwem realizacji założonych celów biznesowych i odniesienia oczekiwanego sukcesu.

Podstawowym celem badań marketingowych jest zebranie informacji, które pozwalają na analizę cen produktów lub usług. W opinii konsumentów, a także działań konkurencji. Badania marketingowe przeprowadza się więc po to, by móc przygotować odpowiednią, przemyślaną, trafiającą do klienta kampanię reklamową oraz opracować strategię rozwoju firmy. Analiza wyników badań pozwala na przygotowanie się do potencjalnych ruchów konkurencji wraz z  dostosowaniem się do wymagań rynku i klienta. Celem badań marketingowych jest, najogólniej mówiąc, możliwie jak największe ograniczenie lub wręcz zredukowanie ryzyka związanego z podejmowanymi przez przedsiębiorstwo krokami.

Jak ustalić cel badania marketingowego?

Dokładne określenie celu badania marketingowego jest niezbędne do jego prawidłowego i efektywnego wykonania. Od postawionego celu zależy dobór odpowiedniej metody badawczej. Jak cel badania marketingowego związany będzie z konkretnymi jego rodzajami?

Metodyka badań marketingowych

Cele badań marketingowych jakościowych

Badania jakościowe przeprowadza się w celu poznania modeli zachowań respondentów. Dzięki tej metodzie określić można potrzeby i oczekiwania potencjalnych klientów.  Motywacje – dlaczego działają w taki, a nie inny sposób. Podejmują dane decyzje zakupowe etc. Analiza wyników badań jakościowych może dać odpowiedź na pytanie, dlaczego konsument wybiera jakiś produkt lub usługę, co nim kieruje? Jest to bardzo istotna wiedza, której wykorzystanie w odpowiedni sposób, która daje potencjał na rozwój firmy na podstawie strategię dopasowaną do potrzeb klienta.

Cele badań marketingowych ilościowych

W kontekście metod ilościowych celem badań marketingowych jest ocenienie postawionych hipotez pod kątem ich prawdziwości oraz fałszywości. Badania ilościowe przeprowadzane są na dużych grupach respondentów. Tworzone są przez osoby związane z określonym tematem. Wyniki badań dostarczają wiedzy na temat tego, jaki procent próby statystycznej zachowuje się w taki czy inny sposób lub opowiada się (bądź nie) za określonym stanowiskiem.

Marketing Relacji a obierany cel badania marketingowego

W naszej agencji ustalenie celu badania marketingowego zawsze ściśle związane jest z wyborem określonych technik badawczych. Realizujemy dwa typy badań jakościowych, czyli takich, których celem jest jak najlepsze poznanie zachowań klienta. Badanie Wskaźnika Satysfakcji Klienta oraz Badanie Tajemniczego Klienta powiązane będą z nieco innymi celami biznesowymi. Jak to wygląda w praktyce?

Badanie Wskaźnika Satysfakcji Klienta

Badanie to jest autorską metodą opracowaną przez specjalistów z naszej Spółki,  która pozwala na pozyskanie istotnych informacji bezpośrednio od klientów danego przedsiębiorstwa. Dane te umożliwiają wprowadzanie niezbędnych zmian, korektę określonych działań czy też tworzenie na podstawie jej wyniki systemów motywacyjnych. Celem badania jest wskazanie obszarów wymagających poprawy. Wdrożenie zmian doprowadzić może do ograniczenia kosztów oraz zwiększenia zysków firmy o co najmniej 10%. Badanie Wskaźnika Satysfakcji Klienta pozwala także na dostarczenie klientom nowych leadów sprzedażowych. Firmy, które bardzo dobrze wypadły podczas przeprowadzanych przez nas badań mogą otrzymać logo TOP OBSŁUGA, będące dla obecnych i nowych klientów firmy gwarantem profesjonalnej obsługi na wysokim poziomie.

Badanie Tajemniczego Klienta

Czym jest Badanie Tajemniczego Klienta?

Badanie to przeprowadzane jest przez doświadczonych audytorów z agencji Marketing Relacji. Poddane dogłębnej analizie wyniki przedsięwzięcia pozwalają przedsiębiorcom uzyskać wiele przydatnych informacji – celem badania jest uzyskanie wiedzy o poziomie obsługi klienta w danym miejscu oraz satysfakcji konsumentów, korzystających z usług określonej firmy. Zdobycie tych informacji pozwala na poprawę jakości obsługi, doskonalenie standardów i dopasowywanie ich do potrzeb i oczekiwań klienta. Wdrożenie nowych, wynikających z wyników badania rozwiązań, wpływa na wizerunek marki i przywiązanie do niej, czyli lojalność konsumentów.

Ustalanie istoty i celu badań marketingowych

Celem badań marketingowych jest wyjaśnienie i rozpoznanie określonych realiów rynkowych i zachowań konsumentów, a w konsekwencji – doskonalenie strategii firmy. Aby można było tego dokonać, konieczne jest zgromadzenie, analiza i interpretacja dużej ilości danych przeprowadzonej przez specjalistów. Przy ustalaniu celów badań marketingowych należy wziąć pod uwagę charakter grupy, na której będzie przeprowadzane badanie, jakość otrzymywanych danych oraz dostępny budżet. Dopiero po analizie tych czynników możliwe będzie określenie, jaki jest cel badania marketingowego, które chcemy przeprowadzić oraz podjęcie decyzji o wyborze określonej metody badawczej. Dostosowanie technik do określonej sytuacji i celów najlepiej powierzyć doświadczonym specjalistom z agencji marketingowo-konsultingowej.

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 1 Average: 5]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.