WIEDZA I POMOC

Wiedza i pomoc- ocena organizacji i zarządzania sprzedażą w firmie i sprawdzenie efektywności podejmowanych działań.

Audyt marketingu –  zespół działań polegających na szczegółowej analizie otoczenia rynkowego firmy, jej poszczególnych działań marketingowych oraz wewnętrznego systemu marketingu.

ARPU (skrót z ang. average revenue per user = średni przychód na użytkownika) – wskaźnik opisujący średni miesięczny przychód firmy w przeliczeniu na jednego użytkownika. Wskaźnik ten jest bardzo ważny, pokazuje sprawność działania firmy.

Badania rynku – Wiedza i pomoc

Zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych.

Badanie satysfakcji klienta – wskazanie obszarów niezbędnych do poprawy w celu podniesienia poziomu satysfakcji klientów.

Branding (budowanie świadomości marki) – technika marketingowa polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w umysłach konsumentów faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku marki.

Wiedza i pomoc – bazy danych

Zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Baza B2B  baza klientów biznesowych.

Baza B2C – baza Klientów indywidualnych.

Call to action (wezwanie do działania) – Komunikat / przycisk na stronie internetowej lub landing page, którego zadaniem jest za pomocą prostego i jasnego przekazu skłonić użytkownika do wykonania pożądanej akcji.

Churn – odejścia, rezygnacje klientów. Analiza churnu to badanie określające z jakich powodów klienci rezygnują z usług. A najczęściej spotykany wskaźnik churn rate oznacza przykładowo współczynnik ilości rezygnacji odniesiony do całej bazy klientów.

CPA (ang. cost per action)

znacza opłatę ponoszoną przez reklamodawcę w momencie dokonania określonej akcji przez od – biorcę reklamy.

CPC (cost per click) – współczynnik efektywności reklamy; jest to stosunek kosztów włożonych w emisję reklamy do liczby kliknięć w daną reklamę.

CPL (cost per lead) – w tym modelu merchant płaci przeważnie za pozostawienie danych kontaktowych do klienta.

Content marketing – wiedza i pomoc

Czyli tzw. marketing treści, to strategia marketingowa polegająca regularnym tworzeniu oraz dystrybucji atrakcyjnych i przydatnych treści, które mają za zadanie zainteresować i utrzymać ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców, tak aby nakłonić ich do działania (np. zakupu produktów lub usług).

Cross selling – opiera się na zabiegu sprzedaży powiązanej. Klientowi, który dokonał już zakupu określonego towaru bądź usługi, oferuje się dodatkowe, uzupełniające opcje zakupu produktów czy usług do już zakupionego produktu czy usługi.

Display Ads (reklama graficzna ) – nośnikami są banery reklamowe emitowane na serwisach internetowych. Dopasowuje się i wyświetla osobom zainteresowanym określonym produktem lub usługą.

DMP (data management platform) – to z kolei narzędzie do zbierania i zarządzania danymi o użytkownikach. Taka platforma może być wykorzystywana zarówno przez wydawcę czy reklamodawcę.

DSP (demand side platform) – technologia, której reklamodawca (lub agencja) używa do kupowania powierzchni reklamowej.

E-mail marketing – polega na realizacji celów marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Można tu zaliczyć wszelkie powiadomienia wspierające proces sprzedaży online, wysyłkę newsletterów, subskrypcje, czy kampanie mailingowe.

Fanpage na Fb rodzaj strony na portalu społecznościowym Facebook, za pomocą której można promować firmę, markę, produkt, usługę.

GA (Google Analytics) –  to jedno z podstawowych, narzędzi Google pozwalające osobom zarządzającym stronami internetowymi monitorować statystyki swoich witryn.

Geolokalizacja – umożliwia dotarcie z komunikatem np. SMS lub MMS, do osób, które znajdują się w danej chwili w określonej lokalizacji. Geotargetowanie doskonale sprawdza się chcąc dotrzeć z informacją do klientów znajdujących się: w centrach handlowych, na targach, w parkach rozrywki, na stadionach i innych dużych skupiskach osób.

Geotrapping – umożliwia dotarcie z komunikatem np. SMS lub MMS, do osób, które znajdowały się w minionym czasie w określonej lokalizacji. W praktyce możemy docierać do osób, które przebywały we wskazanym miejscu od 3 dni do nawet 12 m-cy. Można do nich wysyłać systematycznie komunikaty SMS lub MMS.

Google Ads (wcześniej zwana reklamą Google AdWords)

System reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense.

Inbound (obsługa infolinii) – marketing czyli tzw. „marketing przychodzący”, to strategia marketingu, polegająca na podejmowaniu odpowiednich działań, które umożliwią odbiorcom samodzielne odnalezienie nadawcy danego przekazu reklamowego.

Influencer marketing -to forma marketingu, w której główną rolę odgrywają tak zwani Influencerzy. To osoby prowadzące blogi i vlogi (video blogi) o różnej tematyce, a zamieszczane na nich treści są uważane za najbardziej rzetelne i wiarygodne w Internecie.

Kampanie SEO (ang. eearch engine optimization) – pozycjonowanie stron internetowych.

Kampanie SEM (ang. search engine marketing) – marketing w wyszukiwarkach. grupa działań promocyjnych, np. przeprowadzanie kampanii linków sponsorowanych, optymalizacja stron internetowych i pozycjonowanie, których celem jest osiągnięcie widoczności danego serwisu czy strony internetowej w wynikach wyszukiwania

Konwersja– zdarzenie polegające na tym, że klient wykonuje pożądaną akcję, np.: kupuje towar, klika w reklamę na WWW, dokonuje płatności.

Kryteria behawioralne

Uzależnione od zachowania klientów, np. kampania behawioralna to taka, która została zrealizowana w oparciu o informacje na temat wcześniejszych zdobytych informacji o kliencie (np. klienci, którzy w ostatnich 2 miesiącach zakupili towar X oraz przynajmniej raz kliknęli na link umieszczony w newsletterze, kierowana jest dedykowana promocja dotycząca produktu Y).

Kryteria demograficzne –  jedne z najczęściej stosowanych metod podziału rynku, również internetowego np. (wiek, płeć, rasa, stan cywilny, budowa ciała, wykształcenie).

Kryteria kontekstowe – identyczne lub podobne towary lub usługi do brandowych (kierowcy, parenting, muzyka, film (VOD), języki obce, gry).

Landing page – strona internetowa, na którą jest przekierowany klient po kliknięciu w reklamę (banner) lub link w wiadomości email.

Layout – szablon, szkic, układ kompozycyjny (tj.: kolorystyka, elementy dekoracyjne, krój czcionki, itd.). Większość korporacji ma swój layout dokumentów, stopek email, ulotek …

Leady sprzedażowe (ang. sales leads) – konsument, jednostka lub firma, która jest potencjalnie zainteresowana danym produktem bądź usługą.klienta.

Lejek sprzedażowy – wiedz i pomoc

To model marketingowy, który obrazuje drogę klienta w stronę zakupu produktu lub usługi.

Marketig wiedza i pomoc – jest to sposób działania i zarządzania w firmie zorientowany na rynek i klienta. Są to wszelkie czynności wspierające sprzedaż wyrobów i usług, wykonywane różnymi metodami, technikami oddziaływania na nabywcę.

Marketing automation – prowadzenie działań marketingowych we współpracy z narzędziami wspomagającymi tę pracę.

Marketing mobilny – dział marketingu skupiający się na wykorzystaniu narzędzi mobilnych – tabletów, smartfonów, czy wearable devices (czyli np. inteligentnych zegarków, okularów etc.).

Meta tagi – meta tagi to ukryte w kodzie HTML (kodzie strony www) znaczniki, które zawierają informacje o stronie. Są to przede wszystkim znaczniki takie jak description (opis), keywords (słowa kluczowe), robots (informacje dotyczące indeksowania). Ponadto często wymienia się w ich towarzystwie tagi <title> chociaż formalnie nie są meta tagami.

Omni-channel – wielokanałowość sprzedaży, innymi słowy, omni-channel to wykorzystanie i zintegrowanie ze sobą kilku kanałów kontaktu (sklepu stacjonarnego, e-sklepu, aplikacji mobilnych, telecentrum, email marketing) w celu poprawy satysfakcji klienta z zakupów.

Open Rate – współczynnik otwarć Open Rate to wyrażona w procentach liczba unikalnych otwarć wiadomości e-mail.

Outbound (ruch wychodzący) – to metoda marketingowa, która koncentruje się na poszukiwaniu klientów oraz budowaniu świadomości marki poprzez reklamę i promocję. W tym celu wykorzystuje reklamę telewizyjną, e-mail, ogłoszenia reklamowe oraz internet.

Opt-in – termin określający sposób w jaki zbierane są zgody na dołączenie adresu email do bazy wysyłkowej.

Opt-out – oznacza wypisanie się z listy subskrypcyjnej, rezygnację z chęci dalszego otrzymywania wiadomości email od danego nadawcy.

Optymalizacja – wiedza i pomoc

To działania mające na celu poprawę efektywności obecnie funkcjonujących procesów. Poprawa ta może dotyczyć czasu, kosztów, pracochłonności.

Personalizacja termin popularny w marketingu bezpośrednim, jest to wykorzystanie dostępnych informacji na temat klienta do skonstruowania treści komunikatu lub oferty.

Pozycjonowanie – działanie w marketingu związane z  kształtowaniem oferty i wizerunku produktu, marki lub firmy, kreujące taki ich obraz wśród nabywców, który będzie się wyróżniał na tle produktów, marek czy firm konkurencyjnych.

Programmatic – technologie oraz sposoby ich wykorzystania służące do automatyzacji sprzedaży i zakupu reklamy w internecie.

Retargeting (lub też czasem remarketing)

Jest to odmiana reklamy internetowej, która polega na tym, że dana reklama jest kierowana do użytkowników na podstawie ich poprzednich akcji podjętych na stronach internetowych.

Reklama –  informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

Remarketing -pozwala na wyświetlanie reklam osobom, które już odwiedziły Twoją witrynę użyły Twojej aplikacji mobilnej. Za pomocą remarketingu dynamicznego.

RFI (request for information) – czyli zapytanie o informację. Jest to oficjalne zapytanie firmy, która zamierza korzystać z usług outsourcingowych. Prośba wysłana do firm oferujących usługi outsourcingowe. Celem RFI jest zakomunikowanie firmom outsourcingowym potrzeb w zakresie usług outsourcingowych. Na podstawie RFI, firmy outsourcingowe przygotowują oferty. Firma przygotowująca RFI nie zamieszcza w dokumencie oczekiwanych i potencjalnych rozwiązań problemu – ma ją je przygotować firmy outsourcingowe. Jeżeli na etapie RFI, usługodawca nie jest zainteresowany podzieleniem się informacjami z klientem – lepiej z niego zrezygnować. Po otrzymaniu odpowiedzi na podstawie RFI firma planująca wdrożenie outsourcingu przygotowuje RFP. RFI jest standardowym procesem biznesowym, który wykorzystywany jest przez firmy w celu pozyskania pisemnych informacji od różnych dostawców, w celu przygotowania lub modyfikacji RFP.
RFI pozwala na wczesnym etapie zobaczyć doświadczenie, kompetencje oraz nastawienie agencji z long-listy i dokonać dobrego wyboru short-listy.

RFP (request for proposal)- wiedza i pomoc

Czyli zapytanie o ofertę. Celem RFP jest otrzymanie formalnych ofert w związku z toczącym się procesem wyboru: rozwiązania, produktu lub usługi. W zależności od zakresu zapytania może stanowić kolejny etap przed formalnymi negocjacjami lub może zakończyć się złożeniem Zamówienia.
Przygotowanie odpowiedzi na RFP powinien być precyzyjnie dostosowany do zapytania i oczekiwań pytającego. W przypadku, gdy RFP jest szczegółowo określony, trzeba się dostosować i odpowiedzieć również szczegółowo. Konieczne jest udzielenie odpowiedzi wg formy np. tabeli określonej przez pytającego. Umożliwia to w stosunkowo prosty sposób przeprowadzenie porównania pomiędzy otrzymanymi ofertami.

ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji) – wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych.

RTB ( real time bidding) –  to najnowocześniejszy sposób zakupu reklamy w internecie. RTB opiera się na trzech założeniach: Automatyzacja, System, Czas rzeczywisty.

Ruch organiczny (ang. „organic traffic”) – to ruch na stronie pochodzący z bezpłatnych (inaczej: organicznych) wyników wyszukiwania. W marketingu w wyszukiwarkach i analityce internetowej należy jasno rozróżniać ruch bezpłatny i ruch pochodzący z płatnych wyników wyszukiwania.

Scroller – forma reklamy display, w postaci grafiki flash lub wąskiego paska reklamowego na dole strony.

Skyscraper –forma reklamy display, rodzaj banera pionowego z boku strony.

Wiedza i omoc – SMO (social media optimization)

Polega na skutecznym wykorzystywaniu narzędzi oferowanych przez media społecznościowe (np. przycisków, wtyczek społecznościowych lub reklam) w celu optymalnej dystrybucji treści publikowanych na stronie internetowej.

Social media marketing (pol. marketing w mediach społecznościowych)

Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, YouTube czy blogi.

SSP (supply side platform) – technologia, która wydawcy umożliwia udostępnienie powierzchni reklamowej do sprzedaży.

Targetowanie kontekstowe – w marketingu internetowym opiera się głównie na wyświetlaniu reklam w kontekście określonych treści. W ten sposób reklamodawcy mogą trafiać do odbiorców treści, z którymi związana jest ich oferta.

Top layer (floating ad) – forma reklamy display, animowana reklama z dźwiękiem.

Up-selling – należy do jednej z technik sprzedaży. Zwana jest również sprzedażą uzupełniającą. Polega na oferowaniu klientom droższych produktów niż te, które dotychczas używali, bądź droższych niż te, którymi są potencjalnie zainteresowani.

Viral (viral marketing, buzz marketing) – technika marketingowa wykorzystująca powiązania towarzyskie do rozprzestrzeniania treści związanych z określoną marką lub produktem. Najczęściej spotykaną odmianą viral’a są śmieszne filmiki reklamowe, które za sprawą swojego zaskakującego humoru, zachęcają do podzielenia się nimi ze znajomymi.

Video marketing – jedna ze strategii marketingu internetowego. Zaliczana jest ona często do działań reklamowych BTL (ang. below the line) i wiąże się nie tylko z tworzeniem treści wideo, ale także z zarządzaniem serwisami, na których są one publikowane.

Voice Mailing System VMS – automatyczna wiadomość głosowa np. znanej postaci. Możliwość prowadzenie dwukierunkowej komunikacji. Posiada zalety typowe dla komunikacji mobilnej.

Walidacja bazy – automatyczne sprawdzenie systemem, które numery telefonu komórkowego lub stacjonarnego w chwili wykonywania walidacji są aktywne – włączone w sieci operatorów telekomunikacyjnych. Celem tego procesu jest wykluczenie z bazy numerów, które na stałe lub tymczasowa są wyłączone z sieci.

Wysyłka full lub push – SMS full (PRO/2 Way), z nadpisem. Odbiorca widzi numer z jakiego otrzymuje SMS-a. W przypadku zainteresowania ma możliwość wysłania odpowiedzi zwrotnej na ten numer.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.