Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Rozwój OZE Polsce na tle Niemiec i krajów UE w 2020 roku. Kluczowe cele Polski do 2030 roku.

Rozwój OZE Polsce na tle Niemiec i krajów UE w 2020 roku. Kluczowe cele Polski do 2030 roku.

Rozwój OZE Polsce na tle Niemiec i krajów UE w 2020 roku. Kluczowe cele Polski do 2030 roku.

21.01.2021

Rozwój OZE W Polsce

Na tle Niemiec i krajów UE w 2020 roku. Kluczowe cele Polski do 2030 roku.  W grudniu 2020 roku sukcesem zakończyła się druga edycja zbierania wniosków w ramach drugiej edycji Programu „Mój Prąd. Pomimo pandemii branża mikroinstalacji fotowoltaicznych w minionym roku odnotowała największą dynamikę w okresie 2020 w porównaniu do 2019 roku. Pod względem ilości instalacji wzrost wyniósł ponad 200 proc. Dla porównania druga najszybciej rozwijająca się branża w Polsce e-commerce odnotowała 150 proc. wzrostu.

Czy jest to pełny sukces Polski? Jak to wygląda nasz wynik na tle innych krajów oraz w zakresie zobowiązań Polski. Przybliżamy te ważne informacje w poniższym artykule i zachęcamy do dyskusji, te kluczowe czynniki mające wpływ na dużą dynamikę rozwoju OZE w Polsce w 2021 roku.

Program Mój Prąd

W ramach dwóch edycji programu Mój Prąd oraz w latach poprzednich do końca 2020 roku zainstalowano w Polsce łącznie ponad 457 tys. mikroinstalacji.
Łączna produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki w 2020 roku   wyniosła 3,96 GW.
Wartość dotacji całego programu Mój Prąd wynosi 1,1 mld złotych, na dzień 14 stycznia 2021 wypłacono zaledwie ponad 50 proc. tj. 0,57 mld zł.
Zainstalowana moc przyczyni się do zredukowania CO2 o 1,0 mln ton/rok.

Program Czyste Powietrze- Rozwój OZE Polsce

Warto pamiętać, że obecnie istnieje możliwość skorzystania z Programu Czyste Powietrze. Zaplanowano go na lata 2018 – 2029. Łączny budżet wynosi 103 mld zł. Finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Główne cele: termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła, której wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wynosi od 40 do 90 proc. (przy najniższych dochodach). Maksymalne koszty kwalifikowane wynoszą 53 tys. zł.
Zakłada się, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów, w tym do 2030 roku zostanie zainstalowanych ok. 0,5 mln pomp ciepła. Według portalu globenergia.pl na dzień 4 grudnia 2020 r. złożono ponad 185 tys. wniosków w programie Czyste Powietrze na łączną kwotę ponad 3,4 mld zł. Dane pochodzą z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje w odpowiedzi na interpelację poselską.

Zaufanie konsumentów i wyjątkowo duże zaangażowanie firm z branży OZE.

Na słowa uznania zasługują klienci, którzy już podjęli decyzję i zainwestowali w OZE.
Szczególne słowa pochwały należą się właścicielom i całym zespołom firm wykonującym kompleksowo instalacje i fotowoltaiczne i pomp ciepła, dzięki ich niesamowitemu zaangażowaniu, pracy często po 12-16 godzin i dużej determinacji pomimo pandemii, rynek nie spowolnił, a systematycznie rozwija.

Warto docenić polskich producentów komponentów PV. Jakość ich wyrobów jest wysoka. Śmiało, można stwierdzić, że polskie produkty wydajnością i niezawodnością działania oraz wieloletnią gwarancją dorównują najlepszym światowym liderom.
Duże wysiłki zostały również podjęte po stronie firm energetycznych. OZE to również wyzwanie dla wielu tysięcy osób, które zajmują się sprawami formalnymi, przyłączeniami oraz dystrybucją energii.

Jednocześnie w Polsce oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, wczoraj tj. 19.01.2021 w niektórych miejscach normy zostały przekroczone o ponad 1 tys. procent!
Oznacza to, że przed nami są jeszcze większe wyzwania, które wspólnym wysiłkiem powinniśmy wykonać.

Poniżej jak wygląda pozycja Polski na tle innych krajów UE.

Rozwój OZN

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Wynik w Niemczech i w wybranych krajach Unii

W 2005 roku udział OZE w zużyciu energii wynosił 5,8 proc. Cel na 2020 to 18 proc, a uzyskany wynik to blisko 50 proc. W 2020 r. Niemcy zużyły 544 TWh energii elektrycznej.
Od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązuje znowelizowana Ustawa EEG (Erneuerbare Energien Gesetz, pol. Ustawa o Energiach Odnawialnych). Przewiduje, że udział źródeł odnawialnych w wytwarzaniu elektryczności osiągnie w Niemczech w 2030 r. 65 proc.

Minister środowiska Niemiec Svenja Schulze chce znacznego zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, aby zrealizować wyznaczone cele klimatyczne. Do 2030 r. Niemcy muszą uzyskać dodatkową produkcję 100 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Schulze wyjaśniła, że konieczne jest zwiększenie do końca dekady udziału elektrowni słonecznych w energetycznym bilansie mocy do 150 GW zamiast obecnie planowanych 100 GW. Dodała, że w związku z wyznaczeniem terminu osiągnięcia neutralności klimatycznej na 2050 r. oraz wycofywaniem się z korzystania z węgla.

Kraje, które określiły najwyższe cele udziału energii ze źródeł odnawialnych na 2020 rok to: Szwecja (49 proc.), Łotwa (40 proc.) i Finlandia (38 proc.).
Poniżej tabela, zawierająca dane udziału OZE w energii w 2005 roku oraz cele na 2020.

W przypadku braku osiągnięcia celu będzie konieczność tzw. zakupu statystycznego zielonej energii od kraju z UE, która

wypracowała nadwyżkę OZE w stosunku do planów UE.

Cele Polski w UE

Kolejny cel Polski na 2030 rok będzie na poziomie:
– według planu Polski 21 proc. lub ze środkami z UE 23 proc.
– obecny plan Unii to 32 proc. lub nowy plan Unii 38-40 proc.
W planach Unii na 2050 rok jest osiągnięcie 61% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej.
Dlatego dalszy dynamiczny rozwój OZE jest kluczem do osiągnięcia wyżej wymienionego celu, a w dalszej perspektywie neutralności klimatycznej.

Wyniki OZE w Polsce
Do tej pory polska energetyka opierała się na stałych, kopalnianych źródłach energii. W Dyrektywnie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. Polska zobowiązała się, że udział energii z OZE do końca 2020 roku wyniesie 15 proc, pomimo bardzo dużej mobilizacji całego rynku OZE i zaufania Polaków i wsparcia Rządu z danych PSE wynika, że Polska nie osiągnęła założonego celu udziału OZE w miksie wszystkich źródeł energii.
Oznacza to, że Polska będzie musiała:

  1. 1. Dokonać tzw. statystycznego zakupu zielonej energii.
  2. 2. Wdrożyć możliwie szybko trzecią edycję Programu Mój Prąd.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska od wielu miesięcy trwają zaawansowane prace nad trzecią edycją Programu Mój Prąd. Wiceminister oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Informował, że prawdopodobnie program w kolejnej edycji zostanie rozszerzony o: wsparcie instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych, przydomowych magazynów energii oraz pomp ciepła.
W celu nadrobienia zaległości z poprzednich lat i osiągnięcie kolejnego unijnego celu OZE wyznaczony na 2030 rok ważne jest, aby trzecia edycja Programu „Mój Prąd” została uruchomiona jeszcze w 1 kwartale 2021 roku. To jest nasz wspólny cel: Rządu, przedsiębiorców i wszystkich Polaków.

Nowa edycja Programu Mój Prąd powinna:

1. Uwzględniać: fotowoltaikę, pompy ciepła, przydomowe magazyny energii, elektromobilność.
2. Dotyczyć okresu zgodnego z kolejnym celem Polski w UE, to jest 2021-2030.
3. Mieć wartość na poziomie wartości Programu Czyste Powietrze, to jest ok. 10 mld zł rocznie.

Z dobrego Programu chętnie skorzystają: właściciele domów jednorodzinnych, właściciele budynków mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych i właściciele aut.

Wdrożenie nowego Programu z uwzględnieniem powyższych aspektów zagwarantuje nie tylko spełnienie wysokich oczekiwań UE, ale przede wszystkim wpłynie na znaczną poprawę  jakości życia Polaków i przyszłych pokoleń. Dotyczy to naszego zdrowia jak i ochrony środowiska. Duże inwestycje wspierane programami rządowymi w istotny sposób wpływają na rynek pracy.

Proponujemy dyskusję na temat trzeciej edycji Programu Mój Prąd:
Jak powinien wyglądać dalszy rozwój?

Jakie obszary powinien uwzględniać?
Na jaki optymalny okres powinien być zaplanowany? Jakie powinny być warunki?
Jaka powinna być optymalna wielkość rocznego budżetu?

Moim zdaniem, z  osobami, z którymi rozmawiam, jest to bardzo ważny temat dla Polski.
Dlatego prosimy o komentarze, polecanie oraz udostępnianie tego artykułu, tak aby dotarł on do możliwie największej grupy osób.

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 1 Average: 1]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.