Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Rozwój i wzrost wyników dzięki dodatkowemu modelu współpracy

Rozwój i wzrost wyników dzięki dodatkowemu modelu współpracy

Rozwój i wzrost wyników dzięki dodatkowemu modelu współpracy

04.07.2023

Z klientem indywidualnym lub biznesowym najczęściej pracuje się w dwóch modelach:

 1. Jednorazowa współpraca.
 2. Stała współpraca.

Każda firma dąży do stałej współpracy ze swoimi klientami. Wyróżniamy trzy modele płatności:

 1. Stała współpraca w modelu przedpłaconym.
 2. Stała współpraca w modelu abonamentowym.
 3. Stała współpraca w modelu subskrypcji.

Dwa pierwsze modele są najbardziej popularne i najczęściej oferowane przez firmy.
Trzeci model stałej współpracy znany jest najbardziej w usługach online.
Dziś model subskrypcji coraz częściej jest stosowany przy innych usługach i produktach.

Dlatego warto określić rodzaje i definicje subskrypcji.

Subskrypcja to pisemne zobowiązanie się do wykupienia usługi lub produktu. Jest to model płatności za produkty i usługi będący formą pośrednią pomiędzy abonamentem a modelem przedpłaconym.

Subskrypcje od abonamentu odróżnia brak konsekwencji formalno-prawnych po zaprzestaniu w dowolnej chwili korzystania z usługi lub zakupu produktu.

Subskrypcje różni się od modelu przedpłaconego, w którym użytkownik opłaca z góry cały okres współpracy lub opłata automatycznie pobierana jest z konta użytkownika, na którą wyraża on zgodę.

Sklepy internetowe stosują dwie formy subskrypcji. Model discovery i model convenience.
1. Forma discovery, tj. model odkrywczy, w skrócie odkrycie.
Klient decyduje się na zamówienie regularnej oferty/ produktu / usługi danego usługodawcy lub producenta znając jedynie jego ogólny profil usług i dokładnie nie wie, jakie produkty zawierać będzie pojedyncze, dalsze zamówienia.

2. Model convenience tj. model udogodnia w skrócie udogodnienie.
Klient decyduje się na cykliczne zamówienie tego samego produktu lub usługi o określonych z góry funkcjach lub cechach.

Okresy subskrypcji bywają różne i wynikają z potrzeb klienta, specyfiki usługi lub produktu. Zwykle są to np. okresy dzienne, tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub dowolnie ustalane. Pozwala to na korzystanie z wielu dostępnych usług lub produktów opłacając je z góry lub automatycznie np. na rok lub co miesiąc.

Obecnie klienci niechętnie płacą z góry, zwłaszcza jeśli ma to się wiązać z większym wydatkiem. Jeśli nie otrzymają dużych zniżek, to niechętnie wiążą się umową abonamentową z dostawcą na długi okres czasu.

Dobrym rozwiązaniem jest model pośredni tj. umowa subskrypcji. Przy tej współpracy klient wiąże się na stały okres współpracy z dostawcą, ale nie musi płacić z góry. Ponadto w dowolnej chwili klient może zakończyć współpracę i nie poniesie z tego tytułu żadnej kary.

System subskrypcji można stosować przy pozyskiwaniu nowych klientów, a przede wszystkim w celu zachęcenia obecnych, jednorazowych klientów do stałej współpracy.

Przy subskrypcji korzystają zarówno klienci jak też dostawcy – firmy.

 

Najważniejsze korzyści z subskrypcji dla klientów:

 • możliwość testowania nowych funkcjonalności w pierwszej kolejności
 • brak koniczności pamiętania o kolejnych zamówieniach usługi lub produktu
 • duża oszczędność czasu – nie ma potrzeby składania kolejnych, jednorazowych zamówień
 • zwykle klient otrzymuje gwarancję stałej ceny w określonym, często długim okresie czasu

 

Najważniejsze korzyści dla dostawców – firm

 • możliwość bezpłatnego testowania nowinek i dopracowania usługi lub produktu
 • oszczędność czasu przy pozyskiwaniu nowych zamówień
 • duża oszczędność kosztów pozyskiwania kolejnych zamówień
 • większa gwarancja stałego przychodu w porównaniu do pojedynczych zamówień
 • możliwość zamiany subskrybenta na stałego klienta w modelu abonamentowym lub przedpłaconym

Warunkiem zamiany jednorazowych klientów na stałych klientów w formie subskrypcji lub abonamentowej lub przepłaconej, konieczne jest posiadanie zadowolonych klientów z pierwszego zakupu. W tym celu warto cyklicznie badać satysfakcję klientów.
Więcej pod linkiem: https://marketingrelacji.com/badanie-satysfakcji-klienta/

Natomiast same badania nie są wystarczające. Konieczna jest profesjonalna analiza wyników badań oraz doszkolenie wszystkich pracowników na podstawie rekomendacji.
Więcej pod linkiem: https://marketingrelacji.com/lojalnosc-klientow-to-podstawa-do-rozwoju-firmy/

 

#Marketing #BadanieSatysfakcji #Subskrypcja #ObsługaKlienta #Rozwój #Strategia #StaliKlienci

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 2 Average: 5]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.