Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Wydawnictwo

Cel: Określenie poziomu zadowolenia Klienta Wydawnictwa Wiedza i Praktyka z przedstawionych ofert.
Projekt: Badanie metodą SRP©  określającą Wskaźnik Zadowolenia Klientów.
Zakres usług: Badanie metodą SRP©  określającą Wskaźnik Zadowolenia Klientów – przeprowadzone na 1000 Klientach Wiedzy i Praktyki korzystających z czterech portali internetowych: Finansowo-Księgowego, Oświatowego, BHP, Kadrowego. Badanie było przeprowadzone przez dedykowanych do tego Projektu Konsultantów, którzy przeprowadzili badanie telefonicznie wg przygotowanej wcześniej Ankiety.

Efekty: Aż 81% klientów korzystających z portali Wiedzy i Praktyki zostało zdefiniowanych jako promotorzy i ambasadorzy – czyli osoby, którzy mogą być uznane za entuzjastów marki i oferty portali Wiedzy i Praktyki. Badanie ukazuje, że kluczowe wartości, wokół których koncentrowały się opinie Klientów, to aktualność (45% wskazań) i merytoryczność (27% wskazań) treści oraz możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem (19% wskazań).

Badanie SRP© zrealizowane przez Marketing Relacji było elementem strategii Wiedzy i Praktyki i elementem cyklu badań zaplanowanych na lata 2018 – 2019. Ich wyniki będą podstawą do dalszych prac nakierowanych na udoskonalanie oferty i relacji na linii Wiedza i Praktyka – Klienci i elementem ewaluacji pro-Klienckiej polityki firmy.

Referencje: Klient był zadowolony z wyników przeprowadzonego Badania. W najbliższym okresie planowane są kolejne badania.

 

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.