Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Onet.pl S.A.

Projekt: Lokalizator Internetowy zumi.pl
Cel: Poinformowanie Właścicieli firm o nowym portalu, rozbudowa bazy o niezbędne informacje i pozyskanie zgód od osób decyzyjnych w 1 mln firm.

Zakres usług: opracowanie planu efektywnego działania do Projektu zumi.pl, w zakresie przygotowania, podziału, selekcji i rozbudowy bazy oraz pozyskania zgód od właścicieli firm celem umieszczenia ich firm na portalu zumi.pl.

W pierwszej kolejności naszym celem było zaktualizowanie danych każdej firmy oraz pozyskanie dodatkowych, ważnych informacji o wiodących produktach każdej firmy.
Opracowanie koncepcji 4- poziomowego podziału firm wg sektorów, branż, specjalizacji oraz grup produktowych. Przygotowanie podziału branżowego wg hierarchii w tym, ponad 20 000 grup produktowych przypisanych do określonych specjalizacji, branż i sektorów.
Najwięcej czasu zajmowało Konsultantom przypisanie kluczowych produktów do specjalizacji firmy, a następnie do branży, a później do sektora. Kluczowym wyzwaniem było krótkie opisanie innowacyjnego produktu, którego jeszcze nie było na rynku. W pierwszych rozmowach sygnalizowaliśmy, że Projekt pojawi się na rynku dopiero za jeden rok. Jak wiadomo, Klienci niechętnie wchodzą w nowe Projekty, które są mało znane, a zwłaszcza w takie których jeszcze nie ma na rynku.

Najważniejsze w tym wszystkim było przedstawienie korzyści właścicielom firm w taki sposób, aby pozyskać do Projektu możliwie jak największą ilość firm, których wizytówki w podstawowej formie, miały zostać umieszczone na portalu zumi.pl.

Efekty: Przygotowanie Zespołu 200 Konsultantów i przeprowadzenie rozmów z grupą ponad 1,5 mln osób zarządzających firmami w okresie blisko 12 miesięcy. Przygotowanie Projektu trwał kilka miesięcy, a jego realizacja około 1 roku. Pozyskanie ok. 1 mln zgód od właścicieli firm zainteresowanych umieszczeniem ich na portalu zumi.pl.

W czwartym roku od uruchomienia Projektu portal posiadał już ponad 4 mln użytkowników. Dynamika wzrostu przychodu w okresie pierwszych 5 lat współpracy z nami wynosiła (30 – 50)% rok / roku.
W 2012 roku Zarząd onet.pl. zaliczył Projekt zumi.pl do najlepszych i najbardziej rentownych Projektów ze wszystkich dotychczasowych Projektów w 18 letniej historii firmy.

Referencje: 6-letnia współpraca w latach 2006-2010 oraz w roku 2012. Szczególne podziękowania dla Zarządu Spółki Onet.pl za aktywny udział w Projekcie oraz ze strony naszej Spółki, Panu Michałowi Dubiel- Głównemu Kierownikowi Projektu, który od początku nim zarządzał.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.