Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Super Express

Branża: prasa – dziennik
Klient: Super Express (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.)
Projekt: Kompleksowa obsługa konkursu z kartą „Przykładanka”. Projekt polegał na oderwaniu od ulotki którą mieszkaniec otrzymał w swojej skrzynce pocztowej. Kwadraty z serduszkami w niektórych polach były drukowane w nakładzie weekendowym Super Expressu. Osoba u której pojawiły się serca po przyłożeniu karty do gazety Super Expressu wygrywała nagrodę o różnej wartości w zależności od ilości serc. Główna nagroda wynosiła 1 mln zł.
Cel: Przeprowadzenie testu i realizacja kolejnych konkursów coraz większych kampanii celem stałego zwiększenia nakładu o co najmniej 10% w stosunku do nakładu wyjściowego 320 tys. w tygodniu i 650 tys. w weekend.

Zakres usług: Druk ulotek informacyjnych formatu A3 na papierze LWC60, przyklejanie kart „Przykładanka” do ulotki, składanie ulotek do formatu 1/3 A4 (210 x 99), rekomendowanie najlepszych działań na test i kolejne działania, logistyka i przygotowanie dokładnych ilości ulotek do ilości gospodarstw na wszystkie jednostki pocztowe Poczty Polskiej w określonym przez nas regionie. Organizacja transportu, monitoring jakości, dystrybucji.
Pierwotnie Klient chciał nam zlecić dystrybucję ulotek. Warunkiem było aby ulotki znalazły się w skrzynkach pocztowych w określonych dniach w piątek i sobotę. Taką usługę w tym okresie realizowała w tym okresie jedynie Poczta Polska, która miała wyłączny dostęp do skrzynek pocztowych.
W związku z tym, że Klient nie domówił się z Pocztą Polską która nie spełniała dwóch warunków. Czas na dystrybucję wynosił tylko 4 dni, Poczta potrzebowała 14 dni. Ponadto oczekiwaniem Klienta, aby dystrybucja odbywała się jedynie w ściśle określonych dniach (piątek, sobota), natomiast Poczta Polska potrzebowała na dystrybuuję co najmniej 7 dni, ponieważ nie chciała łączyć dystrybucji ulotek z dniami w których listonosze dostarczali dla mieszkańców renty i emerytury.

Nasz Zespół podjął się tego karkołomnego zadania, postawił warunek, że realizujemy wszystkie usługi lub nie podejmujemy współpracy. Kompromis polegał na tym że Klient zlecił nam wszystkie usługi, za wyjątkiem druku kart plastikowych, których druk zlecił już wcześniej u angielskiego producenta.

Weryfikację ilości gospodarstw dokonywaliśmy na podstawie trzech źródeł. Weryfikowaliśmy dane GUS, dane Poczty Polskiej oraz dane zebrane w naszych bazach danych. Dzięki temu wykryliśmy nieprawidłowości w niektórych regionach. Przy składaniu ofert i klejeniu kart dla największej kampanii pracowało łącznie na trzech zmianach około 280 osób. W odróżnieniu od naszego Klienta Umowę zawieraliśmy z Dyrektorami Okręgów w których zaplanowaliśmy działania. Po naszej stronie była organizacją logistyki z dowiezieniem do głównych łącznie z najmniejszymi punktami Poczty Polskiej. Za transport z Warszawy do wszystkich dużych miast odpowiedzialna była prywatna firma Merc Trans J G H MĄKOSA SPÓŁKA JAWNA. Nasi Pracownicy samochodami osobowymi, w tzw. systemie szkieletowym rozwozili ulotki pobierając je z samochodów ciężarowych i wożąc do małych i najmniejszych miejscowości Poczty Polskiej.
Dodatkowo zawarliśmy w Umowie z Dyrekcją Okręgów Poczty Polskiej warunek, że ulotki szczegółowo opisane wraz z ilością i instrukcją działań dostarczymy do środy. Poczta zobowiązała się, że wykona dystrybucję w piątek i sobotę z jakością ponad 95%. Klientowi zagwarantowaliśmy jakość doręczenia ulotek powyżej 90%. W soboty, po każdej kampanii komisja z udziałem przedstawicieli Klienta Poczty Polskiej i naszego Zespołu przeprowadzała regularne, weryfikowane kontrole w celu potwierdzenia wysokiej jakości dystrybucji. Wynik kontroli potwierdzał zawsze wysoką jakość realizacji usługi Poczty Polskiej.

Efekty: W pierwszym tygodniu uruchomienia konkursu nakłady w wybranym rejonie wzrastały nawet o 100%. Po 30 dniach wzrost zakupu Super Expressu w danym rejonie utrzymywał się na poziomie 10-20%.
W ten sposób po kolejnych 5 kampaniach w poszczególnych, wybranych rejonach łączny nakład weekendowy Super Ekspresu w szczycie wyniósł ponad 1,1 mln egzemplarzy, zaś w wydaniu w dni powszednie ponad 0,6 mln. Oznacza to że ostateczny wzrost nakładu po 3 latach kampanii wzrósł o ponad 70% w weekendy, do około 100% w dni powszednie.
Warto wiedzieć że później Super Express ani żaden inny dziennik nie osiągnął tak dużego nakładu.

Szczególne słowa podziękowania Klientowi za wprowadzenie tego produktu, na czele z Panią Izabellą Jabłońską, całemu Działowi Marketingu.
Za wyjątkowo wysoką jakość i terminowość usług należą się słowa podziękowania współwłaścicielom firmy Merc Trans J G H Mąkosa Sp J. Panom Mąkosa Grzegorz i Mąkosa Jarosław. Z naszej strony za koordynacje tym Projektem Pani Elżbiecie Wiśniewskiej.

Referencje: Projekt był realizowany w latach 1997-1999. Po pierwszej bardzo udanej kampanii w sumie w okresie 3 lat wykonaliśmy 5 tego typu kampanii – konkursów w coraz większych ilościach, wielkości: 400 tys., 800 tys., 1,2 mln, 2 mln, 4 mln.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.