Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / SoniqAnalytics Sp. z o.o.

SoniqAnalytics Sp. z o.o.

Branża: Oprogramowania
Klient: SoniqAnalytics Sp. z o.o.
Spółka opracowała unikalny program ułatwiający realizację Projektów. Posiada on wiele przewag konkurencyjnych, m.in. minimalizuje niezbędny czas na wprowadzanie danych – przygotowane Projektu, nawet do 1 minuty, automatyczna aktualizacja planu, bieżąca analiza zaawansowania na projekcie, proaktywne informowanie o zagrożeniach, bieżące monitorowanie aktywności użytkowników, moduł sztucznej inteligencji, generowanie powiadomień e-mail, monitoring cash flow w pojedynczym projekcie jak i wieloprojektowo, ułatwione zarządzanie wieloma projektami na raz, szybkie przygotowanie raportów – do 3 minut, aplikacja wielojęzyczna.
Podsumowując:
Program SoniqSoft ze swoją sztuczną inteligencją, prostotą oraz szybkością w przygotowaniu Projektu i przygotowaniu raportowania jest obecnie najlepszy na rynku wg oceny Klientów!.

Projekt: Przygotowanie strategii wprowadzenia na rynek nowego oprogramowania.
Cel: Zaplanowanie bardzo ambitnych działań, aby w okresie pierwszych 3 miesięcy osiągnąć przychód ze sprzedaży już na poziomie 150 000 zł.

Zakres usług: Zespół MR na początku przeprowadził szczegółową analizę rynku firm i produktów konkurencyjnych, w tym ceny produktów konkurencyjnych z różnymi funkcjonalnościami. Określił wielkość i potencjał całej grupy docelowej w Polsce. Opracował kompleksową strategię wprowadzenia nowego oprogramowania za pomocą wszystkich form komunikacji bezpośredniej oraz działań w internecie, w tym kampanię Social Media. MR określił kolejność rekomendowanych działań po stronie MR oraz Klienta. Została opracowana prognoza efektów oraz harmonogram działań.

Za zaufanie i szczególne zaangażowanie w przygotowaniu Projektu chcemy podziękować Panu Mariuszowi Czarneckiemu – Prezesowi Zarządu.

Referencje: Przedstawiona analiza rynku oraz strategia zostały przyjęte przez Klienta.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.