Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A.

Branża: usługi pocztowe
Klient: Poczta Polska S.A.
Projekt: Wsparcie sprzedaży i uruchomienie numeru oraz obsługi infolinii
Cel: 2-krotne zwiększenie ilości spotkań handlowcom we wszystkich 10 oddziałach Poczty Polskiej.

Zakres usług: Przygotowanie strategii wsparcia sprzedaży, udzielenie licencji na biznesową bazę Efekt, generowanie leadów, umawianie spotkań handlowych, organizacja i obsługa numeru infolinii.
W chwili rozpoczęcia współpracy średnia dzienna ilość spotkań handlowych w zależności od oddziału Poczty wahała się od 0,5 do 1 spotkania / dzień na handlowca. Naszym celem było osiągnięcie średniej powyżej 2 spotkań / dzień na handlowca. Głównym produktem Poczty były usługi direct mail. Warto wiedzieć, że w tamtym czasie usługi te były w fazie rozwoju, dlatego naszym dodatkowym zadaniem było kreowanie usług direct mail wśród dużych i średnich firm w całej Polsce. Dodatkowo nasze usługi umawiania spotkań wsparliśmy wysyłką 100 000 listów z informacją i promocją tej usługi. Ten Projekt realizowany był przez okres 12 miesięcy. Realizował go Zespół Konsultantów 10-12 osobowy.
W tym czasie Zespół przeprowadził ponad 140 tys. rozmów biznesowych.

Efekty:
Pozyskaliśmy ponad 7 tys. profilowanych leadów.
Średnia ilość odbytych spotkań wzrosła ponad 3-krotnie i wyniosła około 3 / dzień /handlowca.
Już po roku współpracy z nami w 2000 rok Poczta Polska uzyskała duży wzrost przychodów i wzrost rentowności ponad 100% w stosunku do 1999 roku.

Szczególne podziękowanie za współpracę dla Pana Marka Szafarza – Dyrektora Marketingu.

Referencje: Nawiązanie wieloletniej współpracy w zakresie udostępniania rekordów z biznesowej bazy danych Efekt dla Klientów Poczta Polska.
Nasza Spółka została strategicznym Partnerem Poczty Polskiej w zakresie realizacji usług direct mail.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.