Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki

Branża: Administracja Rządowa
Klient: Ministerstwo Gospodarki.
Projekt: Obsługa Projektu Usługi Doradczej na rzecz Użytkowników realizowaną w formie Call Center w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Cel: obsługa z wysoką jakością, polegająca na udzielaniu informacji pracownikom Wydziału Gospodarki, którzy rejestrowali nowe firmy w CEIDG oraz udzielanie informacji Klientom końcowym, czyli firmom które chciały zarejestrować własną firmę za pomocą systemu CEIDG.
Rynek: obsługa Urzędów Miast i Gmin, Firmy, Przedsiębiorcy Prywatni.

Zakres usług: Wsparcie przy integracji systemów i przy połączeniu infrastruktury telekomunikacyjnej operatora pocztowego Netia S.A. z naszymi systemami. Wyzwaniem w tym Projekcie było przyswojenie olbrzymiej ilości wiedzy (kilkaset stron A4) w stosunkowo krótkim czasie.
Naszym głównym zadaniem było udzielanie dodatkowych informacji w formie obsługi Infolinii Call Center pracownikom Urzędów: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, a w szczególności doszkalanie pracowników z wydziałów gospodarczych w zakresie rejestracji nowych podmiotów w elektronicznym systemie CEiDG. Drugą, główną grupą docelową byli Właściciele firm, którzy w danym dniu chcieli zarejestrować swoje działalności gospodarcze w systemie CEiDG.

Efekty: Pomoc w uruchomieniu Projektu dla Ministerstwa Gospodarki, aby od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca mógł zarejestrować swoją firmę przez Internet posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Na etapie przetargu nasza oferta otrzymała 100% punktów na 100 możliwych. Uruchomienie infolinii oraz pozyskanie obszernej wiedzy przez Konsultantów w relatywnie krótkim czasie przebiegało bardzo sprawnie. Ocena naszej pracy w trakcie realizacji Projektu była wysoka.
Wysoką jakość i poziom efektów nasz Zespół uzyskał dzięki zaufaniu i dużym zaangażowaniu Klienta w realizacji tego Projektu. Na szczególne uznanie zasługuje Pan Sebastian Christow, koordynator tego Projektu po stronie Klienta.

Referencje: Na etapie przetargu nasza oferta uzyskała maksymalną ilość punktów 100%. Projekt realizowaliśmy przez 2-lata (1996-1997). Za ten Projekt Polska otrzymała nagrodę z UE jako najlepszy Projekt cyfryzacji w Europie.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.