Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Branża: Ubezpieczenia
Klient: LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – pierwsza firma w Polsce z ubezpieczeniami komunikacyjnymi w systemie direct.
Projekt: Wsparcie sprzedaży w nowej formie, na nowym rynku ubezpieczeń direct.
Cele:
1. Dostarczenie co najmniej 50 tys. wysokiej jakości leadów w okresie 2 lat współpracy.
2. Obniżenie kosztów pozyskania leada o co najmniej 20%.

Zakres usług: Udzielenie licencji z naszych baz danych, w tym biznesowej bazy Efekt. Telefonowanie do potencjalnych Klientów w celu rekomendacji nowej formy ubezpieczeń w wygodnej i niższej cenowo formie direct. Rekomendowanie produktów Klienta i jego przewag konkurencyjnych.
Efekty: Projekt był realizowany w latach 2003 – 2005.

W pierwszym, niepełnym roku przekazaliśmy Klientowi ok. 2 tys. leadów, w drugim już ok.100 tys., a w trzecim, niepełnym roku współpracy przekazaliśmy pond 10 tys. leadów. Klient posiadał duże własne CC w liczbie ok. 60 stanowisk (później zostało rozbudowane do ok. 100), które domykało sprzedaż. Dostarczana ilość leadów była tak duża, że niekiedy Klient nie mógł przerobi na bieżąco pracy i musieliśmy zmniejszać dostarczanie leadów.
Najważniejsze było osiągnięcie kluczowych KPI w postaci 100% więcej leadów wobec oczekiwań, a koszt 1 leada obniżyliśmy w późniejszym okresie o ponad 50%.
W rezultacie w 2004 roku Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA wystawiło 120 tysięcy polis, podwajając portfel klientów w porównaniu do 2003 roku.
Źródło: https://www.expander.pl/link4-tu-sa-podsumowuje-wyniki-finansowe-za-2004-rok/

Szczególne podziękowanie za współprace dla Pani Zofii Dzik – Prezes Zarządu oraz Pani Elżbiecie Wójcik – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu oraz Panu Tadeuszowi Wójcickiemu – Brand Managerowi, a z naszej strony Karolowi Gucman – Kierownikowi Projektu.

Referencje: Stała współpraca przez okres 3 lat.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.