Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Cyfrowy Polsat S.A.

Cyfrowy Polsat S.A.

Branża: Fundusze emerytalne
Klient:  Firma z Grupy Polsat

Projekt: Złożona. 8 elementowa, adresowa wysyłka pocztowa do 0,5 mln osób w 2 dni!
Cel: Celem było wykonanie skomplikowanej usługi. składającej się z 8 elementów w formie adresowej wysyłki pocztowej wielkości 0,5 mln w bardzo krótkim okresie 2 dni.

Zakres usług: Pierwotnie mieliśmy otrzymać całą bazę w okresie 2 dni. Okazało się, że pierwotnie wybrana firma realizowała usługę z 10 – krotnie mniejszą wydajnością i jakością odbiegająca od oczekiwań Klienta.

Po dokładnej weryfikacji bazy z naszej strony okazało się, że proces deduplikacji realizowany był nieprawidłowy. W bazie pozostawało wiele dubletów. Na prośbę Klienta rozszerzyliśmy zakres pierwotnie zleconej usługi o tworzenie bazy połączoną z codzienną deduplikacją bazy danych Klienta.
Tym samym po wydruku materiałów codziennie konfekcjonowaliśmy materiały, gdzie większość elementów była personalizowana. Duże ilości personalizowanych elementów przy konfekcjonowaniu ręcznym wymagało wyjątkowej organizacji realizowanej usługi.

Efekty: Baza została zdeduplikowana z wysoka jakością ponad 99,7% a cała partia wysyłki wielkości 500 000 została spakowana prawidłowo.

Referencje: otrzymanie od Klienta – Polsat kolejnych strategicznych usług, w tym organizacja i budowanie dużego Zespołu do obsługi Infolinii.

Projekt: Paszporty Polsatu. W 1 miesiąc zdigitalizowanie z wysoką jakością bazy wielkości 1,7 mln rekordów.

Zakres usług: Zdigitalizowanie z wysoką jakością bazy danych, która wymagała codziennej deduplikacji. Zarządzanie bazą oraz użyczanie bazy Partnerom biznesowym za zgodą Właściciela bazy.

Efekty: Zbudowanie bazy wielkości 1,7 mln rekordów w 1 miesiąc. Była to doskonała podstawa do rozwoju nowego Projektu: Cyfrowy Polsat.

Referencje: otrzymanie od Klienta kolejnych usług, w tym organizacja i budowanie dużego Zespołu do obsługi Infolinii, która trwała 6 lat w okresie 2004-2008 oraz w 2010 roku.

Projekt:Uruchomienie infolinii i pozyskiwanie Klientów dla nowego produktu Cyfrowy Polsat.
Cel:Uzyskanie w okresie 3 lat największej liczby stałych abonentów na usługę telewizji cyfrowej.

Zasoby Klienta: Doskonały produkt, bardzo duży potencjał reklamowy, w postaci własnej telewizji, zakupiona Spółka z branży Call Center wielkości 60 stanowisk i Konsultantów.

Najważniejszym jednak zasobem Klienta była wizja Pana Zygmunta Solorza oraz profesjonalna i z dużym doświadczeniem Kadra Zarządzająca i Rada Nadzorcza m.in. ŚP. Piotr Nurowski, który doskonale potrafił budować relacje oraz biznesy.

Opis rynku: W chwili wprowadzenia na rynek nowego produktu Cyfrowy Polsat, było dwóch dużych graczy na rynku Cyfra+ z 400 tys. klientów oraz Wizja TV, która posiadała 300 tys. klientów.

Zakres usług: doradztwo. Organizacja i szkolenie Zespołu 480 osobowego do obsługi infolinii.
Obsługa dużej infolinii. Organizacja cyklicznych wieloelementowych, personalizowanych wysyłek.
Weryfikacja potencjalnych Klientów w zakresie zdolności kredytowej. Cross i up selling. Organizowanie i obsługa projektów lojalnościowych, łącznie z organizacją procesów zakupu i montażu anten na dachu. Działania anty churn-owe. Zwiększanie ilości i wartości Klientów.

Realizacja: Nasz Zespół opracował skalę oraz strategię komunikacji bezpośredniej a w szczególności komunikację telefoniczną outbound oraz inbound. Prowadziliśmy do Projektu jedno z kluczowych rozwiązań, które polegało na weryfikacji Klientów oraz udzielanie kredytów dla osób zainteresowanych zakupem dekodera w kredycie.

W tym celu zaprosiliśmy do współpracy w Projekcie drugą Spółkę w Grupie Pana Solorza Invest Bank.

Pierwszym naszym wyjątkowo ambitnym celem było zrekrutowanie i przeszkolenie 480 Konsultantów (po 240 dla naszej Spółki i Spółki Cyfrowy Polsat). Zadanie było nie tylko ambitne ale też bardzo trudne, ponieważ na rekrutację i szkolenie mieliśmy tylko 1 miesiąc. Podjęliśmy się tego wyjątkowo ambitnego celu, przy wsparciu naszego Klienta, który wspierał nas w informowaniu o rekrutacji potencjalnych Konsultantów w formie reklamy scroll w swojej telewizji. W ciągu dwóch tygodni odebraliśmy 9 997 telefonów od zainteresowanych osób. Pierwsza wnikliwa rekrutacja odbywała się podczas rozmowy telefonicznej. Na drugą, osobistą rekrutację zaprosiliśmy ponad 1 000 osób. Z tej grupy wybraliśmy i zatrudniliśmy 637 osób, w tym 157 osób było rezerwowych.
Dużą Kampanię reklamową produktu Cyfrowy Polsat w telewizji obsługiwały dwa Zespoły nasz i Klienta.

Na potwierdzenie pełnego zaufania Klienta do naszego Zespołu i naszych kompetencji należy uznać dwa fakty:
Przy budowie Zespołu naszym celem była ponowna weryfikacja i doszkolenie całego Zespołu Call Center Polsat, a także
Udzielenie zgody na naszą propozycję aby Zespół naszej Spółki obsługiwał w pierwszej kolejności cały ruch na infolinii. Natomiast ruch przepełnieniowy odbierał Zespół CP.

Przez pierwsze miesiące ruch na infolinii był bardzo duży. Po tym okresie nastąpiła zmiana. Pełna obsługa infolinii realizowana była przez Zespół CP. Natomiast nasz Zespół przez wiele lat do 2010 roku pracował w wielu Projektach, w tym m.in. przy usługach cross selingu, up sellingu, działaniach anty churn. A w okresach świątecznych, czyli szczególnego wzmożenia ruchu obsługiwaliśmy infolinie.

Efekty:
W pierwszych miesiącach pomogliśmy CP pozyskać 100 000 Klientów. Natomiast w 2004 roku pomogliśmy Klientowi pozyskać blisko 400 tys. klientów.

W trzecim roku współpracy pomogliśmy Klientowi osiągnąć pozycję zdecydowanego lidera rynku.

Roczne wyniki ilości abonentów, przychody oraz zyski netto ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela.

Wyniki Cyfrowy Polsat*

Lata Ilość abonentów Wzrost r/r Przychody ze sprzedaży Wzrost r/r Zysk netto Wzrost r/r
2004 393 200 167%
2005 656 700 198%
2006 1 300 000 162% 421 429 189% 21 855 519%
2007 2 100 000 129% 796 700 142% 113 400 237%
2008 2 700 000 119% 1 133 574 108% 268 466 89%
2009 3 200 000 106% 1 226 137 121% 237 939 109%
2010 3 400 000 103% 1 482 463 160% 258 470 62%
2011 3 500 000 2 365 925 117% 160 190 373%
2012 2 778 215 598 298

*ilości podane są ze strony Klienta: Ze strony CP http://www.grupapolsat.pl/pl/nas/historia,
natomiast przychody i zyski ze strony: http://www.lista500.polityka.pl/companies/show/1254

Konkurencja obserwując poczynania CP, podjęła decyzję o połączeniu swoich sił. 1 marca 2002 roku nastąpiła fuzja Wizji TV z platformą Cyfra+, w wyniku której utworzona została Nowa Cyfra+.

W krótkim czasie Cyfrowy Polsat stał się zdecydowanym liderem w branży telewizji cyfrowej.

Czujemy się dumni że nasz Zespół Managerów miał zaszczyt wspierać i pomóc w rozwoju w uzyskaniu niekwestionowanej lidera na polskim rynku oraz jednej z największych firm w branży na rynku UE.

Referencje: Stała, 10-letnia współpraca w latach 2002-2008, 2010.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2019 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.