Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Branża: Fundacje
Klient: Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej
Projekt: Pozyskiwanie środków finansowych na Projekty realizowane przez Caritas DWP.
Cel: Pozyskiwanie nowych darczyńców z baz zewnętrznych oraz zachęcanie obecnych i byłych darczyńców do stałych darowizn.
Zakres usług: Opracowanie strategii z użyciem zintegrowanych form komunikacji bezpośredniej z użyciem baz Caritas (aktualnych nieregularnych, byłych, potencjalnych darczyńców) oraz naszych baz osób indywidualnych a także przedsiębiorców (potencjalnych darczyńców). Projekt realizowaliśmy poprzez rozmowy telefoniczne, wysyłki e-mail, SMS, pocztowe oraz infolinię.
Przeprowadziliśmy kilka zintegrowanych działań w celu obserwacji efektów ilości pozyskanych darczyńców, średniej wartości darowizny oraz łącznej wartości darowizn w stosunku do inwestycji.

W tym między innymi podjęliśmy następujące działania:

 • Newsletter Caritas + rozmowy telefoniczne
 • Potencjalni Darczyńcy nasza baza zimna przedsiębiorców + rozmowy telefoniczne
 • Potencjalni Darczyńcy nasza baza zimna osób indywidualnych + rozmowy telefoniczne
 • Potencjalni Darczyńcy Leady pozyskane wcześniej przez nasz Zespół + rozmowy telefoniczne
 • Darczyńcy Caritas (nieregularni)+ rozmowy telefoniczne
 • Darczyńcy Caritas (nieregularni)+ rozmowy telefoniczne
 • Wysyłka listowna + rozmowy telefoniczne
 • Wysyłka e-mail + rozmowy telefoniczne
 • Rozmowy telefoniczne + wysyłka e-mail
 • Rozmowy telefoniczne + wysyłka listowna

Efekty: Projekt był realizowany w dniach: 19.03.2012 do 15.09.2012,
W celu wypracowania możliwie wysokich efektów zostały określone najważniejsze realizowane w tym okresie Akcje Caritas DWP.
A. Pomoc dzieciom

 • a. Akcje wakacyjne,
 • b. Program „Skrzydła”
 • c. Ośrodki wychowawcze
 • d. Świetlice dla dzieci

B. Pomoc osobom chorym

 • a. Domowe hospicja
 • b. Sprzęt rehabilitacyjny
 • c. Warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

C. Pomoc osobom starszym

 • a. Wsparcie Klubu Seniora
 • b. Domy dziennego pobytu

D. Pomoc ośrodkom niosącym pomoc medyczną

Podczas telefonicznej rozmowy potencjalny darczyńca określał się czy wspiera Projekty charytatywne.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi, miał do wyboru Projekt z którym osobiście najbardziej się identyfikował.
Łącznie w różnych konfiguracjach wykonaliśmy następujące ilości usług.
W poszczególnych miesiącach pozyskaliśmy następujące ilości darczyńców oraz darowizn – wpłat.

LpRodzajŁącznie:
III-IX
III i IV
2012
V
2012
VI
2012
VII
2012
VIII
2012
IX
2012
1Bazy danych Leadów15 2047 2855 5822 07626100
2Wysyłki pocztowe email15 3791336 2488 998000
3Wysyłki pocztowe tradycyjne2 07901 803276000
4Rozmowy telefoniczne R161 95941 08512 9564 7183 20000
5miesięczna ilość Darczyńców965672364061835518
6Łączna ilość wpłat narastająco067303709892947965

Potwierdziły się nasze oczekiwania. Średnia wartość darowizny uzyskiwanej od przedsiębiorców była ok. 2,5 razy większa od darowizn uzyskiwanych od osób indywidualnych. Wartość średniej darowizny od osób indywidualnych była ok. 15% wyższa od średniej rynkowej podobnych Projektów.
W rezultacie w tym Projekcie uzyskaliśmy średnią wartość jednej darowizny większą o ok. 50% od średniej wartości darowizny uzyskiwanej w innych Projektach w Polsce.

Warto mieś również na uwadze fakt, że zwykle większym wysiłkiem jest pozyskać darczyńcę, który jest właścicielem firmy.

Referencje: W tym Projekcie uzyskaliśmy BEP jeszcze przed 6 miesiącami współpracy!
Co przy innych Projektach jest wyjątkowo dobrym wynikiem. Na potwierdzenie tego stwierdzenia, cytuję wypowiedź Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Grupy ITI Wojciecha Kostrzewy, który wypowiedział się w mediach, że: „ … nie znam takiego Projektu, który w okresie krótszym niż 3 lata uzyskał Break Even Point” – BEP (próg rentowności obrazuje sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwa.

Szczególne podziękowanie z zaangażowanie we współpracy w przygotowaniu Projektu należy się całemu Zarządowi Caritas DWP w osobach Ks. Dariusz Marczak – Dyrektor i Ks. Andrzej Kowalski – Zastępca Dyrektora.

W związku z tym, że najlepsze okresy do realizacji tego typu Projektów to okresy Świąt Bożego Narodzenia, a w drugiej kolejności Świąt Wielkiejnocy, a nasz Projekt realizowany był od połowy marca do połowy czerwca, czyli również przez wakacje (stosunkowo najgorszy okres) i trwał stosunkowo krótko. Projekt musieliśmy zatrzymać z powodów niezależnych od nas i naszego Klienta.
Kontynuacja Projektu w zakresie realizacji kolejnych etapów pracy na pozyskanych darczyńcach spowodowały by znaczny wzrost systematycznego wpływu z darowizn w stosunku do relatywnie niższych kosztów obsługi Projektu. Okres Świąt Bożego Narodzenia jest bardzo sprzyjający do pozyskiwania większej ilości darowizn o wyższej wartości.

Z pond 23 lat doświadczeń naszego Zespołu w realizacji Projektów w obszarze pozyskiwania, utrzymania i budowania wartości Klientów – Darczyńców wynikają następujące wnioski dla każdej firmy z każdej branży:

 • 1. Projekt powinien być dobrze zaplanowany przez firmę zewnętrzną w ścisłej współpracy z Klientem.
 • 2. Prace należy realizować na wszystkich rodzajach baz danych – Klienta i bazach zewnętrznych.
 • 3. Działania muszą być zintegrowane, właściwie dostosowane do branży, Klienta i grupy docelowej.
 • 4. Obecne kampanie powinny być zintegrowane z pozyskiwaniem leadów ze strony i Internetu.
 • 5. Cykliczne Badanie satysfakcji Klientów / Darczyńców wpływa na lepsze relacje wyższe wyniki.
 • 6. Podstawą sukcesu jest prawidłowo dobrany i zmotywowany Zespół z Kierownikiem Projektu.
 • 7. Systematyczna praca, monitoring i analiz efektów przekłada się nie tylko na wzrost dynamiki przychodu, ale przede wszystkim na wzrost dynamiki rentowności firmy / fundacji.
Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.