Aktualnie jesteś w: Home / Referencje /

Cel: Zbadanie poziomu zadowolenia Klientów i pozyskanie poleceń.

Projekt: Badanie SRP© autorską metodę w formie telefonicznej CATI dla Spółki Energosystem Sp z o.o., największej firmy rozliczeniowej z kapitałem polskim, działającej z powodzeniem na rynku od 1992 roku.

O firmie: Spółka Energosystem udoskonala i wdraża systemy kompleksowego pomiarowania budynków. Rozlicza koszty ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody w budownictwie wielorodzinnym. Wykorzystuje do tego system ENERGOS.

Zakres usług:   Badanie SRP© przeprowadziliśmy od lutego do kwietniu 2018 roku. Klienci Energosystem to głównie Prezesi spółdzielni mieszkaniowych. Na przeprowadzane badanie Klienci reagowali bardzo pozytywnie i doceniali fakt, że Energosystem interesuje się ich opinią. Z chęcią odpowiadali, a 68% Klientów podkreśliło, że największym atutem Spółki jest komunikacja, relacje i obsługa. Znakomita większość Klientów (85%) nie widziała żadnych braków we współpracy.

Efekty: Wyniki badania przeszły nasze oczekiwania. Wskaźnik satysfakcji Klienta Badania SRP© osiągnął wyjątkowo wysoki poziom. Niesamowitym rezultatem na skalę światową jest, że Energosystem posiada aż 92% faktycznych Ambasadorów i Promotorów swojej marki. Klient był bardzo zadowolony z przeprowadzonego badania, nie wyklucza ponowienia badania za jakiś czas.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.