Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Nowe plany źródeł energii i systemów do 2050 roku w Polsce i w Europie.

Nowe plany źródeł energii i systemów do 2050 roku w Polsce i w Europie.

Nowe plany źródeł energii i systemów do 2050 roku w Polsce i w Europie.

16.06.2020

Nowe plany źródeł energii i systemów do 2050 roku w Polsce i w Europie. Z informacji podanej w dniu 10 czerwca 2020 roku (ISBnews) – Operatorzy systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej (OSD: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator) oraz operator systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) – przeznaczą prawie 52 mld zł na inwestycje sieciowe w najbliższych pięciu latach, wynika z planów rozwoju uzgodnionych przez spółki z Urzędem Regulacji Energetyki (URE).

Nowe plany źródeł energii i systemów do 2050 roku w Polsce i w Europie.  Jest to bardzo ciekawy news, który o dwa dni poprzedził informacje o planach systemu energetycznego w Europie do 2050 roku.
W dniu 12 czerwca 2020 roku SolarPower Europe poinformowała, że ze względu na niskie koszty i skalowalność energia słoneczna będzie stanowić rdzeń przyszłego europejskiego systemu energetycznego. W 2050 roku ma wygenerować co najmniej 63% europejskiej produkcji energii elektrycznej. Do tego konieczne będzie opracowanie nowoczesnej i solidnej infrastruktury sieci w celu zapewnienia integracji dużych ilości energii słonecznej z PV w systemie energetycznym.

Torsten Knop, przewodniczący Grids Workstream i szef europejskich regulacji / projektów w Innogy, powiedział: „Przejście na odnawialny i zdecentralizowany europejski system energetyczny zgodnie z celami UE w zakresie energii i klimatu będzie wymagało inwestycji w nowoczesną infrastrukturę sieci i „inteligentne” technologie. Będzie to również wymagało uwzględnienia potencjału lokalnych źródeł elastyczności przy projektowaniu, rozwoju i eksploatacji sieci. Solar – z instalacjami każdej wielkości, od małych do dużych – jest idealnym partnerem dla DSO, aby integracja systemu energetycznego stała się rzeczywistością na poziomie lokalnym i regionalnym. ”

Naomi Chevillard, doradca ds. Polityki i koordynator Grids Workstream, SolarPower Europe, skomentował: „SolarPower Europe Grids Workstream przedstawi naszą wizję sieci w Europie do 2030 roku, która będzie obejmować innowacyjne strategie zarządzania siecią i sprostać głównym wyzwaniom i możliwościom integracji fotowoltaicznej sieci słonecznej. Ponadto grupa robocza opracuje również zalecenia polityczne i ułatwi dialog między przemysłem fotowoltaicznym, operatorami sieci i decydentami UE w odpowiednich ramach, takich jak ENTSO-E lub nadchodzący organ DSO UE. ”

Dzień wcześniej tj. 11 czerwca 2020 r pojawiły się bardzo ciekawe informacje prasowe.

Ponad 50 dużych firm wzywa do włączenia korporacyjnych źródeł odnawialnych do unijnego pakietu bodźców ekonomicznych COVID-19 – obejmuje ponad 40 największych korporacyjnych nabywców odnawialnej energii elektrycznej w Europie, takich jak Mars, Ingka Group i VF Corporation.

Grupy po stronie popytu i organy przemysłu odnawialnego podkreślają możliwość realizacji europejskiego zielonego porozumienia

Najwięksi w Europie nabywcy czystej energii domagają się ram politycznych, które zwiększą pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przez cały kontynent. Stworzy to nie tylko setki tysięcy miejsc pracy, zapewniając sprawiedliwą i zrównoważoną transformację energetyczną, ale pomoże UE osiągnąć cel, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Europejscy przywódcy spotkają się 19 czerwca, aby przedyskutować plan naprawy gospodarczej o wartości 750 miliardów euro (824 miliardów dolarów) przedstawiony przez Komisję pod koniec maja. Finansowany z pożyczek na rynkach finansowych plan odnotowuje cele klimatyczne Zielonego Ładu do 2050 r., Ale brakuje szczegółowych informacji na temat ich osiągnięcia.

W odpowiedzi ponad 40 głównych korporacyjnych nabywców energii (np. AB inBev, Nestlé, Swisscom) i dostawcy (np. Enel, Orsted) podpisali list do UE i rządów krajowych, wzywając do następujących środków:

  1. 1. Stymulowanie dodatkowych inwestycji poprzez udzielanie publicznych gwarancji kredytowych lub podział ryzyka dla zagrożonych projektów w zakresie energii odnawialnej;
  2. 2. Polityki wspierające szybsze wdrażanie korporacyjnych umów zakupu energii odnawialnej (PPA) – według BloombergNEF firmy wykorzystały umowy PPA do zakupu sześciokrotnie większej ilości energii odnawialnej w obu Amerykach niż w Europie w ubiegłym roku;
  3. 3. Priorytetyzacja finansowania infrastruktury elektrycznej, takiej jak przesył i połączenia międzysystemowe, modernizacja i digitalizacja sieci dystrybucyjnych i magazynów.

Nowe plany źródeł energii i systemów do 2050 roku w Polsce i w Europie.   Z 24 krajowych planów w zakresie energii i klimatu przedłożonych do tej pory w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” tylko dwa szczegółowo opisują, w jaki sposób wykorzystają korporacyjne źródła energii odnawialnej.

RE100, kierowany przez The Climate Group we współpracy z CDP, zrzesza obecnie ponad 240 globalnych firm zaangażowanych w 100% w energię odnawialną na całym świecie – zdecydowana większość do 2030 roku. Mają większe zapotrzebowanie na energię elektryczną niż zapotrzebowanie Polski i Czech łącznie i oferują ogromne źródło finansowania czystej energii.

Helen Clarkson, CEO The Climate Group, powiedziała: „COVID-19 przedstawił niespotykane dotąd wyzwania, ale może przynieść pewne korzyści, jeśli wykorzystamy okazję do ograniczenia emisji, pomagając nam lepiej żyć w przyszłości. Kluczowym obszarem jest szybkie śledzenie zużycia energii odnawialnej. Przy zastosowaniu odpowiednich środków politycznych firmy będą kierować miliardy euro inwestycji na całym kontynencie – ograniczając emisje i tworząc nowe miejsca pracy, których potrzebujemy. ”

Antoni Ballabriga, globalny szef odpowiedzialnego biznesu BBVA, jeden z 40 członków RE100, którzy podpisali się pod tym listem, powiedział: „W BBVA jako banku zaangażowanym w RE100 jesteśmy głęboko przekonani, że pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych przez przedsiębiorstwa musi być kluczowym czynnikiem napędzającym Ożywienie zielonej gospodarki w Europie. Sektor bankowy jest gotowy zapewnić rozwiązania finansowe w celu promowania tej zmiany na dużą skalę wraz z konkretnymi działaniami, które należy podjąć w ramach planu UE nowej generacji zaproponowanego przez Komisję Europejską. ”

Mariana Heinrich, dyrektor ds. Energii, WBCSD, powiedziała: „Przejście na przystępne cenowo, bezemisyjne systemy energetyczne netto mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego odzyskiwania z COVID-19. Firmy odgrywają kluczową rolę w przyspieszeniu transformacji energetycznej: pozyskiwanie coraz większej ilości odnawialnej energii elektrycznej w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię.
Z zadowoleniem przyjmujemy plan naprawczy Komisji Europejskiej w tym krytycznym momencie, aby przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii i wraz z firmami przyspieszyć przejście na energię odnawialną. ”

Steven Tebbe, dyrektor zarządzający CDP Europe, powiedział: „Fundusze publiczne określą teraz przyszły kierunek gospodarki europejskiej. Osiągnięcie neutralnego dla klimatu kontynentu spowoduje całkowitą transformację naszej gospodarki opartą na źródłach odnawialnych. Dekarbonizacja trudnych do pokonania sektorów wymaga szybkiego zwiększenia inwestycji w nowe, przełomowe technologie, dlatego decydenci muszą usunąć bariery i zachęcić do tych inwestycji, aby wprowadzić zielone ożywienie ”.

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 0 Average: 0]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.