Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Na tronie króla źródeł energii nastąpi zmiana.

Na tronie króla źródeł energii nastąpi zmiana.

Na tronie króla źródeł energii nastąpi zmiana.

24.11.2020

Na tronie króla źródeł energii nastąpi zmiana

W 2020 roku w globalnej produkcji energii elektrycznej jeszcze króluje węgiel. Z raportu paliwowego IEA (Międzynarodowa Agencja Energii) opublikowanego przed kilkoma dniami wynika, że już w 2025 roku na tronie nastąpi zmiana!

Z badań wynika, że pandemia koronawirusa w zasadzie nie zaszkodziła rozwojowi OZE, czyli w okresie 10 miesięcy od stycznia do października 2020 roku na świecie moc nowych OZE jest o 15 proc.  Wyższa niż w tym samym okresie 2019 roku.

Zmiana źródeł energii w Polsce

W Polsce dynamika energii pozyskiwanej z fotowoltaiki jest znacznie większa. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) przyrost mocy zainstalowanej w systemie wzrósł w stosunku do ub. roku aż o 166,3 proc.

Według danych PSE produkcja energii elektrycznej w październiku 2020 roku wyniosła 13,6 TWh, czyli podobnie jak w 2019 roku. Zużycie krajowe w październiku br. było o 1,17 proc. większe r/r i wyniosło 14,8 TWh. Natomiast narastająco od stycznia do października niższa była zarówno produkcja, jak i zużycie energii.

W okresie pierwszych 10 miesięcy br. produkcja energii w elektrowniach zawodowych z odnawialnych źródeł (bez elektrowni wiatrowych) wrosła aż o 434% w stosunku do ub. roku.  Stanowi to 1,5% w całej produkcji energii. Warto odnotować, że np. dniu 17 listopada 2020 roku cała produkcja energii elektrycznej w Polsce, pochodziła z następujących źródeł energii:

Na tronie króla źródeł energii nastąpi zmiana.  Polska została zobowiązana do osiągnięcia minimum 15 proc. udziału energii z OZE. W końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r.  czyi jak widać z powyższych danych w obecnej  dobowej produkcji energii nawet ten cel osiągamy. Jednak z uwagi na niższą produkcję z OZE w poprzednich miesiącach na koniec 2020 roku trudno nam będzie uzyskać cel. Wg danych PSE moc zainstalowana z PV w KSE na 1.10.2020 r. wynosiła 2,68 GW a 17.11.2020 r. już 4,30 GW!

Należy spodziewać się, że gospodarki krajów świata i Polski będą skoncentrowane na czystej energii, czyli tym samym będą bezpośrednio i pośrednio wspierać odnawialne źródła energii.

Większość z 470 miliardów USD w pakietach stymulacyjnych związanych z energią, ogłoszonych do tej pory przez poszczególne kraje.  Ma na celu przede wszystkim zapewnienie krótkoterminowej ulgi gospodarczej. Budżet 108 miliardów USD przeznaczono na wzrost gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem czystej energii. Środki te mogą wspierać odnawialne źródła energii, zapewniając dodatkowe wsparcie finansowe bezpośrednio lub pośrednio w obszarach.  Takich jak: budynki, sieci, pojazdy elektryczne i niskoemisyjny wodór.
Plan naprawy gospodarczej UE szacuję się na 310 mld USD wydatków związanych z klimatem.

Programy w Polsce wspierające rozwój OZE. Na tronie króla źródeł energii nastąpi zmiana.

1. Program „Mój Prąd” – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w wysokości do 5 000 zł, czyli obecny nabór Wniosków dotyczy okresu 13.01.2020-18.12.2020. Budżet 1 md zł. W dniu 10 listopada br. Rząd powiększył budżet tego Programu o 0,1 mld zł na inwestycje w prosumenckie instalacje PV o mocy 2-10 kW. Z Programu skorzysta łącznie 220 tysięcy osób fizycznych.
Zwrot inwestycji w fotowoltaikę następuje już w okresie 5 do 6 lat.
Zdaniem Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach Programu „Mój Prąd” przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 mln ton /rok.

Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków wynosi 1,2 GW. Instalacje te wyprodukują ok. 1,2 TWh/rok energii elektrycznej, czyli porównując ten wynik do mocy 3,77 MW największej polskiej farmy fotowoltaicznej (w gminie Czernikowo koło Torunia), Mój Prąd sfinansuje ponad 300 takich inwestycji – zaznaczył Ireneusz Zyska Wiceminister – Pełnomocnik rządu ds. OZE.

Warto dodać, że jest to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Program czyste powietrze

2. Program Czyste Powietrze – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, czyli starych pieców, kotłów grzewczych. Jest to zachęcanie do kompleksowej termomodernizacji domów. Skierowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Program zaplanowano na 10 lat od 19.09.2018 roku do 2029 roku. Do tej pory ulegał już modyfikacjom. Od 21.10.2020 roku został uruchomiony podwyższony poziom dofinansowania. Osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/osobę (gospodarstwa wieloosobowe). Do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mogą otrzymać dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji ekologicznych inwestycji. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 37 000 zł z instalacją fotowoltaiczną lub 32 000 zł bez fotowoltaiki.
Znaczna część wydatków na termomodernizację może zostać odliczona od podatku, czyli maksymalna wartość wydatków objętych ulgą wynosi 53 tys. zł. W odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Na ten Program Rząd zaplanował budżet o wartości aż 103 mld zł. Do tej pory wykorzystano 5% budżetu.

Polska na tle innych krajów Europy. Na tronie króla źródeł energii nastąpi zmiana.

Wg prognoz IEA, w 2020 roku w Polsce mają powstać elektrownie PV o łącznej mocy 1,4 GW. Ten wynik oznaczać będzie wzrost o 44 proc. w porównaniu do wyniku naszego rynku PV z ubiegłego roku. Prognoza ta pomimo pandemii będzie niedoszacowana. Wynik bliski 1,4 GW z nowych instalacji PV polski rynek fotowoltaiczny osiągnął już po trzech kwartałach br, czyli Polska w 2020 roku może być czwartym rynkiem w UE pod względem nowych mocy w PV, zaraz po Niemczech, Holandii i Hiszpanii a przed Włochami.

Z prognozy IEA wynika, że w tym roku w całej Europie powstaną elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 16,5 GW. Według szacunków, europejski rynek nowych PV w br. będzie o 4 proc. mniejszy od wyniku z 2019 roku. Główny wpływ na ten wynik ma Hiszpania, gdzie łączna moc nowych instalacji ma być znacznie mniejsza niż w 2019 roku. Bez Hiszpanii europejski rynek PV w 2020 r. odnotowałby wzrost o ok. 13 proc. r/r.

Moc elektrowni fotowoltaicznych

W 2021 roku według prognoz IEA moc elektrowni fotowoltaicznych w Europie wzrośnie o 21 GW, tj. o dalsze 27,3% r/r a w latach 2023-25 ma rosnąć średnio o 25 GW w skali roku. Udział dużych farm fotowoltaicznych we wzroście mocy fotowoltaiki na naszym kontynencie ma zwiększyć się z 41 proc. w roku 2021 do średnio 55 proc. w latach 2023-25. Głównym powodem tego wzrostu będą aukcje prowadzane w poszczególnych krajach.

Prognozuje się, że w 2021 roku Indie w największym stopniu przyczynią się do ożywienia OZE ze wszystkich krajów na całym świecie. Eksperci spodziewają się na tym rynku rocznego przyrostu blisko 100% r/r.

Zgodnie z prognozą przedstawioną w raporcie Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, już w 2025 r. całkowita moc zainstalowana. W fotowoltaice może wynieść 7,8 GW, osiągając poziom zakładany w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) na 2030 r.

Neutralność klimatyczna

W czasie dyskusji o działaniach na rzecz klimatu na forum Rady Europy, Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał UE do zwiększenia z 40 proc. do co najmniej 55 proc. redukcji emisji CO2 na 2030 r. Minister klimatu i środowiska Polski. Michał Kurtyka stwierdził, że na realizację tego celu Polska będzie musiała ponieść dwukrotnie większe kosztowny niż średnia unijna.
Guterres oczekuje, że Unia co rok będzie przeznaczać ze źródeł prywatnych i publicznych budżet o wartości 100 mld dol. Dla krajów rozwijających się na działania związane łagodzeniem zmian klimatycznych. Zużycie węgla w UE powinno zakończyć się najdalej do 2040 r. Na 2050 rok planowane jest w krajach UE uzyskanie neutralności klimatycznej.

Pozyskiwanie energii z OZE. Na tronie króla źródeł energii nastąpi zmiana.

W Polsce dynamika pozyskiwania energii z OZE jest duża. Czyli w rozwój OZE zaangażowane są wszystkie grupy: Rząd, firmy państwowe i prywatne oraz osoby prywatne.
Zdaniem Ireneusza Zyska Wiceministra i Pełnomocnik Rządu ds. OZE, transformacja zmian na rynku energii zapewni utworzenie wiele nowych miejsc pracy w branżach związanych z OZE, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową i termomodernizacją budynków.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace przy trzeciej edycji Programu „Mój Prąd”, w tym nad pozyskaniem zewnętrznych funduszy na finansowanie.
MKiŚ wraz z NFOŚiGW pracują nad dalszym usprawnieniem założeń. Można oczekiwać stworzenia zachęt dla beneficjentów do wykorzystywania rozwiązań hybrydowych, łączących tzw. Niesterowalne źródła wytwórcze OZE. Z magazynem energii oraz punkty ładowania.
Podsekretarz stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński zapewnia, że wytyczne zostaną ogłoszone w pierwszej połowie 2021 roku.

Wiodąca w Polsce energetyczna Grupa Tauron w trzech kwartałach 2020 roku zwiększyła produkcję energii z OZE o ponad 40 proc. Cały czas pracuje nad kolejnymi projektami w segmencie OZE.

Wpływ pandemii na energetykę.

Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency – IEA) w listopadzie br. opublikowała najnowszą prognozę World Energy Outlook 2020. Zdaniem autorów badania, epidemia koronawirusa przyspieszy przejście na odnawialne źródła energii. Z prognoz wynika, że w 2020 roku nastąpi spadek światowego zapotrzebowania na energię o 5,3 procent i o 6,6 procent spadną emisje CO2. W sektorze energetyki. Produkcja z każdego rodzaju energii zmniejszy się od 3,3 proc. do 8,5%.
Jedynym wyjątkiem będzie OZE. Z tego źródła nastąpi wzrost produkcji energii o ok. 0,9 proc.
Wg ekspertów pandemia zakończy się między 2021 rokiem a 2023 rokiem. Zaś zapotrzebowanie na energię do poziomu z przed pandemii nastąpi nie wcześniej niż wg prognoz STEPS w 2023 roku i nie później niż wg  SDS do 2025 roku.

Nowy król – słońce na tronie źródeł energii

IEA prognozuje we wszystkich scenariuszach wzrosty zapotrzebowania w kwestii odnawialnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej. Jedynym źródłem energii, które ma wzrosnąć w tym roku, są źródła odnawialne. Ze wszystkich źródeł pozyskiwania energii, fotowoltaika ma największy potencjał szybkiego wzrostu. Jednocześnie wiąże się to z najniższym kosztem produkcji energii.
Dlatego obecnie energia słoneczna jest najtańszym źródłem energii w większość krajów świata!

Całkowita zainstalowana moc elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych przewyższy gaz ziemny w 2023 roku i węgiel w 2024 roku. Sama fotowoltaika stanowić będzie 60% wszystkich nowych źródeł OZE do 2025 roku. Wszystkie odnawialne źródła energii mają odpowiadać za 95% wzrostu netto globalnej zdolności energetycznej do 2025 r.

Dostrzegam, że energia słoneczna staje się nowym królem światowych rynków energii elektrycznej – powiedział Fatih Birol, dyrektor wykonawczy IEA.

……………………………………………………………
Autor (zebrał informacje): Jan Załęcki – Wiceprezes Marketing Relacji Sp. z o.o.
Spółka specjalizuje się w opracowaniu Biznesplanów i w strategicznym wsparciu rozwoju firm, które świadczą kompleksowe usługi mikroinstalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 0 Average: 0]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.