Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Marketing – definicja i rodzaje działań?

Marketing – definicja i rodzaje działań?

Marketing – definicja i rodzaje działań?

31.05.2022

Marketing – definicja i rodzaje działań. Jest obecne w świadomości niemal każdego człowieka. Choć jego znaczenie jest ściśle określone, można odnieść wrażenie, że zakres definicyjny tego słowa jest znacznie szerszy niż jedynie kontekst sprzedaży towarów i usług. W dzisiejszym świecie, bez wątpienia nastawionym na konsumpcjonizm, warto wiedzieć, czym jest marketing. Definicja, wskazanie rodzajów oraz ich charakterystyka z pewnością ułatwią zrozumienie istoty komunikacji marketingowej.
Zapraszamy do lektury!

Co to jest marketing? Potoczne rozumienie

W potocznym rozumieniu marketing kojarzony jest ze wszelkimi staraniami, które docierają do konsumentów wszystkimi możliwymi kanałami komunikacyjnymi. Mają na celu zachęcenie go do skorzystania z oferowanej przez daną firmę usługi lub zakupu towaru. Często mawia się, że marketing polega na wzbudzaniu pragnień. Następnie ich zaspakajaniu, a nie jedynie odpowiadaniu na zainteresowanie ze strony zdecydowanego i świadomego swoich potrzeb konsumenta. Jak w każdej dziedzinie życia, tak i w marketingu, potoczne rozumienie pewnych zjawisk jest w dużej mierze zgodne z prawdą. Aby jednak obraz niniejszego zagadnienia był pełen i w możliwie w największym stopniu precyzyjny, warto odejść od jego potocznego rozumienia na rzecz szczegółowej charakterystyki. A więc, co to jest marketing? Aby poznać specyfikę dziedziny i dowiedzieć się, jakie są rodzaje marketingu, warto czytać dalej!

Marketing – definicja i rodzaje działań? Charakterystyka

Marketing można zdefiniować jako wszelkie działania, podejmowane zarówno przez specjalistów z branży, jak i osoby niezwiązane z handlem.  Celem jest wypromowanie produktu lub usługi w taki sposób, aby stała się ona atrakcyjna dla odbierającego komunikaty marketingowe konsumenta. Skuteczna komunikacja marketingowa zwiększa szansę na dostrzeżenie przez potencjalnego klienta możliwości zaspokojenia swoich potrzeb.  Skorzystanie z usługi lub zakupienie towaru, a tym samym realnie wpływa na osiągane przez daną firmę zysków.  Takie postrzeganie marketingu dostarcza właściwego, aczkolwiek oraz niepełnego obrazu, ściśle powiązanej z handlem, dziedziny.

W związku z faktem, iż niemal wszelkie procesy marketingowe przeniosły się na przestrzeni ostatnich kilku lat na grunt Internetu, powyżej przytoczoną definicję należy rozszerzyć. Komunikacja marketingowa nie obejmuje bowiem jedynie starań podejmowanych w celu tak zwanego napędzenia sprzedaży. Generowania zysków,  budowanie pozytywnego wizerunku marki, która pragnie zaspokajać różne potrzeby swoich klientów, nie tylko te związane z konsumpcją.

Marketing – definicja obejmująca nie tylko sprzedaż

Obecnie komunikacja marketingowa bardzo często nastawiona jest na budowanie świadomości, np. w zakresie wartości ekologicznych czy zalet wynikających z wyboru wysokiej jakości produktów. Dzięki temu nie ogranicza się ona jedynie do stworzenia danej potrzeby lub ułatwienia konsumentowi dostrzeżenia faktu jej zaistnienia. Zaspokojenia w postaci sprzedaży towaru lub usługi, ale oferuje swoistą wartość dodaną. Klienci mają poczucie bezpłatnego edukowania i przekonanie, że skorzystanie z oferty firmy wynika z ich świadomości o własnych potrzebach, Możliwościach ich zaspokojenia przez firmę, która dostarczyła tej wiedzy. Wydaje się to uzasadnione, bowiem skuteczne strategie marketingowe to takie, które implikują zyski.  Możliwe jest to wyłącznie wtedy, gdy konsument utożsami swoje wartości z tymi, które deklaruje firma, przedstawiająca mu swoją ofertę.

Rodzaje działań marketingowych

Komunikacja marketingowa obejmuje najróżniejsze techniki. Celem jest dotarcie z ofertą produktu lub usługi do klienta w taki sposób, aby postrzegał ją jako atrakcyjną i chciał z niej skorzystać. Komunikaty, docierające do konsumentów różnymi kanałami, muszą więc być na tyle spersonalizowane, jak bardzo możliwe jest to przy tak masowym przekazie. Jest on z dbałością formułowany w taki sposób, aby odpowiedzieć na indywidualne potrzeby odbiorców lub niniejsze potrzeby wzbudzić, a następnie je zaspokoić. Zatem jakie konkretnie działania podejmowane są w celu sprzedaży, która zagwarantuje firmie rentowność? Poniżej wymieniamy te cieszące się niesłabnącą popularnością.

  • Reklamy, równie te emitowane w telewizji, radiu, reklama w internecie: aplikacjach, na stronach internetowych.  Portalach społecznościowych, jak i umieszczane w prasie – w zależności od grupy docelowej, do której firma pragnie dotrzeć.
  • Mailing – masowo wysyłane komunikaty w postaci wiadomości e-mail, które zawierają treści zgodne z RODO. W zależności od uzyskanych zgód ofertę lub prośbę o udzielenie zgody na jej wysłanie.
  • Telemarketing – sposób dotarcia do konsumenta, polegający na telefonicznych rozmowach. Celem jest zapoznanie rozmówcy z ofertą i zachęcenie do skorzystania z niej.
  • Ulotki i billboardy, a więc kojarzone z tradycyjnymi, ale wciąż popularnie wykorzystywanymi metodami komunikacji marketingowej.
  • Wydarzenia, których celem jest, dzielenie się wiedzą z zakresu działalności firmy. Wartościami, z którymi utożsamia się dana firma, popularyzacja wiedzy z zakresu tematów związanych z reprezentowaną przez przedsiębiorstwo branżą, a także dostarczenie konsumentom rozrywki, która zapewni pozytywne skojarzenia z marką. W tym celu organizowane są zarówno koncerty, tematyczne eventy, szkolenia, webinary, jak i konferencje.
  • Gadżety firmowe, a więc wszelkie bezpłatnie rozdawane artykuły opatrzone logo firmy, dzięki którym zapada ona w pamięć konsumenta, a dodatkowo kojarzy się z przyjemną sytuacją w postaci bycia obdarowanym.

Czym jest marketing mix?

Marketing – definicja i rodzaje działań mix. Swoją nazwę zawdzięcza ścisłemu powiązaniu czterech elementów, które są kluczowe w procesie budowania każdej strategii marketingowej. Marketing mix określany jest również marketingiem 4P.  Nazwy narzędzi marketingowych tworzą zestaw czterech aspektów kluczowych przy planowaniu i wdrażaniu jakichkolwiek działań marketingowych. Zatem, aby wyjaśnić, co to jest marketing mix, należy wskazać składowe niniejszej koncepcji. Należy do nich:

  • product – produkt, wokół którego koncentruje się komunikacja marketingowa. Pod pojęciem produktu rozumiany jest zarówno sprzedawany towar, jak i świadczona usługa,
  • price – cena oferowanego produktu lub usługi, które są promowane w danej kampanii marketingowej
  • place – rozmieszczenie i kanały dystrybucji,
  • promotion – wszelkie działania, których celem jest wypromowanie produktu w taki sposób, aby wygenerować lub zwiększyć na niego popyt, na który odpowie sprzedaż, przekładająca się na realne zyski firmy.

Mix jest więc połączeniem najważniejszych elementów, które muszą uwzględniać specjaliści przeprowadzający wszelki profesjonalne działania marketingowe.

Marketing 4.0 – definicja i przykłady

Stanowi bezpośrednią konsekwencję postępu technologicznego, za sprawą którego większość działań marketingowych przeniosła się do Internetu. Polega on więc na wzbogaceniu komunikacji marketingowej o masowe, a jednocześnie w możliwie największym stopniu spersonalizowane przekazy, Generowane automatycznie, np. przez szeroko pojętą sztuczną inteligencję, wspieraną nowoczesnymi i zaawansowanymi technologicznie systemami. Pozwalają one na szybsze i zakrojone na większą skalę działania marketingowe, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Zmniejszenie nakładów czasu i pracy człowieka. Więcej na ten temat można przeczytać w innym naszym artykule, poświęconym automatyzacji marketingu. Zachęcamy do lektury.

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł okazał się cennym źródłem wiedzy z zakresu marketingu. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi treściami, których tematyka obejmuje inne ciekawe zagadnienia marketingowe.

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 3 Average: 3.7]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.