Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Inbound marketing, a outbound marketing

Inbound marketing, a outbound marketing

Inbound marketing, a outbound marketing

03.06.2022

Inbound marketing, a outbound marketing. stanowi podstawę wszelkich działań nastawionych na sprzedaż towarów i usług.  Celem jest promowanie oferty danej firmy poprzez wskazywanie na jej zalety, za sprawą których konsument odczuwa potrzebę ich posiadania — ciężko odnieść sukces sprzedażowy. Aby potencjalny klient stał się realnym, strategia marketingowa firmy powinna być skonstruowana w taki sposób, aby komunikacja postrzegana była jako spersonalizowana i fachowa, a oferta – atrakcyjna. Tylko wtedy możliwe jest bowiem realne zainteresowanie zakupem produktu lub usługi, które odpowiedzą na potrzebę, a nawet ją wzbudzą. Ważne jest także budowanie pozytywnego wizerunku marki. Można wyróżnić wiele rodzajów działań marketingowych, które służą osiąganiu niniejszych celów. Jeden z podziałów polega na wskazaniu inbound marketingu i outbound marketing. Taką różnicę chcemy przedstawić w niniejszym teksie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze wpisem!

Inbound marketing – co to?

Nazwa tego rodzaju marketingu pochodzi od słowa „inbound”, które oznacza „przychodzić” i jest ściśle związane z zakresem podejmowanych działań. Inbound marketing polega bowiem na takiej komunikacji marketingowej, której założeniem jest skłonienie konsumenta do wnikliwego zainteresowania się szczegółami oferty danej firmy, a w konsekwencji – skorzystania z niej. W takim wypadku inicjatywa ze strony firmy polega na stworzeniu komunikatu i zapoznania z nim potencjalnych klientów wybranym kanałem komunikacyjnym. Może mieć to bezpośrednie przełożenie na wyrażenie zainteresowania ze strony klienta. W tym typie działań marketingowych odpowiedzialność za podjęcie interakcji z firmą oferującą produkty lub usługi spoczywa na konsumencie. Możliwe jest to wyłącznie wtedy, gdy potencjalny klient zainteresuje się docierającą do niego komunikacją marketingową, a więc:

 • utożsamia się z deklarowanymi przez firmę wartościami,
 • firma wzbudza w nim poczucie zaufania,
 • firma jest źródłem cennej wiedzy.

Im więcej wymienionych powyżej aspektów zostanie zrealizowanych poprzez komunikację marketingową danej firmy, tym większe prawdopodobieństwo, że konsument podejmie inicjatywę, kupując produkt lub usługę, a tym samym nadrzędny cel danej kampanii marketingowej, wchodzącej w skład strategii marketingowej, zostanie osiągnięty. W kontekście nazwy, ten rodzaj marketingu jest więc swoistym przychodzeniem klienta do firmy.

Outbound marketing – co to?

Nazwa tego rodzaju marketingu pochodzi od słowa „outbound”, a więc „wychodzić” i – analogicznie do wspomnianego powyżej inbound marketingu – polega na zwracaniu się z ofertą firmy do klienta w sposób otwarty. W tego rodzaju komunikatach marketingowych klient jest więc zaznajamiany nie tylko z proponowanymi mu produktami czy usługami. Również ma świadomość, że kierowany do niego przekaz ma na celu wypromowanie produktu, a więc skłonienie go do zakupu. Prawdopodobieństwo skorzystania z oferty jest tym większe, im bardziej konsument:

 • postrzega komunikat jako odpowiadający na jego potrzeby,
 • uświadamia sobie, że odczuwa potrzebę, z której wcześniej nie zdawał sobie sprawy, a firma, której komunikat do tego doprowadził, jest w stanie ją zaspokoić,
 • postrzega ofertę jako atrakcyjniejszą względem podobnych.

W odniesieniu do nazwy outbound marketing polega zatem na swoistym wychodzeniu firmy z inicjatywą względem klienta.  Jest  uznawana  za tradycyjną formę tego typu działań. Kojarzonych głównie z tymi, z którymi konsumenci spotykali się, zanim Internet okazał się tak sprzyjającą, działaniom marketingowym przestrzenią. Oczywiście bardzo szybko strategie outboundowe zostały zaadaptowane także i do tego kanału komunikacji na linii konsument–firma. Przyjmując nieco inną formę, jednak cel działań pozostał niezmieniony.

Inbound marketing – przykłady

Dyskretne działania, mające na celu skłonienie konsumenta do zainteresowania się firmą i jej ofertą to inbound marketing. Co to oznacza w praktyce? Jakie metody komunikacji marketingowej wykorzystywane są w celu zachęcenia potencjalnego klienta do podjęcia inicjatywy? Wymieniamy i krótko charakteryzujemy najpopularniejsze działania.

 • Świadome prowadzenie strony internetowej.  Klarowny, przystępny i intuicyjny sposób można  za jej pośrednictwem wnikliwie zapoznać się z ofertą. Skorzystać z niej, ale także postrzegać jako cenne źródło wiedzy z branży oferowanych produktów lub usług. Ważne jest również, aby można było dzięki niej dowiedzieć się o wartościach, którymi w swojej działalności kieruje się firma. Fakt podzielania przez klienta misji firmy i utożsamiania się z nią znacznie zwiększa szansę na nawiązanie współpracy.
 • Aktywne wykorzystywanie mediów społecznościowych do regularnej publikacji treści. Social media stanowią bowiem przestrzeń, w której aktywność konsumentów jest bardzo duża. Pozwala to na masowe zapoznawanie ich z różnorodnymi treściami, które w dodatku mogą stwarzać wrażenie spersonalizowanych. Pozwala to na  pozytywne skojarzenia z marką.
 • Kładzenie dużego nacisku na działania z obszaru content marketingu. Wyposażenie konsumentów w wiedzę niezbędną do tego, by w możliwie najbardziej świadomy sposób korzystać z możliwości, jakie stwarza współczesny rynek. Mogą to być regularnie publikowane eksperckie wpisy blogowe, webinary, podcasty, wydarzenia plenerowe czy szkolenia.

Outbound marketing – przykłady

Jak zostało wspomniane, nawiązywanie interakcji z potencjalnym klientem za sprawą inicjatywy wychodzącej od firmy oferującej produkty lub usługi to outbound marketing. Co to oznacza w odniesieniu do komunikacji marketingowej? Przedstawiamy najczęściej wykorzystywane działania outboundowe.

 • Reklamy wprost zachęcające do skorzystania z oferty firmy.  Publikowane w Internecie, telewizji, radiu, prasie czy aplikacjach, których treść nastawiona jest wyłącznie na zalety oferowanego rozwiązania.
 • Działania telemarketingowe, masowe wysyłki sms i kampanie mailingowe, które służą – na tyle, na ile to możliwe – nawiązaniu relacji interpersonalnej z potencjalnym klientem.  Poprzez poczucie zainteresowania jego osobą zdecyduje się na skorzystanie z oferty. Jest to możliwe za sprawą sprawiania wrażenia spersonalizowanego przekazu, który najczęściej rozpoczyna bezpośredni, imienny zwrot do odbiorcy.
 • Ulotki i billboardy, kojarzone z tradycyjną formą docierania do klienta.
 • Wszelkie inne techniki należące do automatycznego marketingu, takie jak chatbot czy powiadomienia push.

Inbound vs outbound marketing — porównanie

Podstawowa różnica pomiędzy inbound marketingiem a outbound marketingiem polega na tym, że pierwsza strategia marketingowa jest znacznie mniej dostrzegalna przez konsumenta. Natomiast druga stanowi przekaz kierowany wprost. Inaczej mówiąc, inbound marketing zakłada dotarcie do potencjalnego klienta w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu był świadomy uczestnictwa w komunikacji marketingowej. Jest jednocześnie przeświadczony o tym, iż inicjatywa podejmowana jest przez niego i wynika wyłącznie z wolnej woli, bowiem podyktowana jest chęcią skorzystania z usługi lub zakupu produktu. Outbound marketing zaś można określić jako jawne zachęcanie konsumentów do skorzystania z oferty poprzez kierowanie komunikatów o sprzedażowym charakterze. Pod względem nakładów pracy i czasu inbound marketing wydaje się znacznie bardziej angażujący niż outbound marketing, bowiem wymaga nieco bardziej eksperckiego podejścia.

Inbound vs outbound marketing – podsumowanie

Warto pamiętać, że wybór konkretnego modelu prowadzenia działań marketingowych powinien być dobrany z uwzględnieniem profilu działalności firmy, specyfiki branży oraz wszystkich innych czynników i uzależniony wyłącznie od tego, co przynosi największą skuteczność. Warto w tym celu skorzystać ze wsparcia specjalistów z branży marketingowej.

 

 

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 3 Average: 3.7]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.