Aktualnie jesteś w: Home / Blog / Inbound marketing, a outbound marketing

Inbound marketing, a outbound marketing

Inbound marketing, a outbound marketing

03.06.2022

Marketing stanowi podstawę wszelkich działań nastawionych na sprzedaż towarów i usług. Bez starań, których celem jest promowanie oferty danej firmy poprzez wskazywanie na jej zalety, za sprawą których konsument odczuwa potrzebę ich posiadania, ciężko odnieść sukces sprzedażowy. Aby potencjalny klient stał się realnym, strategia marketingowa firmy powinna być skonstruowana w taki sposób, aby komunikacja postrzegana była jako spersonalizowana i fachowa, a oferta – atrakcyjna. Tylko wtedy możliwe jest bowiem realne zainteresowanie zakupem produktu lub usługi, które odpowiedzą na potrzebę, a nawet ją wzbudzą. Ważne jest także budowanie pozytywnego wizerunku marki. Można wyróżnić wiele rodzajów działań marketingowych, które służą osiąganiu niniejszych celów. Jeden z podziałów polega na wskazaniu inbound marketingu i outbound marketing. Właśnie temu rozróżnieniu poświęcony jest niniejszy wpis, do zapoznania się z którym serdecznie zachęcamy!

Inbound marketing – co to?

Nazwa tego rodzaju marketingu pochodzi od słowa „inbound”, które oznacza „przychodzić” i jest ściśle związane z zakresem podejmowanych działań. Inbound marketing polega bowiem na takiej komunikacji marketingowej, której założeniem jest skłonienie konsumenta do wnikliwego zainteresowania się szczegółami oferty danej firmy, a w konsekwencji – skorzystania z niej. W takim wypadku inicjatywa ze strony firmy polega na stworzeniu komunikatu i zapoznania z nim potencjalnych klientów wybranym kanałem komunikacyjnym. Może mieć to bezpośrednie przełożenie na wyrażenie zainteresowania ze strony klienta. W tym typie działań marketingowych odpowiedzialność za podjęcie interakcji z firmą oferującą produkty lub usługi spoczywa na konsumencie. Możliwe jest to wyłącznie wtedy, gdy potencjalny klient zainteresuje się docierającą do niego komunikacją marketingową, a więc:

 • utożsamia się z deklarowanymi przez firmę wartościami,
 • firma wzbudza w nim poczucie zaufania,
 • firma jest źródłem cennej wiedzy.

Im więcej wymienionych powyżej aspektów zostanie zrealizowanych poprzez komunikację marketingową danej firmy, tym większe prawdopodobieństwo, że konsument podejmie inicjatywę, kupując produkt lub usługę, a tym samym nadrzędny cel danej kampanii marketingowej, wchodzącej w skład strategii marketingowej, zostanie osiągnięty. W kontekście nazwy, ten rodzaj marketingu jest więc swoistym przychodzeniem klienta do firmy.

Outbound marketing – co to?

Nazwa tego rodzaju marketingu pochodzi od słowa „outbound”, a więc „wychodzić” i – analogicznie do wspomnianego powyżej inbound marketingu – polega na zwracaniu się z ofertą firmy do klienta w sposób otwarty. W tego rodzaju komunikatach marketingowych klient jest więc zaznajamiany nie tylko z proponowanymi mu produktami czy usługami, ale także ma świadomość, że kierowany do niego przekaz ma na celu wypromowanie produktu, a więc skłonienie go do zakupu. Prawdopodobieństwo skorzystania z oferty jest tym większe, im bardziej konsument:

 • postrzega komunikat jako odpowiadający na jego potrzeby,
 • uświadamia sobie, że odczuwa potrzebę, z której wcześniej nie zdawał sobie sprawy, a firma, której komunikat do tego doprowadził, jest w stanie ją zaspokoić,
 • postrzega ofertę jako atrakcyjniejszą względem podobnych.

W odniesieniu do nazwy outbound marketing polega zatem na swoistym wychodzeniu firmy z inicjatywą względem klienta, dlatego uznawany jest za tradycyjną formę tego typu działań, kojarzonych głównie z tymi, z którymi konsumenci spotykali się, zanim Internet okazał się tak sprzyjającą działaniom marketingowym przestrzenią. Oczywiście bardzo szybko strategie outboundowe zostały zaadaptowane także i do tego kanału komunikacji na linii konsument–firma, przyjmując nieco inną formę, jednak cel działań pozostał niezmieniony.

Inbound marketing – przykłady

Dyskretne działania, mające na celu skłonienie konsumenta do zainteresowania się firmą i jej ofertą to inbound marketing. Co to oznacza w praktyce? Jakie metody komunikacji marketingowej wykorzystywane są w celu zachęcenia potencjalnego klienta do podjęcia inicjatywy? Wymieniamy i krótko charakteryzujemy najpopularniejsze działania.

 • Świadome prowadzenie strony internetowej w taki sposób, aby nie tylko w klarowny, przystępny i intuicyjny sposób można było za jej pośrednictwem wnikliwie zapoznać się z ofertą i z niej skorzystać, ale także by była postrzegana jako cenne źródło wiedzy z branży oferowanych produktów lub usług. Ważne jest również, aby można było dzięki niej dowiedzieć się o wartościach, którymi w swojej działalności kieruje się firma. Fakt podzielania przez klienta misji firmy i utożsamiania się z nią znacznie zwiększa szansę na nawiązanie współpracy.
 • Aktywne wykorzystywanie mediów społecznościowych do regularnej publikacji treści. Social media stanowią bowiem przestrzeń, w której aktywność konsumentów jest bardzo duża, co pozwala na masowe zapoznawanie ich z różnorodnymi treściami, które w dodatku mogą stwarzać wrażenie spersonalizowanych, co może pozytywnie wpłynąć na pozytywne skojarzenia z marką.
 • Kładzenie dużego nacisku na działania z obszaru content marketingu, które wyposażają konsumentów w wiedzę niezbędną do tego, by w możliwie najbardziej świadomy sposób korzystać z możliwości, jakie stwarza współczesny rynek. Mogą to być regularnie publikowane eksperckie wpisy blogowe, webinary, podcasty, wydarzenia plenerowe czy szkolenia.

Outbound marketing – przykłady

Jak zostało wspomniane, nawiązywanie interakcji z potencjalnym klientem za sprawą inicjatywy wychodzącej od firmy oferującej produkty lub usługi to outbound marketing. Co to oznacza w odniesieniu do komunikacji marketingowej? Przedstawiamy najczęściej wykorzystywane działania outboundowe.

 • Reklamy wprost zachęcające do skorzystania z oferty firmy, publikowane w Internecie, telewizji, radiu, prasie czy aplikacjach, których treść nastawiona jest wyłącznie na zalety oferowanego rozwiązania.
 • Działania telemarketingowe, masowe wysyłki sms i kampanie mailingowe, które służą – na tyle, na ile to możliwe – nawiązaniu relacji interpersonalnej z potencjalnym klientem, który poprzez poczucie zainteresowania jego osobą zdecyduje się na skorzystanie z oferty. Jest to możliwe za sprawą sprawiania wrażenia spersonalizowanego przekazu, który najczęściej rozpoczyna bezpośredni, imienny zwrot do odbiorcy.
 • Ulotki i billboardy, kojarzone z tradycyjną formą docierania do klienta.
 • Wszelkie inne techniki należące do automatycznego marketingu, takie jak chatbot czy powiadomienia push.

Inbound vs outbound marketing – porównanie

Podstawowa różnica pomiędzy inbound marketingiem a outbound marketingiem polega na tym, że pierwsza strategia marketingowa jest znacznie mniej dostrzegalna przez konsumenta, natomiast druga stanowi przekaz kierowany wprost. Inaczej mówiąc, inbound marketing zakłada dotarcie do potencjalnego klienta w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu był świadomy uczestnictwa w komunikacji marketingowej. Jest jednocześnie przeświadczony o tym, iż inicjatywa podejmowana jest przez niego i wynika wyłącznie z wolnej woli, bowiem podyktowana jest chęcią skorzystania z usługi lub zakupu produktu. Outbound marketing zaś można określić jako jawne zachęcanie konsumentów do skorzystania z oferty poprzez kierowanie komunikatów o sprzedażowym charakterze. Pod względem nakładów pracy i czasu inbound marketing wydaje się znacznie bardziej angażujący niż outbound marketing, bowiem wymaga nieco bardziej eksperckiego podejścia.

Inbound vs outbound marketing – podsumowanie

Warto pamiętać, że wybór konkretnego modelu prowadzenia działań marketingowych powinien być dobrany z uwzględnieniem profilu działalności firmy, specyfiki branży oraz wszystkich innych czynników i uzależniony wyłącznie od tego, co przynosi największą skuteczność. Warto w tym celu skorzystać ze wsparcia specjalistów z branży marketingowej.

 

 

Jak oceniasz ten artykuł?
[Total: 3 Average: 3.7]

Kategorie bloga

O Redakcji i Blogu

Artykuły na bloga powstają w zespole pod redakcją Jana Załęckiego – Od samego początku kariery zawodowej dążyłem do wspierania w rozwoju obecnych i przyszłych liderów rynków. Naszym Klientom oferuję innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych. Tworzymy blog ekspercki dotyczący marketingu relacji. Teorię marketingową i statystyki zawarte w światowych raportach łączymy z case study – fachowo analizujemy bieżącą sytuację na rynku i prognozy w marketingu relacji, który stanowi podstawę tematyczną w naszych artykułach.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2022 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.