Aktualnie jesteś w: Home / Referencje / Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.

Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.

Branża: Numizmatyka
Klient: Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.
Projekt: Wypracowanie optymalnego (wzorcowego) modelu działań w zakresie pozyskiwania Klientów.
Cel: Dalsza poprawa wyników finansowych naszego Klienta, który już w 1 roku swojej działalności uzyskał już BEP (Break Even Point) i wypracował roczne zyski w Spółce.

Zakres usług: Użyczenie bazy danych, wygenerowanej wg kryteriów uzgodnionych z Klientem, wygenerowanie i użyczenie bazy leadów.  Praca na bazach leadów oraz bazach aktualnych Klientów naszego Klienta. Wykonanie usługi telemarketingu mającej na celu pozyskanie Klientów sprzedając produkty Skarbca Mennicy Polskiej lub odsprzedając wybrane produkty (kolekcje) aktualnym Klientom.

Działania w zakresie: budowy relacji, wydłużanie czasu życia, zmniejszanie migracji i zwiększanie wartości Klienta końcowego. Realizacja Projektów tj. cross i up selling do bazy aktualnych Klientów. Prowadzenia działań mających na celu zamiany Klienta jednorazowego w stałego Klienta. Realizacji usług związanych z odzyskiwaniem Klientów. Prowadzenia kampanii badających poziom zadowolenia Klienta i jego potrzeb. Bezpośrednie informowanie Klientów o cyklicznych promocjach skierowanych do danej grupy docelowej.
Telemarketing wychodzący do baz „zimnych” realizowany był na bazach B2C (ELITA) i B2B (EFEKT – właściciele firm).

Efekty:
Nasze działania obejmowały lata 2010 – 2012. Zdecydowanie najwięcej pracy wykonaliśmy w latach 2010 – 2011.
Wyniki finansowe Spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. w I półroczu 2009, 2010, 2011 r.

 

Natomiast w całym 2011 roku: Przychód 63 mln zł. Rentowność sprzedaży 34,8%, Zysk netto 4,5 mln.
Źródło: https://www.mennica.com.pl/_fileserver/item/1500331

Szczególne podziękowania należą się Panu Arturowi Sobolewskiemu – Prezesowi Zarządu oraz Pani Małgorzacie Perdian – Prokurent Spółki za wyjątkowe zaangażowanie w przedstawienie zalet produktów -kolekcji monet i współudział w szkoleniach emanując bardzo pozytywną energią i merytoryczną wiedzą.

Referencje: Współpraca w okresie 2010-2012.

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, KRS 0000322803, NIP 951-22-75-561, Kapitał zakładowy: 200 000 zł
© 2024 Marketing Relacji Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.